Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

ΟΛΜΕ:Σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκ

Σαφή και βέβαιη υποβάθμιση τόσο στους/τις εκπαιδευτικούς όσο και στην ίδια την εκπαίδευση θα επιφέρει, εφόσον ψηφιστεί, το σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού».
Επισημαίνουμε καταρχάς το γεγονός ότι η υπουργός Παιδείας έσπευσε να καταθέσει στη Βουλή το σχέδιο νόμου χωρίς προηγουμένως να το κοινοποιήσει στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, όπως είχε υποσχεθεί, αλλά και παρά την έκκλησή μας να μην κατατεθεί πριν προχωρήσει το Υπ. Παιδείας σε συλλογική διαπραγμάτευση με την ΟΛΜΕ.
Διατρέχοντας κανείς τις σελίδες του σχεδίου, ενός σχεδίου που περιλαμβάνει διατάξεις πολύ χειρότερες από εκείνες που είχαν δοθεί νωρίτερα στη δημοσιότητα, αντιλαμβάνεται την αιτία αυτής της τακτικής του υπ. Παιδείας.


Οι ρυθμίσεις που προτείνει το Υ. Παιδείας αγνοούν το σύνολο σχεδόν των αναγκαίων μέτρων για τη στήριξη και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και του έργου του (καθιέρωση ετήσιας επιμόρφωσης, μισθολογική, επιστημονική και εργασιακή αναβάθμισή του). Ευθυγραμμισμένες με το γενικότερο πνεύμα του προγράμματος σταθερότητας, οι προτάσεις του υπ. Παιδείας οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα:
• Μέσα από το προτεινόμενο σύστημα διορισμών θεσμοθετεί μια πραγματική Οδύσσεια για τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς, που υποχρεώνονται σε ένα συνεχές κυνηγητό τίτλων σπουδών και μορίων, για να αποκτήσουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη δημόσια εκπαίδευση, από την οποία όμως μπορούν εύκολα πάλι να εξοστρακιστούν με τη λήξη της περιόδου δοκιμασίας.
• Με τις σχετικές ρυθμίσεις η εκπαιδευτική προϋπηρεσία εξαφανίζεται μέσα σε ένα σύνολο ποικίλων μοριοδοτήσεων, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί, που έχουν προσφέρει επί πολλά χρόνια σημαντικές υπηρεσίες στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, να αντιμετωπίζονται ουσιαστικά ως «αναλώσιμο προϊόν».
• Η δημόσια εκπαίδευση μετατρέπεται σε ένα απέραντο πεδίο διαρκούς επιτήρησης και ελέγχου από το Υπ. Παιδείας με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, με πρόσχημα την «αξιολόγηση» και την «αξιοκρατία». Οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να εξελιχθούν σε στελέχη της εκπαίδευσης υποχρεώνονται να εμπλακούν σε διαδικασίες «αξιολόγησης» των συναδέλφων τους.
• Προωθείται η καθιέρωση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της «αξιολόγησης» κάθε σχολείου, με συνέπεια να ανοίγει ο δρόμος για μια διαδικασία «διαπόμπευσης» σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών. Ανάλογες πρακτικές σε άλλες χώρες συνέβαλαν στη διεύρυνση των μορφωτικών ανισοτήτων και στη δημιουργία σχολείων διαφορετικών ταχυτήτων.
• Διευρύνεται το καθεστώς της αστάθειας και της αβεβαιότητας ακόμη και των μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς οι θεωρούμενοι ως «πλεονάζοντες» εκπαιδευτικοί μπορούν, χωρίς τη θέλησή τους, να σταλούν σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.
• Επιχειρείται η περαιτέρω ενίσχυση της χειραγώγησης των εκπαιδευτικών από την εκάστοτε εξουσία.
Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το σχέδιο νόμου και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες μέσω της διαδικασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως άλλοτε προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας πρέπει να κατανοήσει ότι τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης δεν αντιμετωπίζονται με νόμους και ρυθμίσεις αντίθετες προς τα συμφέροντα της εκπαίδευσης, που επιβάλλονται εκβιαστικά από την εξουσία.
Διαφορετικά, θα αναλάβει το κόστος μια ακόμη αποτυχημένης εκπαιδευτικής «μεταρρύθμισης».
Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

ΟΛΜΕ : Σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την «αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας»

Με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την «αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας» γίνεται προσπάθεια να θεσμοθετηθεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου «σε πρώτη φάση ως εσωτερική διαδικασία».
Η διατύπωση αυτή αφήνει σαφώς να εννοηθεί πως θα ακολουθήσει η θεσμοθέτηση της εξωτερικής αξιολόγησης. Τα κριτήρια της αυτοαξιολόγησης που ή ίδια η εγκύκλιος θέτει συνδέονται με την υλικοτεχνική υποδομή και την εξεύρεση πόρων από το ίδιο το σχολείο, την απώλεια διδακτικών ωρών, τις επιδόσεις των μαθητών κ.λπ. Επιχειρείται να μετατεθούν όλες οι ευθύνες της εκπαιδευτικής πολιτικής και της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς.


Αυτή η λογική και πρακτική θα οδηγήσει ευθέως στη διαφοροποίηση και την κατηγοριοποίηση των σχολείων μας. Ανάλογες εξελίξεις έχουν συμβεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ, όπου με τη δημοσιοποίηση των πινάκων αξιολόγησης διευρύνθηκε το χάσμα ανάμεσα στις σχολικές μονάδες.
Η «αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας» έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία όχι μόνο δεν στηρίζεται ο εκπαιδευτικός και το έργο του, αλλά δέχεται συνεχή κτυπήματα στα εργασιακό του καθεστώς.
Σε μια περίοδο που οι επιχειρούμενες αλλαγές, επιδιώκουν να συνδέσουν το «νέο σχολείο» με τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης (σχέδιο Καλλικράτης), να κατακερματίσουν τον όποιο ενιαίο χαρακτήρα της Παιδείας έχει απομείνει και να διαμορφώσουν εργασιακές σχέσεις συμβατές με το «αποκεντρωμένο σχολείο».
Σε μια περίοδο όπου το Υπ. Παιδείας με το σύνθημα «πρώτα ο μαθητής» επιχειρεί να φέρει σε αντιπαράθεση τον εκπαιδευτικό ως εργαζόμενο και επιστήμονα με τον μαθητή, ενώ είναι γνωστό πως, αν δεν στηριχτεί πολύπλευρα στο έργο του ο εκπαιδευτικός (επιστημονικά, εργασιακά, οικονομικά), δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μη συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα:

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ

Καλούμε τους συναδέλφους στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ την Τρίτη 27/04/2010 στις 6:00 στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας
Τα θέματα της Γεν. Συνέλευσης είναι:
1) Πολυνομοσχέδιο
2) Απεργιακές κινητοποιήσεις
α) 24ωρη Απεργία στις 4/5 μαζί με τη ΔΟΕ, για να μην κατατεθεί το
«πολυνομοσχέδιο» του Υπουργείου Παιδείας
β) Γ.Σ. της ΕΛΜΕ στις 4-5-2010
γ) Συζήτηση και προβληματισμός για τη μορφή που θα πρέπει να λάβει η
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα. Κλιμάκωση των
απεργιακών κινητοποιήσεων από τις 14/5 ;


Συνάδελφοι/-σσες,
Είναι φανερό πια πως τα μέτρα αυτά δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Το ομολογούν σε όλους τους τόνους οι εκπρόσωποι τόσο της κυβέρνησης όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο αγώνας μας πρέπει να συνεχιστεί. Πολύμορφα και δυναμικά. Θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο πίεσης.
Δεν διαλέξαμε εμείς αυτή την περίοδο για τις κινητοποιήσεις μας. Την επέβαλε η
κυβέρνηση με την πολιτική της.
Ο αγώνας μας δεν είναι κλαδικός. Άλλωστε, «οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών είναι και συνθήκες μάθησης των μαθητών», όπως διακήρυξαν πρόσφατα τα Μεσογειακά συνδικάτα εκπαιδευτικών.
Είναι αγώνας για τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης.
Είναι αγώνας για να υπερασπίσουμε τις πολύχρονες κατακτήσεις μας.
Αγωνιζόμαστε για τη νέα γενιά των εκπαιδευτικών, για τη νέα γενιά που διδάσκουμε στα σχολεία, για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας.
Για να μην τους παραδώσουμε έναν εργασιακό μεσαίωνα.
Ενωμένοι θα νικήσουμε!

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Εισήγηση ΟΛΜΕ προς τα Δ.Σ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ
ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Για να την διβάσετε πατήστε εδω

Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

ΑΔΕΔΥ :AΠΕΡΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ.


Από το 2008 η κρίση ως απειλή μετατράπηκε το 2009 σε μείζον πρόβλημα πολλαπλών αδιεξόδων και το 2010 σε μείζονα εμπλοκή και σχετικό αδιέξοδο για τη χώρα μας. Οι κυβερνητικές ευθύνες, η πολιτική της Ε.Ε. το παιχνίδι διεθνών οργανισμών και διαφόρων οίκων, είναι συγκεκριμένα, ορατά και αδιαμφισβήτητα.

Βιώνουμε τη μεγαλύτερη επίθεση στα δικαιώματά μας μετά τη μεταπολίτευση. Οι πολιτικές που ακολουθούνται οδηγούν τους εργαζόμενους και την κοινωνία στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανασφάλεια, ενώ διατηρούν και αυξάνουν τα προνόμια των οικονομικά ισχυρών, των Τραπεζών και των επιχειρήσεων.

Τα πακέτα των μέτρων διαδέχονται το ένα το άλλο και όλα ρίχνουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους και την κοινωνία. Η εκτίμησή μας ότι τα μέτρα αυτά, εκτός από αντικοινωνικά και άδικα, είναι και αδιέξοδα για την οικονομία, γιατί οδηγούν σε ύφεση, επιβεβαιώνεται κάθε μέρα και περισσότερο.

Το κλείσιμο των επιχειρήσεων, οι απολύσεις, η αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας, η μείωση μισθών και συντάξεων, η παραπέρα απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις αλλά και η ακρίβεια, η μείωση του ΑΕΠ είναι το αποτέλεσμα αυτών των επιλογών.

Η χώρα πλέον βρίσκεται προ των πυλών του ΔΝΤ με ότι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Στο όνομα της κρίσης, για την οποία δεν έχουν καμιά ευθύνη οι εργαζόμενοι, καταργούνται ιστορικές κατακτήσεις μας.

Στα πλαίσια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που επικρατούν τα αντιλαϊκά μέτρα και η επίθεση δεν έχει τέλος.

Μειώνουν κατακόρυφα τα εισοδήματά μας.

Χάνουμε τον 14ο και τον 13ο μισθό.

Απολύονται εργαζόμενοι στο Δημόσιο με διάφορες ελαστικές εργασιακές σχέσεις, συμβάσεις.

Προωθείται η κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών με κυρίαρχο κριτήριο τον περιορισμό των μισθολογικών δαπανών και απειλούνται παροχές προς τους πολίτες.
Απειλούνται με αναγκαστικές και υποχρεωτικές μετατάξεις, ακόμα και με απόλυση, και μόνιμοι εργαζόμενοι (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου).

Με το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ προωθείται η κατάργηση και η συγχώνευση πολλών υπηρεσιών και η απόλυση συμβασιούχων.

Τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στο Δημόσιο βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο.

Το Τ.Π.Δ.Υ. αδυνατεί να καταβάλλει το εφάπαξ στους δικαιούχους.

Πολλοί συνταξιούχοι πλέον δεν προλαβαίνουν να πάρουν το εφάπαξ αφού η καταβολή του καθυστερεί για δύο και πλέον χρόνια.

Ανάλογα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται στο ΜΤΠΥ και στο ΤΕΑΔΥ.

Τα προβλήματα αυτά θα ενταθούν από το πάγωμα των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και την παραπέρα επιδείνωση της σχέσης εργαζομένων – συνταξιούχων.
Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την υλοποίηση της απόφασης του ΔΕΚ για εξομοίωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών - γυναικών.

Νέες ανατροπές στους οικογενειακούς προγραμματισμούς προωθούνται και ιδιαίτερα για τις γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους.

Η Κυβέρνηση για να περιορίσει τις δαπάνες του Κράτους προωθεί νέες ανατροπές στο ασφαλιστικό.

Αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό ως δημοσιονομικό και όχι ως κοινωνικό θέμα.
Θέτει ως στόχο το 2030 οι δαπάνες για το ασφαλιστικό, σε ποσοστό του ΑΕΠ, να βρίσκονται στα επίπεδα του 2008 (4,8%).

Μετατρέπουν το ασφαλιστικό σύστημα από κοινωνικό και διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό και ανταποδοτικό. Σχεδιάζουν την αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλάζουν τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Μειώνουν τις συντάξεις και μας ρίχνουν βορά, για όσους από εμάς θα έχουν την οικονομική δυνατότητα, στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Η υγειονομική μας περίθαλψη καταρρέει.

Αντί να ενισχυθεί οικονομικά ο ΟΠΑΔ φορτώνεται με νέα βάρη. Ρίχνουν στις πλάτες του ΟΠΑΔ τους ασφαλισμένους των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών (π.χ. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ) που η κερδοσκοπία τις οδήγησε σε κλείσιμο.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Μια πολιτική που δεν θα μειώνει τα εισοδήματα, που δεν θα ρίχνει στις πλάτες μας νέα φορολογικά βάρη, που δεν θα συρρικνώνει τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα και δεν θα υποβαθμίζει τα κοινωνικά μας και δεν θα οδηγεί σε ύφεση και ανεργία.

• Να ανακληθούν τα αντιλαϊκά μέτρα

• Πραγματικές αυξήσεις

• Στήριξη των ασφαλιστικών ταμείων του Τ.Π.Δ.Υ. και του ΟΠΑΔ

• Να μην υλοποιηθεί η απόφαση του ΔΕΚ

• Δίκαιο φορολογικό σύστημα

• Αύξηση των θέσεων εργασίας, πλήρη και σταθερή εργασία, μόνιμη και ενιαία σχέση εργασίας στο δημόσιο, κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών

ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Οι εργαζόμενοι και η κοινωνία συνολικά, πρέπει να αντισταθούμε.
Φτιάχνουν ένα σήμερα και αύριο για μας και τα παιδιά μας χωρίς δικαιώματα, χωρίς ασφάλιση και ασφάλεια, χωρίς εργασιακές σχέσεις.
Θυσιάζονται τα δικαιώματα στις αγορές, τα κέρδη, την ασυδοσία.

Αυτή η πολιτική είναι κοινωνικά άδικη για τους εργαζόμενους και την κοινωνία αδιέξοδη για την πορεία της χώρας μας.
Οι εργαζόμενοι, ο καθένας από εμάς σήμερα καλείται να σταθεί ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Να μην επιτρέψουμε την κατεδάφιση των δικαιωμάτων μας, να μπλοκάρουμε τα σχέδιά τους.
Συνεχίζουμε τον αγώνα. Απεργούμε, διαδηλώνουμε. Βγαίνουμε στους δρόμους

Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Όλοι στην 24ωρη απεργία την Πέμπτη 22 Απριλίου 2010
Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε το παρακάτω πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων:

1. Συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 22/4 και στα συλλαλητήρια
2. Συμμετοχή στα συλλαλητήρια στις 27/4 σε όλη την Ελλάδα
3. Συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 1ης Μάη
4. 24ωρη Απεργία στις 4/5 μαζί με τη ΔΟΕ για να μην κατατεθεί το «πολυνομοσχέδιο» του Υπουργείου Παιδείας
5. Γ.Σ. των ΕΛΜΕ το επόμενο διάστημα για συζήτηση και ενημέρωση πάνω στις επιπτώσεις των μέτρων του Προγράμματος Σταθερότητας, του «πολυνομοσχεδίου» του Υπ. Παιδείας και του Ασφαλιστικού και τη στήριξη των παραπάνω κινητοποιήσεων
6. Νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ 4 και 5/5 και Γ.Σ. Προέδρων των ΕΛΜΕ στις 6/5 στην οποία θα αποφασιστεί η κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων από τις 14/5.

Για να ακυρωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης
Όχι στον εργασιακό μεσαίωνα
Όχι στην περικοπή μισθών και συντάξεων
Όχι στη διάλυση του Ασφαλιστικού συστήματος
Όχι στο «πολυνομοσχέδιο» του Υπουργείου Παιδείας
Όχι στο πρόγραμμα σταθερότητας
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κων/νος Αδριανουπολίτης
Εκπαιδευτικός-ερευνητής
Αρνητική εξέλιξη για την Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση προμηνύεται από τη δήλωση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του τεχνολογικού λυκείου θα είναι «η διασφάλιση της εισαγωγής των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από ειδικό πρόγραμμα γενικής παιδείας που θα επιλέγει ο μαθητής στο τρίτο έτος σπουδών του». Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής με τρία έτη σπουδών δεν θα λαμβάνει απολυτήριο και πτυχίο ειδικότητας. Με την νομοθεσία που ισχύει σήμερα για τα ΕΠΑΛ ( Ν. 3475 άρθρο 6 παρ. 1) ο μαθητής με 3 έτη φοίτησης λαμβάνει απολυτήριο και πτυχίο αλλά σύμφωνα με την εξαγγελία της υπουργού παιδείας ο μαθητής του τεχνολογικού λυκείου για να λάβει τους ίδιους τίτλους θα υποχρεωθεί να φοιτήσει 4 χρόνια! Στην περίπτωση αυτή η ΤΕΕ θα επιφορτισθεί με ένα επιπλέον disadvantage το οποίο ίσως αποβεί μοιραίο.


Η πεποίθηση η οποία έχει εμφυλιοχωρήσει στους συμβούλους και άλλους «ειδικούς» των υπουργικών γραφείων της παρούσης ηγεσίας του υπουργείου παιδείας ότι δηλ. ο μαθητής της ΤΕΕ δεν είναι δυνατό σε 3 χρόνια να προετοιμάζεται για έξοδο στο επάγγελμα και για συνέχιση σπουδών, είναι λανθασμένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διακηρύσσει από χρόνια ότι: «διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες: τη γενική εκπαίδευση, η οποία οδηγεί στη δυνατότητα εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία παρέχει προσόντα τόσο σχετικά με την προετοιμασία για τον επαγγελματικό βίο όσο και για την πραγματοποίηση περαιτέρω σπουδών» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurydice αριθμοί-κλειδιά της εκπαίδευσης στην Ευρώπη, έκδοση 1999 σελ. 77, έκδοση 2002 σελ.69, έκδοση 2005 σελ.56.)
Αν κάνουμε μια σύντομη αναδρομή θα παρατηρήσουμε ότι το σύστημα του διαχωρισμού της Γ΄ τάξης έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν αλλά απέτυχε. Συγκεκριμένα το σύστημα του διαχωρισμού της Γ΄ τάξης θεσμοθετήθηκε με το Ν. 576/1977 (ίδρυση των ΤΕΛ) χωρίς επιτυχία και καταργήθηκε με το Ν. 2525/1997. Το σύστημα εκείνο απέτυχε διότι ελάχιστοι μαθητές εισήλθαν στα ΑΕΙ. Αντίθετα δημιούργησε προβλήματα στους μαθητές διότι εάν στο τρίτο έτος επέλεγαν ειδικό πρόγραμμα γενικής παιδείας έπαιρναν μόνο απολυτήριο και για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας αναγκάζονταν να φοιτήσουν ένα χρόνο επιπλέον και αντίστροφα.
Η σημαντικότερη αιτία αποτυχίας της ρύθμισης αυτής υπήρξε το γεγονός ότι τα συστήματα που εφαρμόστηκαν προέβλεπαν εξετάσεις των μαθητών ΤΕΛ σε αμιγώς γενικά μαθήματα, και κοινά θέματα με τους μαθητές των γενικών λυκείων. Εάν εφαρμοστεί και πάλι το σύστημα του διαχωρισμού της Γ΄ τάξης τότε τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα απ΄ ότι στο παρελθόν διότι το μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑΛ είναι μικρότερο από εκείνο των ΤΕΛ και θα είναι προβληματικός ο σχηματισμός τμημάτων στη Γ΄ τάξη.
Το πρόβλημα θα ελαχιστοποιηθεί όταν στα εξεταζόμενα μαθήματα των πανελληνίων, τα μαθήματα ειδικότητας λάβουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας και όταν από την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση δεν αποφοιτούν μαθητές τόσο χαμηλού επιπέδου όπως αποδεικνύεται και από τους διεθνείς διαγωνισμούς PISA.
Αυτά βέβαια μπορεί να ανατραπούν εάν το υπουργείο παιδείας με νεώτερη δήλωσή του εμφανίσει κάποιο νέο μέτρο-avantage υπέρ της ΤΕΕ με σκοπό να αλλάξει τη μαθητική ροή μετά το γυμνάσιο η οποία υπάρχει σήμερα. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Ίδωμεν.

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

ΟΛΜΕ :ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς σε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι, την Πέμπτη 15 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας (προσλήψεις, εργασιακά εκπαιδευτικών κ.λπ.), αλλά και για τη συνολική επίθεση που δέχεται η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί από την πολιτική που ασκείται και το πρόγραμμα σταθερότητας με τις περικοπές δαπανών, μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων.

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη συγκέντρωση κηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας 11 π.μ. – 2 μ.μ.Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

«η βία στα σχολεία»,

Ο Δήμος Πτολεμαΐδας, ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εορδαίας και στα πλαίσια εισηγήσεων εκπαιδευτικών θεμάτων, θα φιλοξενήσει τον Λέκτωρα Κοινωνιολογίας του Α.Π.Θ κ. Κωνσταντίνο Κωτσιόπουλο την Πέμπτη 15 Απριλίου 2010 και ώρα 18.30 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου με θέμα εισήγησης «η βία στα σχολεία»,
Από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΕορδαίαςΚυριακή, 11 Απριλίου 2010

ΑΔΕΔΥ : Απεργία στις 22 Απρίλη

Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του το συνδικαλιστικό κίνημα, με την ΑΔΕΔΥ να προχωρά σε απεργία στις 22 του μήνα για μισθούς και Ασφαλιστικό.
Η κορυφαία δημοσιοϋπαλληλική οργάνωση θα πραγματοποιήσει και νέα απεργία μαζί με τη ΓΣΕΕ τον Μάιο, ενώ στο ενδιάμεσο θα προχωρήσει και σε άλλες κινητοποιήσεις (π.χ. διοργανώνει συλλαλητήριο στις 27 Απριλίου).Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Απόφαση Ε.Ε. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη σημερινή της συνεδρίαση εκτιμώντας ότι:

Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι επωμίζονται με τις περικοπές μισθών και συντάξεων, την αύξηση των έμμεσων φόρων, τη μείωση των πόρων για κοινωνική πολιτική, μονομερώς και άδικα το κόστος της κρίσης που το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο γέννησε και κερδοσκοπεί στην εξέλιξή της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ. υφαίνουν την αναπαραγωγή ενός πολιτικο-οικονομικού συστήματος που εξασφαλίζει τα προνόμια των λίγων σε βάρος της ζωής, του βιοτικού επιπέδου των πολλών, των λαϊκών, των χαμηλών και μικρομεσαίων κοινωνικών στρωμάτων.
Η κυβερνητική πολιτική εγκλωβίστηκε στο μονόδρομο αυτό και με τις διαρροές για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, τα νέα σχέδια αναδιαρθρώσεων και ιδιωτικοποιήσεων που επικρέμονται, συνεχίζει να σκορπά την ανασφάλεια και αβεβαιότητα.
Η κλιμάκωση των αγωνιστικών – απεργιακών κινητοποιήσεων είναι η λύση, η δύναμη για την προστασία, την προοπτική των εργασιακών, ασφαλιστικών κοινωνικών δικαιωμάτων.
Σήμερα είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε αποφασιστικά, να συγκροτήσουμε κοινωνικό μέτωπο:


• Για την απόκρουση νέων αντιασφαλιστικών παρεμβάσεων.
• Για την απόκρουση των νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων στο Δημόσιο, την προστασία των θέσεων εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τη ματαίωση απολύσεων.
• Για την ανατροπή των περικοπών και των μειώσεων, την προστασία της αγοραστικής δύναμης των μισθών, των συντάξεων, των κοινωνικών επιδομάτων, τη διεκδίκηση αυξήσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αξιοπρεπούς επιβίωσης, την ανακοπή των νέων κυμάτων ανατιμήσεων και ακρίβειας.
Στο πλαίσιο αυτών των εκτιμήσεων, στάσης και διεκδίκησης, η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε και εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο που συνέρχεται την Παρασκευή 9/4/2010 τη συνέχεια και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με εναλλασσόμενες αγωνιστικές μορφές (συλλαλητήρια κλπ) και 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Η απεργιακή κινητοποίηση τοποθετείται στο διάστημα 20 με 30 Απριλίου και συντονισμό με τον ιδιωτικό τομέα.
Με δυναμικό σταθμό, στο νήμα των ιστορικών και σύγχρονων αγώνων της εργατικής τάξης, την απεργία της 1ης ΜΑΗ 2010 – που όλοι και όλες δίνουμε ενωτικά και αγωνιστικά το παρόν στις κοινές απεργιακές συγκεντρώσεις των Εργατικών Κέντρων και των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε όλη τη χώρα – ενισχύουμε και ανανεώνουμε τη δέσμευση για συνέχεια και μετά.


