Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., με θέμα «Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες», διευκρινίζουμε ότι:
Η ανωτέρω εγκύκλιος αφορά στους εκπαιδευτικούς που έχουν τέσσερα παιδιά και άνω.
Τις διευκολύνσεις δικαιούνται οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί των οποίων και τα τέσσερα παιδιά φοιτούν στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης (Α/θμιας και Β/θμιας).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου