Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Έσοδα από το κυλικείο και οι μαθητικές κοινότητες.

ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχολικά κυλικεία που σκοπό έχουν την κάλυψη σε καθημερινή βάση των αναγκών υγιεινής διατροφής των μαθητών και μαθητριών καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωρολογίου προγράμματος, έτσι ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να παραμένουν και στα διαλείμματα μέσα στους σχολικούς χώρους με ασφάλεια και να μην αναγκάζονται να βγαίνουν εκτός αυτών με τη δικαιολογία της αναζήτησης του κολατσιού τους, με τους όποιους σοβαρούς κινδύνους για τη σωματικής τους ακεραιότητα από ατυχήματα αλλά και της υγιεινής διατροφής των.


Έτσι το κυλικείο κρίνεται ως απαραίτητο σε κάθε σχολική μονάδα, γιατί από τη μία εξασφαλίζει στους μαθητές και τις μαθήτριες υγιεινή διατροφή καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος και από την άλλη εξασφαλίζει την ασφαλή παραμονή των μαθητών και των μαθητριών υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών μέσα στους σχολικούς χώρους.
Όλα όμως τα παραπάνω εξασφαλίζονται με την χρηματοδότηση του κυλικείου από τους ίδιους τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Οι οικογένειες των μαθητών χρηματοδοτούν καθημερινά το κυλικείο με τις αγορές των παιδιών τους με χρηματικά ποσά που ένα μέρος το επικαρπούται ο εκμεταλλευτής του κυλικείου και ένα άλλο σημαντικό μέρος η Σχολική Επιτροπή που έχει μισθώσει το κυλικείο.
Ο νόμος προβλέπει τη διαχείριση των χρηματικών ποσών από τα έσοδα της μίσθωσης του κυλικείου στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων και για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες.
Θεωρώ ότι μέσα στις επιλέξιμες δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρέπει να συμπεριληφθεί και η δυνατή χρηματοδότηση των σχολικών δραστηριοτήτων για την κάλυψη μέρους των μετακινήσεων – διαμονής – διατροφής των μαθητών που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές μονοήμερες και πολυήμερες επισκέψεις για την υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικών - αγωγής υγείας – πολιτιστικών δραστηριοτήτων – εκπαιδευτικών ανταλλαγών κ.ά.).
Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν και πρέπει να χρηματοδοτούνται από ένα μέρος των εσόδων του κυλικείου, έσοδα που σε τελική ανάλυση προέρχονται από τους ίδιους τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Η κακή εμπειρία από την δυσλειτουργία των σχολείων, ιδιαίτερα κατά τα διαλείμματα, λόγω της έλλειψης του κυλικείου τα δύο σχολικά έτη 2007-2008 & 2008-2009 στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου, ήταν η αιτία και η αφορμή για να διατυπωθούν οι παραπάνω προτάσεις, που θεωρώ ότι μπορούν να υποστηριχθούν και να εφαρμοστούν από την πολιτεία, προς όφελος της συνεκτικότητας της σχολικής ζωής αλλά και της δικαιότερης κατανομής των εσόδων από την εκμετάλλευση του κυλικείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου