Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ : Του αιρετού του ΠΥΣΔΕ Κοζάνης Κωνσταντινίδη Τρύφωνα

Θέμα: ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Την Πέμπτη 30/5/2013 συνεδρίασε το ΠΥΣΔΕ Κοζάνης με θέμα «Υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014» Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κλήθηκε, δυνάμει της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 70607/Δ2/23-05-2013, να εκτιμήσει κενά και πλεονάσματα με βάση στοιχεία των συστημάτων του ΥΠΑΙΘΠΑ (survey, plan κλπ) με σκοπό κατά την εγκύκλιο να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατ’ ουσίαν κλήθηκε, δίχως ουσιαστικό περιθώριο διαφορετικής εκτίμησης, να επικυρώσει τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν στο νομό 443 εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν. Οι υπολογισμοί όμως με βάση τα στοιχεία από τα ανωτέρω συστήματα και ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε από το ΥΠΑΙΘΠΑ για την σύνταξη των πινάκων κενών και πλεονασμάτων δίνουν πλασματική εικόνα, δεν αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση στα σχολεία και δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για οποιαδήποτε ενέργεια που αλλάζει προς το δυσμενέστερο την εργασιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών (υποχρεωτικές μετακινήσεις , απολύσεις). Η ψυχρή λογιστική με την οποία το Υπουργείο υπολογίζει τα πλεονάσματα, αποτελεί συνέχεια ενός οργανωμένου σχεδίου που ξεκίνησε με καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, συμπτύξεις τμημάτων, αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, περικοπές των λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία και στοχεύει στη συρρίκνωση του αγαθού της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Κατά τη διαδικασία οι δύο αιρετοί του κλάδου καταθέσαμε γραπτώς τη θέση μας και την πρότασή μας η οποία κατέληγε ως εξής : «αρνούμαι να επικυρώσω με την υπογραφή μου τους πίνακες που θα συμπληρωθούν σύμφωνα με την εγκύκλιο 70607/Δ2/23-05-2013 οι οποίοι θα οδηγήσουν σε μετακινήσεις- απολύσεις συναδέλφων, στη διάλυση του δημόσιου σχολείου. Προτείνω δε τη μη συμπλήρωση της στήλης « εκτίμηση ΠΥΣΔΕ » διότι : α) Η σύνταξη του πίνακα με βάση την εγκύκλιο 70607/Δ2/23-05-2013 δεν είναι συμβατή με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3848/10 και συνεπώς δεν μπορεί να φέρει ειδική, επαρκή και νόμιμη αιτιολογία. β) τα όποια πλεονάσματα φαίνονται στον πίνακα δεν θα υφίστανται τη νέα σχολική χρονιά λόγω των νέων πραγματικών συνθηκών που θα υπάρχουν στα σχολεία (με κάλυψη ωρών β΄ ανάθεσης των εκπαιδευτικών, ανάθεση μαθημάτων 2ης ειδικότητας, μαθήματα επιλογής, διαθέσεις και μετατάξεις στην Α/θμια, αποσπάσεις, project, συνταξιοδοτήσεις, πάσης φύσεως άδειες, σχολικά προγράμματα, αναθέσεις ΣΕΠ, εργαστήρια, θέσεις επί θητεία» . Κατόπιν το ΠΥΣΔΕ αφού μελέτησε τα δεδομένα, με πλειοψηφία 3-2 και μειοψηφούντες τους δύο αιρετούς, εκτίμησε τα πλεονάσματα σε 224 για το νομό και συγχρόνως κατέγραψε 24 κενά που πρέπει να πληρωθούν. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Η διαδικασία που επέβαλε φέτος το Υπουργείο για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων σηματοδοτεί: Την συνέχιση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής που συρρικνώνει το αγαθό της δημόσιας παιδείας. Την κατάργηση της συμμετοχής της σχολικής μονάδας στον προγραμματισμό για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Την απαξίωση και υποβάθμιση του ΠΥΣΔΕ σε απλό συμβουλευτικό όργανο και την μετατροπή του σε μηχανισμό επικύρωσης αποφάσεων του ανώτατου διοικητικού μηχανισμού. Τον αυξανόμενο συγκεντρωτισμό στην οργάνωση και διοίκηση της Παιδείας με προφανή δυσμενή αποτελέσματα. Τη μετατροπή της διαδικασίας σε διαδικασία λογιστικού-πλασματικού προσδιορισμού πλεονασματικού προσωπικού για να χρησιμοποιηθεί στην επικοινωνιακή τακτική του Υπουργείου ώστε να δικαιολογηθεί ο περιορισμός των μεταθέσεων, των διορισμών αλλά και οι υποχρεωτικές μετακινήσεις και μελλοντικές απολύσεις. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Με την διαδικασία των οργανικών υπεραριθμιών του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 που θα ακολουθήσει, θα κριθούν οι οργανικές υπεραριθμίες όπως κάθε χρόνο. Αυτή η διαδικασία θα είναι πολύ σημαντική διότι τα πραγματικά αποτελέσματά της θα συνδεθούν με το υπό έκδοση Π.Δ. που αφορά τις υποχρεωτικές μεταθέσεις. Βρισκόμαστε στην αρχή ενός πολύ σκληρού αγώνα! Είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ημέρες να εκδοθεί το Π.Δ. για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις ενώ αναμένεται το σχέδιο νόμου για το Γενικό και το Τεχνολογικό Λύκειο. Η δυναμική και αποφασιστικότητα των εκπαιδευτικών όπως αυτή εκφράστηκε στις μαζικότερες συνελεύσεις των τελευταίων χρόνων δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνουν χωρίς συνέχεια. Καλούμαστε όλοι οι συνάδελφοι σε διαρκή αγώνα όλο το επόμενο διάστημα για την ανατροπή της πολιτικής επιστράτευσης. Με συνοχή, ενότητα και μαζική συμμετοχή να σταματήσουμε τις απολύσεις αναπληρωτών, τις υποχρεωτικές μετακινήσεις και απολύσεις μονίμων εκπαιδευτικών. Να ανατρέψουμε το αντιδημοκρατικό, αυταρχικό πειθαρχικό πλαίσιο. Να υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο, τη δουλειά και την αξιοπρέπεια μας. Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς Κωνσταντινίδης Τρύφων Αιρετό μέλος ΠΥΣΔΕ Κοζάνης εκπροσώπου της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Κοζάνης – Συν.ε.κ. Επικοινωνία : κιν. 6978127241, e-mail: konstant.tryfon@gmail.com

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014. Η διαδικασία με την οποία καλούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια να υπολογίσουν κενά και πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αναφέρει και η εγκύκλιος 70607/Δ2/23-05-2013, στηρίζεται στο ΠΔ 50/96 το οποίο ορίζει σαφώς στο άρθρο 4 παρ. 3 ότι οι εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αποστέλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και στο άρθρο 4 παρ. 1 ότι για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων καταρτίζονται μέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης. Η εγκύκλιος 58733/Δ2/26-04-2013 ζητούσε καταχώρηση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών αυξημένο κατά 2 ώρες, ενώ δεν είχε ψηφιστεί σχετικός νόμος. Ο νέος νόμος 4152/13 παράγραφος Θ, υποπαρ. Θ2, 2α και 2β πήρε ΦΕΚ στις 9/5/13. Η εγκύκλιος 70607/Δ2/23-05-2013 επικαλείται το άρθρο 7 του Ν. 3848/10 το οποίο αναφέρει ότι "για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών υπολογίζεται η τυχόν 2η ειδικότητα, η δυνατότητα διδασκαλίας με 2η ανάθεση", ενώ για τις οργανικές θέσεις βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου υπολογίζονται μόνο οι πρώτες αναθέσεις μαθημάτων, πράγμα που είναι ασύμβατο. Η εγκύκλιος 70607/Δ2/23-05-2013 ακυρώνει προηγούμενη εγκύκλιο για τη διδασκαλία των ωρών Project, αφού καταργεί τη συνδιδασκαλία, αφαιρεί την πρώτη ανάθεση από συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ δίνει τη δυνατότητα στις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 για διδασκαλία μόνο σε ένα τμήμα. Ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25 για τα τμήματα των Γυμνασίων και της γενικής παιδείας των Λυκείων, τους 20 στις κατευθύνσεις και τους 10 για τα εργαστήρια, πάγια θέση του εκπαιδευτικού κινήματος που είχε εφαρμοστεί στην πράξη τα τελευταία χρόνια. Η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία και με όσα ορίζει το ΠΔ 50/96 άρθρο 4, ήταν να υπολογίζονται οι οργανικές θέσεις με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας και τις ώρες της ομάδας σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα. Επίσης, ο υπολογισμός των κενών δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος για τη σχολική χρονιά 2013-2014 από τη στιγμή που η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εξαγγέλλει ότι, μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών εξετάσεων, θα φέρει νέο νόμο για το Γενικό και Τεχνολογικό Λύκειο και δεν είναι γνωστές οι αλλαγές που αυτό θα επιφέρει σε μαθήματα, τμήματα, σχολεία και ειδικότητες. Συγχρόνως η διαδικασία των μετατάξεων στην Α/θμια εκπαίδευση για τις ειδικότητες που προβλέπεται, έπρεπε να έχει προηγηθεί για να υπάρχει για το προσωπικό μια εικόνα πλησιέστερη προς την πραγματικότητα. Επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απρόσωπα νούμερα που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για μετακινήσεις και απολύσεις. Επειδή η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών αποτελεί συνέχεια ενός οργανωμένου σχεδίου που ξεκίνησε με καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, συμπτύξεις τμημάτων, αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, περικοπές των λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία και στοχεύει στη συρρίκνωση του αγαθού της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Επειδή η διαδικασία με την οποία υπολογίζονται κενά και πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού με βάση την εγκύκλιο 70607/Δ2/23-05-2013 υποβαθμίζει τα Υπηρεσιακά Συμβούλια αφαιρεί ουσιαστικά την αρμοδιότητά τους. Με βάση τα παραπάνω αρνούμαι να επικυρώσω με την υπογραφή μου τους πίνακες που θα συμπληρωθούν σύμφωνα με την εγκύκλιο 70607/Δ2/23-05-2013 οι οποίοι θα οδηγήσουν σε μετακινήσεις- απολύσεις συναδέλφων, στη διάλυση του δημόσιου σχολείου. Προτείνω δε τη μη συμπλήρωση της στήλης « εκτίμηση ΠΥΣΔΕ» διότι : α) Η σύνταξη του πίνακα κενών και πλεονασμάτων με βάση την εγκύκλιο 70607/Δ2/23-05-2013 δεν είναι συμβατή με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3848/10 και συνεπώς δεν μπορεί να φέρει ειδική, επαρκή και νόμιμη αιτιολογία. β) τα όποια πλεονάσματα φαίνονται στον πίνακα δεν θα υφίστανται τη νέα σχολική χρονιά λόγω των νέων πραγματικών συνθηκών που θα υπάρχουν στα σχολεία (με κάλυψη ωρών β΄ ανάθεσης των εκπαιδευτικών, ανάθεση μαθημάτων 2ης ειδικότητας, μαθήματα επιλογής, διαθέσεις και μετατάξεις στην Α/θμια, αποσπάσεις, project, συνταξιοδοτήσεις, πάσης φύσεως άδειες, σχολικά προγράμματα, αναθέσεις ΣΕΠ, εργαστήρια, θέσεις επί θητεία ). Κοζάνη 30-05-2013