Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ : « Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας »

Σε απάντηση του αριθµ. 2607/17-5-2010 εγγράφου σας, που αφορά στην χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας, σας γνωρίζουµε ότι η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις γενικές συνελεύσεις αποτελεί δικαίωµα που απορρέει από την κείµενη νοµοθεσία ( άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του Ν. 1264/1982, ΦΕΚ 79 τ. Α΄ ), ο δε εργοδότης είναι υποχρεωµένος να τους διευκολύνει. Επιπλέον λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα
σχολεία της Α/θµιας Εκπ/σης λειτουργούν ως ολοήµερα, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά τα οποία λειτουργούν µε απογευµατινή βάρδια, δεν µπορεί να έχει εφαρµογή η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 16 του ίδιου νόµου. Άλλωστε, µε το άρθρο 18 ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 14,15,16 και 17 « αποτελούν
ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώµατα ».
Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία δύναται να χορηγεί συνδικαλιστική άδεια για την πραγµατοποίηση των γενικών συνελεύσεων, έως και δύο ( 2 ) εργασίµων ηµερών εντός του σχολικού έτους.Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας στην Ελλάδα

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ
«Μη δίνετε σημασία στο τι λένε, προσέξτε καλύτερα τι εννοούν»
Στο Άρθρο 32 παρ. 7 του νέου νόμου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» θεσπίζεται η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.
Μήπως, το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, μήπως επιχειρεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, μήπως στοχεύει στην ενίσχυση του αδύνατου μαθητή; Όποιος έχει μάτια να δει και την τιμιότητα να πιστέψει στα μάτια του, γνωρίζει πολύ καλά πως οι προθέσεις του υπουργείου μόνο αγαθές δεν είναι. Στο σχολείο των περικοπών, στο σχολείο των πληθωρικών τμημάτων των 30 μαθητών που θα γίνουν τον Σεπτέμβριο, στο σχολείο των εκπαιδευτικών - τιραμόλα με τις υποχρεωτικές υπερωρίες, στο Γυμνάσιο των αναλυτικών προγραμμάτων και νέων βιβλίων της αμάθειας, στο απαξιωμένο Λύκειο - εξεταστικό κέντρο, ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΠΙΟ, η λεγόμενη αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας δεν έχει άλλο σκοπό παρά να δέσει χειροπόδαρα τον κακοπληρωμένο εκπαιδευτικό με τον φόβο και την ανάγκη. Να το πούμε καθαρά: Η λεγόμενη αυτοαξιολόγηση θα αρχίσει με απογείωση του γραφειοκρατικής δουλειάς του εκπαιδευτικού (συμπλήρωση εντύπων, φορμών με δείκτες, τυποποιημένες απανωτές συνεδριάσεις συλλόγων, κ.λπ.) και θα καταλήξει στη χειραγώγηση, τον επιθεωρητισμό και την απόλυση. Και αυτά δεν αποτελούν «μελλοντολογία» αλλά διαπιστώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας σε χώρες που υπάρχει η αυτοαξιολόγηση.


Η ψευδαίσθηση των εκπαιδευτικών, ότι η αυτοαξιολόγηση θα αναδείξει όψεις της δουλειάς τους και θα τις επιβραβεύσει (με τι άραγε σε μια εποχή λιτής και σφιχτής εισοδηματικής πολιτικής;), δηλαδή το πόσα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κάνουν στο σχολείο, πόσα θεατρικά έργα, τι εκδηλώσεις, αν βγάζουν ή όχι εφημερίδα, χωρίς να υπολογίζεται η επίδοση των μαθητών τους σε εθνικές εξετάσεις ή σταθμισμένα τεστ, διαλύεται από τους ίδιους τους θεωρητικούς της αυτοαξιολόγησης. Όλη αυτή η ρητορική περί αποτίμησης και ανάδειξης της προσπάθειας των εκπαιδευτικών και πώς μπορούν να τα πάνε καλύτερα είναι μέχρι να γίνει αποδεκτή στη συνείδηση τους η ανάγκη της αυτοαξιολόγησης. Να το πούμε άλλη μια φορά: δεν μπορεί να υπάρξει αξιολόγηση χωρίς σύγκριση επίδοσης μαθητών.
Η λεγόμενη αυτοαξιολόγηση, όπως και η αξιολόγηση του νεοδιόριστου από το τρίγωνο «μέντορας, διευθυντής, Σχολικός Σύμβουλος» γρήγορα θα «κατασκευάσει» μέσα στους σχολικούς χώρους Πραίτορες και Υπηκόους. Κι όποιος, χωμένος στις συστάδες των θάμνων που τον περιβάλλουν, χάνει το δάσος από το οπτικό του πεδίο, δεν έχει παρά να υποβληθεί στη βάσανο να κάνει λίγο πίσω ή λίγο μπρος και να δει τα πράγματα όπως έχουν, όπως φτιάχτηκαν κι όπως προοιωνίζονται για αύριο. Δύσκολα πράγματα, αλλά απολύτως αναγκαία.
Κάποια θεωρητικά ζητήματα που φωτίζουν τη «λογική» της αυτοαξιολόγησης
Οι προσπάθειες για τη «νέα αξιολόγηση», την «αυτοαξιολόγηση», την «εσωτερική αξιολόγηση» αποτελούν τον πυρήνα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία φαίνεται να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτούς τους νέους τρόπους αξιολόγησης που σε σχέση με τους παραδοσιακούς έχουν ένα σημαντικό πολιτικό όφελος: εμπλέκουν στις διεργασίες τους ένα μεγάλο και σημαντικό τμήμα δραστήριων εκπαιδευτικών σπάζοντας το εκπαιδευτικό μέτωπο ενάντια στην αξιολόγηση σε κομμάτια. Η νέα αξιολόγηση φαίνεται περισσότερο σαν εθνογραφική έρευνα στο σχολείο παρά σαν διοικητική και αυταρχική διαδικασία και έχει την ικανότητα σε επίπεδο ρητορικής και πρακτικής να ενσωματώνει όψεις της κριτικής της Νέας Αγωγής στο παραδοσιακό σχολείο, καθώς και όψεις της επιστημολογικής κριτικής προς τον θετικισμό.
Πολλοί καλοπροαίρετοι εκπαιδευτικοί που παρακολουθούν τη συζήτηση για τη βελτιωτική αξιολόγηση / αυτοαξιολόγηση την αποδέχονται ως διαδικασία, επειδή θεωρούν ότι τους δίνεται η ευκαιρία να προβάλουν την εργασία τους στο σχολείο καθώς η αυτοαξιολόγηση φαίνεται σαν μια ποιοτική έρευνα που συλλέγει ποιοτικά στοιχεία από όψεις της σχολικής ζωής και τα αναδεικνύει.
Όμως, όσο η διαδικασία προχωρά και η αυτοαξιολόγηση μπαίνει υπό την αιγίδα της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής των περικοπών, της πολιτικής του φθηνού και ευέλοκτου σχολείου χάνει τον αρχικό «αθώο» και «βελτιωτικό» χαρακτήρα της και μετεξελίσσεται σε επιθεωρητισμό, αποτελώντας την οργανική μετεξέλιξη του.
Μελετώντας την σχετική βιβλιογραφία με την αυτοαξιολόγηση εύκολα διαπιστώνεται η μετατόπιση της προβληματικής της. Από την αρχική αντίθεση απέναντι στην «αξιολόγηση του τελικού προϊόντος» του σχολείου, που είναι η επίδοση των μαθητών, η προσέγγιση της αυτοαξιολόγησης έχει περάσει σε μια σύνθεση με την εξωτερική αξιολόγηση την οποία τελικά δεν αρνείται αλλά παρουσιάζεται ως οργανικό της συμπλήρωμα.

Εκπαιδευτικοί: οι «αποδιοπομπαίοι τράγοι» της σχολικής αποτυχίας!
Ας πάμε όμως παρακάτω με δυο παραδείγματα από τα «ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης δεικτών στους επιμέρους τομείς της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα» όπως περιλαμβάνονται στο επίσημο κείμενο του υπουργείου Παιδείας.
Πρώτο παράδειγμα: «Οικονομικοί Πόροι. - Κατανομή εσόδων ανά κατηγορία πηγών και προβλεπόμενης δαπάνης (ποσοστά % επί του συνόλου των εσόδων) - Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι επιτρέπουν τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη της σχολικής ζωής; - Ο Δήμος ή η Κοινότητα υποστηρίζει οικονομικά το σχολείο; - Ο Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων ενισχύει οικονομικά το σχολείο; - Η Σχολική Επιτροπή ανταποκρίνεται στα αιτήματα του σχολείου;»
Τι μας λέει το υπουργείο Παιδείας; Εφόσον οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι δεν επιτρέπουν (και το γνωρίζουμε καλά αυτό) π.χ. τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη της σχολικής ζωής, υπάρχουν και άλλες πηγές που μπορούν να εξασφαλίσουν έσοδα στη σχολική μονάδα: Νάσου ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, δηλαδή οι ίδιες οι οικογένειες των μαθητών! «Βγάλτε το ψωμί σας μόνοι σας» αυτό είναι το σύνθημα - οδηγός που υπονοεί το υπουργείο για τη σχολική μονάδα.
Δεύτερο παράδειγμα: «Τομείς που αφορούν τα Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα (φοίτηση, επίδοση, διαρροή, ατομική-συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη μαθητών, κλπ)…. Αναλυτική παρουσίαση των επιδόσεων των μαθητών κατά μάθημα, τάξη, τμήμα και φύλο… Ποσοστό (%) των μαθητών κατά φύλο, τάξη και συνολικά σχετικά με τη φοίτηση, τις μετεγγραφές από και προς το σχολείο… Οι μαθητές λυκείων σημειώνουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση…Αξιολογείται η ικανότητα της σχολικής μονάδας για συνεχή βελτίωση της φοίτησης των μαθητών, της συμπεριφοράς των μαθητών, των επιδόσεων των μαθητών…».
Είναι φανερό ότι οι επιδόσεις των μαθητών θα αποτελέσουν κριτήριο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Στο νέο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί «χρεώνονται» την επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους σε τυποποιημένα τεστ και η διοίκηση του σχολείου «χρεώνεται» με τη σειρά της την επιτυχία και την αποτυχία όλων. Δεν είναι, βέβαια, τυχαίο ότι από την επίσημη αξιολόγηση ουσιαστικά «αγνοούνται» ή καταγράφονται τυπικά οι αμέτρητοι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες που επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό έργο. Κοινωνική προέλευση, οικογενειακή κατάσταση, συνθήκες διαβίωσης και κατοικίας, υλικοτεχνική υποδομή σχολείου, τύπος εξετάσεων, σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικό κλίμα, παιδαγωγικές μέθοδοι, τα πάντα γίνονται καπνός. «Αγνοούνται» οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες που διαμορφώνουν αντίξοες συνθήκες για την εκπαίδευση των μαθητών από τα ασθενέστερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. Παραλείπονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που οδηγούν στον Καιάδα της εγκατάλειψης του σχολείου και του αναλφαβητισμού. Η αντίληψη αυτή «επιβλέπει» τη σχολική επιτυχία /αποτυχία μέσα από την «κλειδαρότρυπα» της αίθουσας διδασκαλίας, όπου όλα εξαφανίζονται εκτός από το δάσκαλο και το μαθητή. Δεν είναι, ωστόσο, λίγοι αυτοί που κατανοούν ή διαισθάνονται ότι το σχολείο δεν είναι «θερμοκήπιο» όπου τα παιδιά αναπτύσσονται ομαλά και απρόσκοπτα με καλό πότισμα και συστηματική φροντίδα!
Το υπουργείο Παιδείας θεωρεί κατάλληλο τον χρόνο να προβάλει συστηματικά μια, έτσι κι αλλιώς, διαδεδομένη αντίληψη σύμφωνα με την οποία για ό,τι «καλό» ή «κακό» γίνεται στα σχολεία την ευθύνη την έχει ο εκπαιδευτικός. «Το παν εξαρτάται από το δάσκαλο» θα αναφωνήσει σε λίγο με βικτοριανή υποκρισία. Μια τέτοια αντίληψη, όπως γίνεται φανερό, εναποθέτει μεγάλο φορτίο ευθύνης στους ώμους του δασκάλου και συνήθως, όταν τίθεται θέμα σχολικής αποτυχίας ή εκπαιδευτικής κρίσης, ο δάσκαλος είναι ο «αποδιοπομπαίος τράγος». Με αυτό τον τρόπο γίνεται ευκολότερη υπόθεση η επιβολή αυταρχικών μέτρων αξιολόγησης, εντατικοποίησης και διοικητικού ελέγχου.


Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση των υπεραριθμιών

Μετά την ψήφιση και τη δημοσίευση του νέου Νόμου με αριθμ. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» και ύστερα από σειρά τηλεφωνημάτων ως προς την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση των υπεραριθμιών σας γνωρίζουμε:
1. Στις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 εδάφιο πρώτο και δεύτερο του νέου νόμου ορίζεται ότι «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, προϋπόθεση για τη μετάθεση εκπαιδευτικών είναι η πραγματική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.»


Επομένως για να έχει κανείς δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης απαιτείται πλέον διετία πραγματικής υπηρεσίας στην νέα οργανική θέση, πλην της περιπτώσεως των νεοδιόριστων για τους οποίους ο «χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών». Κάθε άλλη ρύθμιση στο θέμα αυτό δεν ισχύει.
Διευκρινίζεται ότι στη συμπλήρωση του χρόνου της διετίας ή τριετίας αντίστοιχα συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996 καθώς σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις αυτές διατηρούνται σε ισχύ.
Οι περιπτώσεις προσμέτρησης χρόνου στη διετία ή τριετία για τους νεοδιοριζόμενους περιλαμβάνουν:
• Το χρόνο υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και το χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα (παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97).
• Το χρόνο που προσμετράται από 1η Σεπτεμβρίου για όσους εκπαιδευτικούς διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο καθώς και το χρόνο που προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους. (παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97). Δεν προσμετράται ο χρόνος που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989).
• Για τις περιπτώσεις μετάθεσης ειδικών κατηγοριών και σε ΣΜΕΑΕ δεν απαιτείται η παραμονή στην οργανική θέση (παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97).
2. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 30 (παρ. 1 εδάφιο τρίτο) του νέου νόμου ορίζεται ότι «η υποχρέωση της διετούς πραγματικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010-2011 και μετά.»
Η σαφής διατύπωση της διάταξης αυτής θέτει ως έναρξη εφαρμογής της υποχρέωσης διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, κατά το διαδικασία υποβολής των αιτήσεων το σχολικό έτος 2010-2011, δηλαδή αφορούν στις μεταθέσεις του σχολικού έτους 2011-2012.
Προκύπτει έτσι ότι για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις) καθώς και για τις οριστικές τοποθετήσεις εντός των ΠΥΣΠΕ, για τις οποίες οι αιτήσεις έγιναν κατά το σχολικό έτος 2009-10 και οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι προϋποθέσεις που θα ισχύσουν είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 50/96 και οι οποίες ίσχυαν κατά την υποβολή της αίτησης. Επομένως για τους τοποθετούμενους κατά την παρούσα διαδικασία θα εφαρμοστούν οι προαναφερθείσες διατάξεις και η παραμονή τους στη σχολική μονάδα μετάθεσης/τοποθέτησης θα είναι, εφόσον το επιθυμούν, για ένα (1) έτος.
Έτσι, οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μέσα στην επόμενη σχολική χρονιά με την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουν πλέον υπηρετήσει πραγματικά την οργανική τους θέση στο σχολείο στο οποίο θα έχουν μετατεθεί ή θα έχουν τοποθετηθεί.
Κατ’ αναλογία με τα προαναφερόμενα, οι τοποθετήσεις των πολύτεκνων εκπαιδευτικών θα γίνουν κατά το τρέχον σχολικό έτος με τις ισχύουσες διατάξεις πριν από την ψήφιση του νέου Νόμου. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 30 θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2010-2011.
Διευκρινίζεται ότι με την κατάργηση της περ. στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (παρ. 2 του άρθρο 31 του Ν. 3848/2010) και κάθε σχετικής διάταξης, οι εκπαιδευτικοί θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης μόνον όταν υπηρετούν την οργανική τους θέση με την επιφύλαξη της παρ. 1 της παρούσης.
3. Αποσπάσεις. Οι διατάξεις του άρθρου 31 περί αποσπάσεων του ίδιου ως άνω νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του, και οι οποίες θα εφαρμοστούν για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων. Σε περίπτωση απόσπασης δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης, εάν δεν έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση.
Οι αποσπώμενοι στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης λαμβάνουν τις προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος, ενώ για όλες τις άλλες περιπτώσεις αποσπάσεων ως μόρια μετάθεσης λαμβάνονται αυτά της πλησιέστερης σχολικής μονάδας της υπηρεσίας απόσπασης.
4. Οργανικότητα σχολικών μονάδων- υπεραριθμίες.
Στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε ή προστέθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97 ορίζεται με κάθε λεπτομέρεια ο τρόπος αντιμετώπισης των υπεραριθμιών. Σε ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σας πληροφορούμε τα εξής:
α) Στις περιπτώσεις υποβιβασμού ή συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων σε κάθε περίπτωση ορίζεται με την υπουργική απόφαση και η νέα οργανικότητα. Αυτονόητο είναι ότι με βάση τη νέα αυτή οργανικότητα των σχολικών μονάδων θα πρέπει να προσδιορισθούν οι κενές οργανικές θέσεις και παράλληλα, οι προκαλούμενες υπεραριθμίες να αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.
Τονίζεται ότι στα ολιγοθέσια (3/θέσια, 2/θέσια και 1/θέσια) σχολεία δεν θα υπολογίζεται θέση ειδικότητας. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών θα ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/23-8-2006 τ.Β’) Υπουργική Απόφαση.
β) Ως οργανικότητα των σχολικών μονάδων, από 6/θέσια σχολεία και άνω, θα υπολογίζεται και μία θέση επιπλέον (για τη θέση του Διευθυντή), ενώ για τα 4/θέσια και 5/θέσια σύμφωνα με την οργανικότητά τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ


Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

ΟΛΜΕ: Πληρωμή συναδέλφων που μετέχουν σε Επιτροπές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, Επιτηρητών και Βαθμολογητών

Κυρία Υπουργέ,
Γνωρίζετε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν ξεκινήσει από τις αρχές Μαϊου και διεξάγονται χωρίς κανένα πρόβλημα λόγω της υπευθυνότητας και του επαγγελματισμού των συναδέλφων μας.
Ατυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί η κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, που θα καθορίζει τις αμοιβές των συναδέλφων που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Συνακόλουθα δεν έχει εκδοθεί κανένα ΧΕΠ και η πληρωμή των συναδέλφων καθίσταται προβληματική.


Η συγκεκριμένη ολιγωρία τροφοδοτεί σχετική φημολογία και έχει προκαλέσει αναστάτωση στους συναδέλφους μας που επιθυμούν να πληροφορηθούν αν το Υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να τους πληρώσει ή όχι.
Σας επισημαίνουμε, επίσης, ότι συνάδελφοί μας έχουν μετακινηθεί από νησί σε νησί ή μετακινούνται καθημερινά με το αυτοκίνητό τους σε απομακρυσμένα από τον τόπο διαμονής τους σχολεία προκειμένου να υπάρξει φερεγγυότητα στην όλη διαδικασία και επιβάλλεται να αποζημιωθούν για τα έξοδα διανυκτέρευσης και τα οδοιπορικά τους.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί από το Υπουργείο Παιδείας να ασχοληθεί άμεσα με το ζήτημα της αποζημίωσης των συναδέλφων μας και να πληρωθούν με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΟΕ – ΟΛΜΕ με την παρουσία του Γ. Γ. της Education International

Τα Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ οργανώνουν κοινή Συνέντευξη Τύπου στο Ξενοδοχείο “ELECTRA” (Ερμού 5, Πλ. Συντάγματος, τηλ.: 210 3378000), την Τετάρτη, 19/5/10 στις 12 το μεσημέρι με θέμα:
Τα μέτρα της κυβέρνησης – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. και οι θέσεις των εκπαιδευτικών
Στη συνέντευξη θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Education International (Εκπαιδευτική Διεθνής) κ. Fred Van Leeuwen, παρουσιάζοντας τις επιπτώσεις ανάλογων μέτρων στα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως.

Η Education International αντιπροσωπεύει 30.000.000 εκπαιδευτικούς από 402 οργανώσεις – μέλη σε 173 χώρες ή περιοχές στον κόσμο.
Ο Γ.Γ. της Education International θα βρίσκεται την ημέρα αυτή στην Αθήνα για να εκφράσει τη συμπαράστασή του στους αγώνες των Ελλήνων εκπαιδευτικών ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ.
Καλούμε τα μέλη των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αλλά και όποιον συνάδελφο / - ισσα το επιθυμεί να παρακολουθήσει την εκδήλωση).

Από τα Δ.Σ.


Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Ενημέρωση για τα 176 ευρώ

Συνάδελφοι,
Ο κλάδος και γενικότερα η κοινωνία βάλλονται από τα σκληρά οικονομικά μέτρα που το ΔΝΤ μας επιβάλλει. Όλοι μας αγωνιούμε για το μέλλον, το οποίο προδιαγράφεται αβέβαιο, επιπλέον είναι έκδηλη η αμφισβήτηση και ο προβληματισμός πολλών συναδέλφων για το αν οι θυσίες του αγώνα θα πιάσουν τόπο.
Τρανταχτό παράδειγμα δικαίωσης των αγώνων μας, είναι συνάδελφοι, οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τα αναδρομικά των 176 ευρώ.


Βρίσκομαι, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι, μετά από ενημέρωση που υπήρξε από το Υπουργείο Παιδείας, δρομολογήθηκε η διαδικασία για την είσπραξη του ποσού που επιδικάστηκε, με την 959/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (ποσό περίπου 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο με τους αναλογούντες τόκους), για τους 17 συναδέλφους του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης Θεσσαλονίκης.
Συνάδελφοι, κανείς δεν μας χαρίζει τίποτε, αν δεν το διεκδικήσουμε δυναμικά.
Με συναδερφικούς χαιρετισμούς
Τσιόγκας Δημήτρης
Συντονιστής ΠΑΣΚ Π.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης-Μέλος Δ.Σ. Η’ Συλλόγου

Το νέο ασφαλιστικό για τους εκπαιδευτικούς με βάση αυτά που ανακοινώθηκαν - Ποιοι είναι αυτοί που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-

Το νέο ασφαλιστικό με βάση αυτά που ανακοινώθηκαν
Στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που ανακοινώθηκε υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν και το Δημόσιο τομέα.
Παράλληλα ψηφίστηκε στη Βουλή το ν/σ για το μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας όπου στην παρ. 15 του νόμου αναφέρεται ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται τουλάχιστον μέχρι 31-12-2010, δεν θίγονται από την παραμονή των υπαλλήλων στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.

Συγχρόνως παρέχεται η δυνατότητα σε όσους από τους υπαλλήλους του Δημοσίου, έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης από 01-01-2010,να την ανακαλέσουν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου. Η αίτηση ανακαλείται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, ακόμα και αν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης
Ας δούμε πρώτα πώς ερμηνεύεται η παρ. 15΄του ανωτέρω νόμου και μετά αναλυτικά τις αλλαγές από το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου εργασίας.
Ποιοι είναι αυτοί που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010;
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι ο ελάχιστος χρόνος που πρέπει να συμπληρώσει ο υπάλληλος, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.
Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δε σημαίνει αυτόματα και έναρξη καταβολής της σύνταξης. Τις περισσότερες φορές συνδέεται με όριο ηλικίας που πρέπει να συμπληρώσει ο υπάλληλος. Μπορεί κάποιος να αποχωρήσει με τη θεμελίωση και να πάρει τη σύνταξη, όταν συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας.
Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος εξαρτάται από την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ανήκει ( παλιός ή νέος ασφαλισμένος), την οικογενειακή κατάσταση( έγγαμος ,άγαμος, αριθμός παιδιών κλπ), την αιτία απομάκρυνσης από την υπηρεσία ( σωματική ή διανοητική ανικανότητα, κατάληψη από το όριο ηλικίας 65 ή 67) κ.ά.
Έτσι με βάση την ανωτέρω διάταξη:
α) Οι διορισμένοι μέχρι 31-12-82, άνδρες και γυναίκες, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν θίγονται από τις συνταξιοδοτικές μεταβολές που θα επέλθουν. Η αποχώρησή τους θα γίνει με βάση τις ισχύουσες σήμερα συνταξιοδοτικές διατάξεις για την κατηγορία αυτή.
Για μεν τις γυναίκες που είναι παντρεμένες είτε έχουν παιδιά ,ενήλικα ή ανήλικα είτε δεν έχουν, θα μπορέσουν να αποχωρήσουν, όποτε θελήσουν και μετά το 2011 χωρίς όριο ηλικίας. ( 24,5 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας) Όλες οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής έχουν αυτό το χρόνο, και κατά συνέπεια δεν θίγονται από τις συνταξιοδοτικές μεταβολές, που θα επέλθουν, όποτε και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία.
Για τους άνδρες και τις ανύπαντρες γυναίκες, αν μεν ισχύσει η ειδική διάταξη του Ν.3075/2002 για τους εκπαιδευτικούς, θα μπορούν να αποχωρούν με 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών (αυτό θα του δούμε τις προσεχείς ημέρες όταν το Υπουργείο Οικονομικών καταθέσει το δικό του νομοσχέδιο για την εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών)
Αν δεν ισχύσει, θα μπορούν να αποχωρήσουν με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν, τα γνωστά εξάμηνα που προστίθενται από 1-1-98 Χωρίς Όριο Ηλικίας ( Χ.Ο.Η.)
Αν δηλ η 25ετία (χρόνος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος γι αυτή την κατηγορία) συμπληρώθηκε το 1998 απαιτούνται 32,5 έτη Χ.Ο.Η.
Αν » 1999 » 33 κ.ο.κ.
Η μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι, αν η 25ετία συμπληρώθηκε από το 2003 και μετά, οπότε απαιτούνται 35 έτη Χ.Ο.Η. Δεν θίγεται η 35ετία χωρίς όριο ηλικίας για την κατηγορία αυτή.
Η 25ετία περιλαμβάνει υπηρεσία που προσφέρθηκε στο Δημόσιο , στους ΟΤΑ και σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι άνδρες μπορούν να εντάξουν και τη στρατιωτική τους θητεία ( με εξαγορά ή χωρίς εξαγορά) για τη συμπλήρωσή της. Τα έτη Χ.Ο.Η. μετά την 25ετία μπορούν να συμπεριλάβουν και χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ , Ο.Α.Ε.Ε. Τράπεζες κλπ)
β) Οι διορισμένοι από 1-1-83 έως 31-12-92 για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα πρέπει να συμπληρώσουν 25ετία. Στην 25ετία γι αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης που μπορεί να έχει κάποιος και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες. Ελάχιστος χρόνος δημόσιας υπηρεσίας που απαιτείται είναι 5 έτη.
Όσοι λοιπόν συμπληρώνουν 25ετία μέχρι 31-12-2010 θα αποχωρήσουν, όποτε θελήσουν, με βάση τις ισχύουσες σήμερα συνταξιοδοτικές διατάξεις για την κατηγορία αυτή. Μία μητέρα πχ που συμπληρώνει 25ετία μέχρι 31-12-2010 και έχει ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας, θα λάβει τη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας, ή μητέρα 3 παιδιών που συμπληρώνει 20ετία μέχρι 31-12-2010, μπορεί να αποχωρήσει, όποτε θελήσει χωρίς όριο ηλικίας. Συμφέρει να παραμείνουν περισσότερο χρόνο στην υπηρεσία για να λάβουν μεγαλύτερη σύνταξη, αφού δεν θίγονται ασφαλιστικά τους δικαιώματα.
Αν δεν ισχύσει και γι αυτή την κατηγορία η ειδική διάταξη συνταξιοδότησης για τους εκπαιδευτικούς, που είναι 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών , οι άνδρες θα επιβαρυνθούν με αύξηση των ορίων ηλικίας , αφού τότε η ηλικία καταβολής της σύνταξης κυμαίνεται από τα 60,5 - 65 με τα γνωστά εξάμηνα που προστίθενται από 1-1-98 ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης της 25ετίας.
Οι γυναίκες όμως της κατηγορίας αυτής που δεν έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας ή είναι ανύπαντρες και έχουν 25ετία, θα μπορούν να αποχωρήσουν στην ηλικία των 60 ετών με όσα χρόνια υπηρεσίας έχουν.
Γι αυτούς που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, τα δεδομένα θα αλλάξουν.
Τα 35 έτη υπηρεσίας και ηλικία 58 ετών που ισχύει γι αυτή την κατηγορία αλλάζει από 1-1-2013 και γίνεται 35 καιν 60 αυξάνοντας κατά ένα εξάμηνο για κάθε έτος μέχρι την ηλικία των 60 ετών.
Διατηρείται επίσης με το νέο νομοσχέδιο η 37ετία χωρίς όριο ηλικίας.
γ) Για τους ασφαλισμένους από 1-1-93 ο χρόνος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι 15 έτη υπηρεσίας και ηλικία 65 ετών για άνδρες και γυναίκες. Οι μητέρες με ανήλικα παιδιά ή με 3 ή και περισσότερα παιδιά που χρειάζονται 20ετία για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν προλαβαίνουν να το θεμελιώσουν μέχρι 31-12-2010.
Διατηρείται επίσης και γι αυτή την κατηγορία η 37ετία χωρίς όριο ηλικίας
Η εξίσωση των ορίων ηλικίας για όσες δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010 θα γίνει έως το 2013.
Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2018 με τη θέσπιση βασικής σύνταξης στα 360 € με σημερινά δεδομένα και αναλογικής σύνταξης
Θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων στις συντάξεις πάνω από 1400 €
Για συντάξεις από 1.401,00 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%
β.Για συντάξεις από 1.701,00 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 5%
γ.Για συντάξεις από 2.301,00 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 7%
δ.Για συντάξεις από 2.901,00 € και πάνω, ποσοστό 9%
Η ανωτέρω εισφορά επιβάλλεται στο σύνολο των μεικτών συντάξιμων αποδοχών. Αν πχ οι μεικτές συντάξιμες αποδοχές είναι 1500€ ο ειδικός φόρος θα είναι 1500 χ 3% = 45 €
Το ποσοστό σύνταξης του μηνιαίου συντάξιμου μισθού των υπαλλήλων που προσλήφθησαν στο δημόσιο μέχρι 31-12-92 και παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε έτος ασφάλισης πέραν των 35 και μέχρι τα 40.
Η ποινή 4,5% που ίσχυε για τους δημοσίους υπαλλήλους γίνεται 6% για κάθε έτος πρόωρης εξόδου.
Διευκρίνιση. Η πρόωρη συνταξιοδότηση αφορά τα γενικά όρια ηλικίας. Πχ Μία ανύπαντρη γυναίκα διορισθείσα από 1983-1992 με 20 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει στο 55ο έτος με μείωση λόγω ποινής 5 χ6%= 30%. Δεν αφορά τους ασφαλισμένους που φεύγουν ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και συμπληρωμένο το έτος ηλικίας που πρέπει να έχουν για να λάβουν τη σύνταξη.
Αλλάζουν οι προϋποθέσεις για την αυτοδίκαιη απόλυση των υπαλλήλων (35 έτη δημόσια υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών) .Ο υπάλληλος με αίτησή του, που υποβάλλεται έξι (6) μήνες πριν τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, μπορεί να ζητήσει να παραμείνει στην υπηρεσία έως τρία (3) επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατ΄ ανώτατο όριο του 65ου έτους της ηλικίας ή του 67ου έτους στην περίπτωση όπου ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει λιγότερα από τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Από 1-1-2011 καταργείται η δυνατότητα στις άγαμες θυγατέρες θανόντων δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλισμένων μέχρι 31-12-82, να λαμβάνουν τη σύνταξη των θανόντων γονέων τους. Συντάξεις που ήδη καταβάλλονται εξακολουθούν να καταβάλλονται
Από 1-1-2013 οι προσλαμβανόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ
Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία μετά τη συνταξιοδότηση , αν δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας σύνταξης όσο και των επικουρικών. Για όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης αν υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους ,καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.
( ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη σήμερα 33,04 € δηλ. το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης που ξεπερνά 30 χ 33,04 =991,20 € περικόπτεται κατά 70% .
Όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη ότι θα ψηφιστούν όπως κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο. Περισσότερα θα ανακοινώσουμε όταν κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η διάταξη για την εξίσωση των ορίων ηλικίας κατά τις προσεχείς ημέρες.