Υπόμνημα- διαμαρτυρία για το πρόβλημα της σχολικής στέγης

Επί σειρά ετών το πρόβλημα της σχολικής στέγης και της διπλοβάρδιας σε
συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού και υποστηρικτικών δομών, παρά τις κατά
καιρούς κυβερνητικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις ότι μέσα στην επόμενη – κάθε
φορά τετραετία – θα λυθεί οριστικά, αποτελούν ένα από τα σοβαρά προβλήματα
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τα περισσότερα σχολεία μας πολύ απέχουν από τις σύγχρονες ανάγκες για ένα
περιβάλλον μάθησης που θα ευαισθητοποιεί τους νέους, θα κάνει τη μάθηση χαρά
και το χώρο του σχολείου ελκυστικό. Τα σχολικά κτίρια είναι παλιά,
κακοσυντηρημένα, ενεργοβόρα, χωρίς εξοπλισμένα εργαστήρια, βιβλιοθήκες,
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, γυμναστήρια και αύλειους χώρους ανύπαρκτους ή
πολύ μικρούς χωρίς πράσινο και αθλοπαιδιές.


Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες σειράς αιτημάτων, διαμαρτυριών και
κινητοποιήσεων από ΕΛΜΕ, Συλλόγους Διδασκόντων, Συλλόγους Γονέων,
Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και μαθητών μας που αφορούν στη σχολική στέγη.
Ειδικότερα σε κάποιες περιοχές είτε λόγω φυσικών καταστροφών και παλαιότητας
(Δυτική Στερεά- Ιόνιο-Αττική), είτε λόγω μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης και
συγκέντρωσης πληθυσμού (Ανατολική Αττική-πρωτεύουσες νομών), είτε λόγω
χρόνιας παραμέλησης (Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία), η κατάσταση είναι
εκρηκτική .
Έτσι έχουμε σχολεία που λειτουργούν: σε μισθωμένα- πολύ ακριβά- εντελώς
ακατάλληλα κτίρια, σε 4-5 διαφορετικά μακρινά μεταξύ τους κτίρια, σε κοντέινερ ή
και σε λυόμενες- προκατασκευασμένες αίθουσες . Σχολεία με 32-33 μαθητές ανά
τμήμα λόγω έλλειψης αιθουσών ή με διπλή βάρδια. Σχολεία που, ενώ έχουν
ιδρυθεί, δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης κτιρίων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κατά περιοχή:
ΑΤΤΙΚΗ: 3ο Γυμνάσιο- 3ο Λύκειο Βούλας, 2ο ΕΠΑΛ Αγ. Αναργύρων, ΕΠΑΛ Άνω
Λιοσίων, 2ο Λύκειο Άνω Λιοσίων, 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων, 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, 1ο
ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, 2ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, ΕΠΑΛ Αγ.
Παρασκευής, ίδρυση 6ου Λυκείου Χαλανδρίου και λειτουργία 3ου Λυκείου
Βριλησσίων, 2ο Γυμνάσιο -2ο Λύκειο Αρτέμιδος , Γυμνάσιο Ανθούσας, 3ο Γυμνάσιο
Γέρακα, 2ο Γυμνάσιο Ραφήνας, 3ο Γυμνάσιο -2ο Λύκειο Κορωπίου, 2ο Γυμνάσιο -2ο
Λύκειο Σπάτων, ΕΠΑΣ Παλλήνης, ΣΕΚ Ραφήνας.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 1ο,2ο 4ο Λύκεια Πολίχνης , Λύκειο Ν. Ευκαρπίας, 2ο Γυμνάσιο -3ο
Λύκειο Συκεών, ΕΠΑΛ Συκεών, 2ο Γυμνάσιο Χορτιάτη.
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ: Γυμνάσιο –Λύκειο Θέρμου Αιτ/νίας, ΕΠΑΛ Ναυπάκτου,
Γυμνάσιο Γαβαλούς Αιτ/νίας, 4ο Γυμνάσιο Βόνιτσας, 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδος, 2ο
Λύκειο Αργοστολίου, Λύκειο Λιμεναρίων Θάσου, ΕΠΑΛ Νικήτης Χαλκιδικής,
Γυμνάσια Αλεξανδρούπολης Έβρου,6ο Γυμνάσιο Λαμίας, 5ο Λύκειο Λαμίας, 2ο ΕΠΑΛ
Πτολεμαϊδος.
Σχολεία που δε υπάρχει οικόπεδο για να χτιστούν: Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο – Λύκειο
Παλλήνης, 2ο Λύκειο Αρτέμιδος , Γυμνάσιο Ανθούσας, 3ο Γυμνάσιο Γέρακα, 2ο
Γυμνάσιο Ραφήνας, Λύκειο Ραφήνας, 3ο Γυμνάσιο -2ο Λύκειο Κορωπίου, 2ο
Γυμνάσιο -2ο Λύκειο Σπάτων, ΕΠΑΣ Παλλήνης, ΣΕΚ Ραφήνας.Δευτέρα, 5 Απριλίου 2010