Μπαλάγκας Γιάννης«Ανάληψη ωρών διδασκαλίας πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου»

Συνάδελφοι,

Επειδή το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, που προετοιμάζουν για την επιβολή υπερωριακής απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, επανερχόμαστε και σας υπενθυμίζουμε την πάγια θέση του κλάδου - η οποία επιβεβαιώθηκε στην πρόσφατη ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας - να μην αναλαμβάνουμε πρόσθετα διδακτικά καθήκοντα εντός του βασικού προγράμματος και έναντι υπερωριακής αποζημίωσης.

Η θέση αυτή έχει υιοθετηθεί από τον κλάδο για παιδαγωγικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Είναι προφανές ότι η περαιτέρω επιβάρυνση του εκπαιδευτικού με την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Επιπροσθέτως, μη αναλαμβάνοντας υπερωρίες στηρίζουμε εκατοντάδες αδιόριστους συναδέλφους και τους δίνουμε την ευκαιρία να προσφέρουν στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρωτές, καλύπτοντας τα όποια λειτουργικά κενά.


Σεμινάριο Επιμόρφωσης στην Παιδαγωγική Κατάρτιση εκπαιδευτικών

Κυρία Υπουργέ,

Με το νόμο για την εκπαίδευση που μόλις νομοθετήθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων προβλέπεται η υποχρεωτική κατοχή Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας για την συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ των υποψήφιων για κατάληψη μονίμων θέσεων στη δημόσια εκπαίδευση.
Πριν ακόμη πάει ο νόμος στο Εθνικό Τυπογραφείο για να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, συγκεκριμένη Επιστημονική Ένωση σε συνεργασία με συγκεκριμένο τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν Σεμινάριο Επιμόρφωσης στην Παιδαγωγική Κατάρτιση Εκπαιδευτικών! Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι διάρκειας 200 ωρών και θα πραγματοποιηθεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κ.α.).

Με αφορμή το γεγονός αυτό το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την αντίθεσή του στην εμπλοκή Επιστημονικών Ενώσεων και Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων (Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, κ.ά.) σε προγράμματα που θα χορηγούν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας επ’ αμοιβή.
Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μεριμνήσει ώστε η παιδαγωγική επιμόρφωση των υποψήφιων εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου να γίνει αποκλειστικά από τα ΑΕΙ και χωρίς δίδακτρα.
Σε διαφορετική περίπτωση η ΟΛΜΕ θα αντιταχθεί και θα καταγγείλει κάθε απόπειρα ιδιωτικοποίησης που ευτελίζει το εγχείρημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.


Σχετικά με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας

Η 20η Μάη είναι ημέρα Γενικής Πανελλαδικής Απεργίας. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, όπως όλων των εργαζόμενων, είναι δεδομένη.
Η κυβέρνηση διάλεξε αυτήν την περίοδο για να περάσει τα αντιλαϊκά της μέτρα και να αφαιρέσει οικονομικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που κατακτήθηκαν τον προηγούμενο αιώνα.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην 24ωρη Γενική Απεργία που κήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ, την Πέμπτη 20/5/2010, με αιχμή το νέο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο που υπονομεύει, ανατρέπει και απαξιώνει μείζονα και κρίσιμα θέματα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ συνεκτιμώντας και τα γενικότερα προβλήματα που προκύπτουν από την γενική απεργία, πρότεινε στο Υπουργείο Παιδείας την αναβολή των πανελλαδικών εξετάσεων των Εσπερινών Λυκείων που έχουν προγραμματιστεί για τις 20/5. Αυτό εξάλλου αποτελεί τη μόνη εφικτή και ενδεδειγμένη λύση προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν οι μαθητές.
Οι μαθητές των Εσπερινών Λυκείων είναι εργαζόμενοι, άρα, εκτός των άλλων, είναι δυνητικά απεργοί και διαδηλωτές στις 20/5.
Εφόσον η Υπουργός Παιδείας δηλώνει ότι «κατανοεί τους λόγους της απεργίας», κατανοεί ασφαλώς ότι η ΟΛΜΕ δεν πρόκειται να στήσει απεργοσπαστικούς μηχανισμούς. Επιπροσθέτως, στην εκπαίδευση δεν προβλέπεται προσωπικό ασφαλείας.


Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

ΟΛΜΕ : Απεργία Πέμπτη 20/5/2010

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην 24ωρη
Γενική Απεργία που κήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ, την Πέμπτη 20/5/2010, με αιχμή το νέο
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο που υπονομεύει, ανατρέπει, απαξιώνει μείζονα
και κρίσιμα στοιχεία της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Απεργούμε από κάθε εκπαιδευτική διαδικασία που είναι προγραμματισμένη
εκείνη την ημέρα (όπως ενδοσχολικές εξετάσεις, εργασίες στα βαθμολογικά κέντρα,
πανελλαδικές εξετάσεις των τελειοφοίτων των εσπερινών λυκείων κάθε τύπου κ.λπ.).
Δεδομένου ότι η ομοσπονδία δεν επιθυμεί να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες λόγω
της γενικής απεργίας σε σκληρά εργαζόμενους μαθητές, καλεί την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας να αναβάλει τις προγραμματισμένες για εκείνη την ημέρα
Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών λυκείων. Σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη για
τις συνέπειες θα βαρύνουν το Υπουργείο Παιδείας.


Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (7/5/2010)

ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ χαιρετίζει τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στις πανεργατικές και πανδημοσιοϋπαλληλικές απεργίες και στα συλλαλητήρια που οργανώθηκαν αυτή την περίοδο από τα συνδικάτα στη χώρα μας, για να εκφράσουμε την αντίδρασή μας σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική μονόπλευρης λιτότητας, ανηλεούς επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα και ξεθεμελιώματος των κατακτήσεων των εργαζομένων εδώ και ένα αιώνα!

Η κυβέρνηση και το διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας «κήρυξαν τον πόλεμο» σε όλα τα επίπεδα. Εγκαταλείφθηκαν πολύ γρήγορα ακόμη και αυτές οι ελάχιστες προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Με πρόσχημα την οικονομική κρίση και στο όνομα των προβλημάτων της οικονομίας, με το «νέο πρόγραμμα σταθερότητας» που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλούμαστε και πάλι οι εργαζόμενοι να πληρώσουμε τα σπασμένα για μια κρίση που δεν δημιουργήσαμε εμείς. Η συνεχής λήψη περιοριστικών μέτρων και ιδιωτικοποιήσεων θα κάνει αβάσταχτη την κατάσταση για τους εργαζόμενους, ενώ παράλληλα θα προσφέρει νέα κέρδη στις επιχειρήσεις και στις τράπεζες. Αυτοί που δημιούργησαν την κρίση αναμένεται τελικά να κερδίσουν και από τη διαχείρισή της!
Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης (Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Ιρλανδία Λιθουανία κ.λπ.), με την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας, επιχειρείται να αποδομηθεί ό,τι απέμεινε από το κοινωνικό μοντέλο, από το μεταπολεμικό πρότυπο απασχόλησης και το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας της εργασίας, και να διασφαλιστεί φτηνή εργατική δύναμη για την εργοδοσία.
Η ένταξη της χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) όχι μόνο θα φέρει κι άλλα, επώδυνα για τους εργαζόμενους μέτρα, αλλά θα ισοπεδώσει κυριολεκτικά όλες τις εργατικές κατακτήσεις. Η ακραία λιτότητα, το γκρέμισμα του ασφαλιστικού συστήματος, οι απολύσεις και οι αλλαγές των εργασιακών σχέσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,, η πλήρης κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είναι πια στην ημερήσια διάταξη των ελεγκτών του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Α. Εισοδηματική πολιτική (μέχρι τη στιγμή που κατατέθηκε η εισήγηση)
Με το ν. 3833/10 που ψήφισε η κυβέρνηση με τη μορφή του κατεπείγοντος (μέσα σε μια μέρα!) μειώνει τους μισθούς όλων των δημόσιων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, περικόπτει στους εκπαιδευτικούς:
• κατά 12% τα επιδόματα (εξωδιδακτικής απασχόλησης και διδακτικής προετοιμασίας) και τα επιδόματα που λαμβάνουν ορισμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών (προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών, μειονοτικών και ειδικών σχολείων, διευθυντικά επιδόματα),
• κατά 30% τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και το επίδομα άδειας,
• την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης (που και φέτος αναμενόταν ότι θα αυξηθεί σύμφωνα με τον επίσημο ετήσιο τιμάριθμο -1,2%, περίπου- κατά 4,27 € το μήνα), δηλ. η συνολική ετήσια μείωση θα είναι 51 €.
Με βάση τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί έχουμε ονομαστική μείωση του μισθού μας από 1.305 € (νεοδιόριστος/-η) ως 1.715 € (στα 35 χρόνια υπηρεσίας). Αυτό σημαίνει ετήσια μείωση των αποδοχών μας από 5,7% ως 6,3%, χωρίς να υπολογίσουμε την παραπέρα μείωση της αγοραστικής αξίας του εισοδήματός μας μετά το πάγωμα μισθών που έγινε την περσινή χρονιά (2009). Δηλαδή, συνολική επιβάρυνση ενός μηνιαίου μισθού, στο σύνολο των ετήσιων αποδοχών μας, μόνο από την εισοδηματική πολική.
Επιπρόσθετα, με το άρθρο 7 ίδιου νόμου, προετοιμάζεται το έδαφος για το ψαλίδισμα των αμοιβών όσων συμμετέχουμε στις πανελλήνιες εξετάσεις. Συγκεκριμένα, η εξουσιοδότηση των αρμόδιων υπουργών για το ύψος των αμοιβών βρίσκεται κάτω από το γενικό τίτλο «μείωση αμοιβών για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα».
Η κυβέρνηση έδειξε καθαρά με τις επιλογές της, σε αντίθεση με τις διακηρύξεις της για τη στήριξη της εκπαίδευσης και των λειτουργών της, ποιους τομείς στηρίζει. Με τροπολογία που κατέθεσε στο φορολογικό νομοσχέδιο εξαίρεσε από την περικοπή επιδομάτων τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, τους φύλακες κ.λπ. Ο στρατός και η αστυνομία είναι η προτεραιότητα και όχι η παιδεία!

Β. Περικοπές στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης
Μειώθηκε κατά 100 εκατ. ευρώ το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων του Υπ. Παιδείας και κατά επιπλέον 100 εκατ. ευρώ οι πιστώσεις νέων προγραμμάτων του. Αν αυτό συνδυαστεί με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (2/4431/25-1-2010) να περικόψει κατά 10% τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού σε όλα τα υπουργεία (για το Υπ. Παιδείας κατά 781 εκατ. €), οι προεκλογικές και μετεκλογικές υποσχέσεις για χορήγηση ενός επιπλέον δισ. ευρώ για την παιδεία το 2010 εξανεμίστηκαν ήδη.
Μειώνονται, επίσης, με το αρ. 11 του ν.3833/10 δραστικά (μέχρι και κατά τα 2/3) οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και επιμηκύνεται έτσι ο χρόνος αναμονής των υπό διορισμό εκπαιδευτικών (ουσιαστικά, οι εκπαιδευτικοί που θα διορίζονταν τον προσεχή Σεπτέμβρη θα διοριστούν εντός τριετίας, δηλ. μέχρι το 2012!).
Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, και στο πρόγραμμα σταθερότητας που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ε.Ε. προβλέπεται σημαντική μείωση των προσλήψεων όχι μόνο των μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των αναπληρωτών κατά 70-80% (από 11.000 σε 3.000 ως 4.000). Η υπουργός Παιδείας δηλώνει προκλητικά στα ΜΜΕ (εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15/4/2010) πως θα γίνουν εφέτος 17.000 λιγότεροι διορισμοί εκπαιδευτικών. Αποδεικνύεται και από αυτό πως ο πραγματικός λόγος που το Υπ. Παιδείας προωθεί την αλλαγή του συστήματος προσλήψεων είναι για να διασφαλίσει τη δραματική μείωση των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Οι επιπτώσεις των περικοπών στην εκπαίδευση θα είναι τραγικές: περισσότερα κενά στα σχολεία, μείωση των χρηματοδοτήσεων για να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, διαιώνιση του κτιριακού προβλήματος, μεγάλη αύξηση των προσλήψεων ωρομισθίων, πίεση στα σχολεία για δημιουργία τμημάτων με 30 μαθητές, πιέσεις στο ωράριο των μόνιμων εκπαιδευτικών κ.λπ. Η έντονη πίεση που ήδη εξασκείται από τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης για δημιουργία αυστηρά 30 μαθητών ανά τμήμα την επόμενη χρονιά δίνει το στίγμα τού πώς θα προσπαθήσει το Υπ. Παιδείας να «λύσει» το θέμα των κενών διδακτικού προσωπικού. Η Υφυπουργός Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου τόνισε στη Βουλή ότι οι διατάξεις θα παραμείνουν όπως ισχύουν σήμερα, δηλαδή «μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη 30 για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» και πως «η συνολική πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι να προσδιορίζεται ο αριθμός των μαθητών από 25 συν 10%, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας». Το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα αντιπαλέψει στην πράξη μια τέτοια τακτική και θα επιβάλει τη μείωση των μαθητών: κανένα τμήμα τον επόμενο Σεπτέμβρη να μην έχει πάνω από 25 μαθητές.

Γ. Ασφαλιστικό σύστημα
Το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα καταθέσει νομοσχέδια για το ασφαλιστικό. Από τις μέχρι σήμερα δηλώσεις και εξαγγελίες του υπουργού Εργασίας διαπιστώνουμε πως πρόκειται για ένα ουσιαστικό ξεθεμελίωμα του ασφαλιστικού συστήματος, με το οποίο θεσμοθετείται βασική σύνταξη (από 270 - 360 €) ως κοινή αφετηρία για όλες τις κύριες συντάξεις και καθιερώνεται από εκεί και πέρα η ανταποδοτική σχέση της σύνταξης, με βάση το χρόνο εργασίας και τις καταβληθείσες εισφορές σε όλο τον εργασιακό βίο, ώστε «να δημιουργηθεί κίνητρο για την παραμονή στην εργασία».
Εκτός αυτού, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ρυθμίσεις με τις οποίες:
• αυξάνεται η μέση ηλικία συνταξιοδότησης,
• καταργείται ουσιαστικά η 35ετία και συνδέεται με την ηλικία,
• το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης σε σχέση με το μισθό θα φτάσει ακόμα και το 50%, από 80% που είναι σήμερα και 70% που γίνεται σταδιακά ήδη από το 2008 με το νόμο «Ρέππα»,
• αυξάνονται τα όρια ηλικίας για την υποχρεωτική απόλυση από το δημόσιο,
• αφαιρείται από τους εκπαιδευτικούς η κατακτημένη με αγώνες δυνατότητα να συνταξιοδοτούνται στα 30 χρόνια, έστω με τα 30/35 των συντάξιμων αποδοχών, και
• προωθείται προς εφαρμογή η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για την εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικών στο Δημόσιο από το 2013». Η απόφαση αυτή μετατρέπει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης στο δημόσιο σε επαγγελματικό.
Μετά τα παραπάνω είναι φανερό πως ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων και για την ιδιωτική ασφάλιση.
Τα ασφαλιστικά μας ταμεία βρίσκονται σε κατάρρευση και η κυβέρνηση, αντί να τα στηρίξει με την άμεση χρηματοδότησή τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, μειώνει τη χρηματοδότησή τους ακόμα περισσότερο. Και δεν φτάνει αυτό. Ενώ η Κυβέρνηση προχωρά σε δραστικές περικοπές στη χρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και των ασφαλιστικών ταμείων, προωθεί ταυτόχρονα στη Βουλή σκανδαλώδη ρύθμιση, στο νομοσχέδιο για την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, με την οποία εντάσσει στον ΟΠΑΔ τους ασφαλισμένους που έχουν συμβόλαια υγείας σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες που έκλεισαν, για να εξυπηρετούνται ως προς τις παροχές υγείας!! Έτσι, την ίδια ώρα που η Κυβέρνηση κατηγορεί τα ασφαλιστικά ταμεία για σπατάλες, φορτώνει στον ΟΠΑΔ ένα ακόμα βάρος, με αποτέλεσμα να τον οδηγεί σε συνολική χρεοκοπία.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπ. Εργασίας, από τις αλλαγές του ασφαλιστικού θα εξαιρεθούν στρατιωτικοί, αστυνομικοί κ.λπ., για τους οποίους θα γίνουν αργότερα ειδικές ρυθμίσεις!