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
Συνεξετάζονται από το ΠΥΣΔΕ βάσει των μορίων τους :
α] Οι μετατιθέμενοι από άλλους νομούς
β] Αυτοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
γ] Οι νεοδιόριστοι για να πάρουν οριστική τοποθέτηση.
δ] Όσοι ζητούν βελτίωση θέσης (αυτοί που έχουν οργανική στη Β Κοζάνης)
Στο σύνολο των μορίων υπολογίζονται

α] Μόρια δυσμενών συνθηκών
β] Μόρια συνολικής υπηρεσίας
γ] Μόρια γάμου και παιδιών
δ] Μόρια εντοπιότητας. Η εντοπιότητα υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπαιδευτικός.
ε] Μόρια συνυπηρέτησης. Η συνυπηρέτηση υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) είναι αρμόδιο για τις παρακάτω περιπτώσεις τοποθετήσεων:
α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης
β) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση) καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης.
γ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που μετατίθενται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου.
Δ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που επανέρχονται από το εξωτερικό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΥΣΔΕ:

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Το περιφερειακό συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται από περιοχή σε περιοχή συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

2. ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

β) Στη συνέχεια το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς.

γ) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

δ) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά εντός δέκα ημερών.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιος περιοχής μετάθεσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να παραμένουν υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985.
Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία.
Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των
μονάδων μετάθεσής τους.

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του, αναμορφώνει τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίου.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Το ΠΥΣΔΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που:
1. υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ (βελτίωση)
2. υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση (νεοδιόριστοι)
3. μετατέθηκαν από άλλες περιοχές
4. βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
να υποβάλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

5.ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ και οι δηλώσεις για τοποθέτηση των
εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου συνεξετάζονται με βάση τα παρακάτω
κριτήρια :
α) η συνολική υπηρεσία
β) οι οικογενειακοί λόγοι
γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
δ) η συνυπηρέτηση
ε) η εντοπιότητα
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:
α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική
μονάδα Δήμοι ή Κοινότητας που είναι δημότες)
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή
υπηρετούν.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ
Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής.

6.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
Οι αποφάσεις του συμβουλίου για μετάθεση ή τοποθέτηση αναρτώνται με τους σχετικούς πίνακες στην πινακίδα ανακοινώσεών του για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ- ΛΑΘΩΝ
Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του συμβουλίου που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Το περιφερειακο υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάζει τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιεί τις αποφάσεις του.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ
Η ανάληψη υπηρεσίας στις νέες θέσεις γίνεται με τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί που κατά τη λήξη του διδακτικού έτους είναι σε εκπαιδευτική άδεια ή σε άδεια άνευ αποδοχών στο εξωτερικό, ή υπηρετούν με απόσπαση σε Ελληνικά Σχολεία ή λοιπές υπηρεσίες του εξωτερικού μπορεί να αναλαμβάνουν υπηρεσία με την έναρξη
του σχολικού έτους εφόσον εξακολουθούν να προσφέρουν υπηρεσίες στα σχολεία και τις λοιπές υπηρεσίες του εξωτερικού και μετά την 30η Ιουνίου. Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
1. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 (ΦΕΚ Α'45/1996)
«Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».ΠΔ 100/1997 / Α-94 ΑΝΕΥ ΤΙΤΛΟΥ ΠΔ 100/1997 2. ΠΡOΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 100 (ΦΕΚ Α' 94/22.5.97)
«Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των
Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Νόμος 1566 της 30/30.9.85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 167).

4. N. 2817/2000