Δ. Φορολογικό σύστημα
Η ουσιαστική κατάργηση του ήδη χαμηλού αφορολόγητου των 12.000 € (για τον άγαμο), που προωθείται με το φορολογικό νομοσχέδιο, και η σύνδεσή του με τη συλλογή αποδείξεων θα προσθέσουν νέα βάρη στους εκπαιδευτικούς και σε όλους τους εργαζόμενους. Αλλά η συγκέντρωση των απαιτούμενων αποδείξεων (που πρέπει να αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματός μας, αν αυτό είναι πάνω από τις 12.000 €, και στο 10% για ποσό από 6.000-12.000 €), είναι πρακτικά αδύνατη και η συρρίκνωση του εισοδήματός μας και από αυτό το μέτρο είναι σίγουρη, αφού η μη συλλογή τους επιφέρει ποινή που υπολογίζεται στο 10% επί του ποσού των αποδείξεων που θα πρέπει να κατατεθούν, δηλ. επιπλέον φόρο.
Αποτέλεσμα αυτού θα είναι, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών με 33 χρόνια υπηρεσίας που έχει 2 παιδιά να υποχρεώνονται να συγκεντρώσουν πάνω από 10.000 € αποδείξεις για να «υπερασπίσουν» το αφορολόγητό τους, αλλιώς θα υποστούν επιπλέον φόρο 1.000 €.
Αν προσθέσουμε σε αυτά την αύξηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και του ΦΠΑ, που ήδη προκαλούν αλυσιδωτές αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, όπως και την αύξηση της φορολογίας των φυσικών προσώπων κατά 4,4% με την παράλληλη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων κατά 7,2%, αλλά και την αύξηση κατά 6% των έμμεσων φόρων, που πλήττει κυρίως τους εργαζόμενους και τους κοινωνικά ασθενέστερους (όπως προβλέπεται από τον προϋπολογισμό), γίνεται φανερό πως τα βάρη της κρίσης καλούνται να τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι και όχι αυτοί που δημιούργησαν την κρίση (τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις κ.λπ.).
Μετά και τα παραπάνω είναι φανερό ότι η συνολική επιβάρυνση για τους εργαζόμενους (περικοπές μισθών, μείωση αφορολόγητου, αύξηση της τιμής των αγαθών λόγω της αύξησης του ΦΠΑ και της τιμής της βενζίνης-πετρελαίου, αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ) φτάνει στο ύψος των δύο μισθών τουλάχιστον.

Ε. Οι εξαγγελίες για το «νέο σχολείο»
Με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το «νέο σχολείο» συνεχίζεται η επιχείρηση αλλοίωσης της δομής και του περιεχομένου της σχολικής εκπαίδευσης. Η όλη προσπάθεια οργανώνεται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Δ΄ κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΕΣΠΑ), αλλά συνδέεται, βεβαίως, και με τις γενικότερες αλλαγές που προωθούνται στην οικονομία και στις εργασιακές σχέσεις.
Παρά την υπερκατανάλωση εύηχων λέξεων και επιδέξιων λόγων, που επιδιώκουν να θολώσουν τις πραγματικές τους στοχεύσεις, οι κατευθύνσεις του κειμένου του Υπουργείου Παιδείας είναι φανερές. Στοχεύουν στην εδραίωση ενός ιδιωτικοποιημένου, πειθαρχημένου, ευέλικτου και αποδοτικού για τα κυρίαρχα συμφέροντα σχολείου, που θα παράγει εργατικό δυναμικό φτηνό, χωρίς δικαιώματα, αλλά καταρτισμένο με εκείνες τις χρηστικές δεξιότητες που απαιτούν οι ανάγκες της αγοράς.
Με το σύνθημα «πρώτα ο μαθητής» το Υπ. Παιδείας επιχειρεί να φέρει σε αντιπαράθεση τον εκπαιδευτικό ως εργαζόμενο και επιστήμονα με τον μαθητή, ενώ είναι γνωστό πως, αν δεν στηριχτεί πολύπλευρα στο έργο του ο εκπαιδευτικός (επιστημονικά, εργασιακά, οικονομικά), δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση στο εκπαιδευτικό σύστημα. «Όλα είναι δυνατά με ένα καλό δάσκαλο» τόνιζε ένα σύνθημα γραμμένο από Σουηδούς εκπαιδευτικούς.
Οι επιχειρούμενες αλλαγές, βασισμένες στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκουν να συνδέσουν το «νέο σχολείο» με τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης (σχέδιο Καλλικράτης), να κατακερματίσουν τον όποιο ενιαίο χαρακτήρα της Παιδείας έχει απομείνει, να διαμορφώσουν εργασιακές σχέσεις συμβατές με το «αποκεντρωμένο σχολείο» και να εντείνουν την ταξική διαφοροποίηση. Με την υλοποίηση αυτής της πολιτικής της περιφερειακής οργάνωσης της εκπαίδευσης διασπάται το ενιαίο της Δημόσιας Εκπαίδευσης και δημιουργούνται σχολεία πολλών ταχυτήτων, αφού τα σχολεία της χώρας δεν θα ακολουθούν το ίδιο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών. Μέσα δε από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των αναλυτικών προγραμμάτων, που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση – τα οποία θα είναι διαφορετικά από περιφέρεια σε περιφέρεια – θα προχωρήσει αργά αλλά σταθερά η κατηγοριοποίηση των σχολείων.
Η όλη επιχείρηση «ντύνεται» με την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στη σχολική εκπαίδευση. Η επιλογή αυτή δεν συνδέεται μόνο με επικοινωνιακές τακτικές και οικονομικές σκοπιμότητες (άμεση απόδοση τμήματος των κονδυλίων στην αγορά), αλλά κυρίως με την εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτές προσδιορίζονται στο κείμενο «Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα». Με άλλα λόγια, προωθούνται η απόκτηση «δεξιοτήτων», δηλαδή επιφανειακών γνώσεων γύρω από τη «χρήση» της μητρικής γλώσσας, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, και η «ικανότητα» Διά Βίου Μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται κατανοητή και η πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να προωθήσει άμεσα «τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες», που αφορούν την «προσαρμογή του Εκπαιδευτικού Συστήματος στη Νέα Διοικητική Αρχιτεκτονική της χώρας», την Επαγγελματική - Τεχνική Εκπαίδευση και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού στο «νέο» σχολείο. Ειδικά για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, όχι μόνο διατηρείται και ενισχύεται η διάκρισή της από τη γενική εκπαίδευση, αλλά είναι ακόμη πιο ευδιάκριτη η πρόσδεσή της στα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των επιχειρήσεων.
Ο ρόλος που επιφυλάσσεται στους εκπαιδευτικούς, παρά τα όσα αναφέρονται, είναι ρόλος «διεκπεραιωτή εντολών και κατευθύνσεων», και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ενισχύονται οι δομές αξιολόγησης και χειραγώγησής τους με το πρόσχημα μιας πρώτης φάσης «αυτοαξιολόγησης».
Παράλληλα, τα προγράμματα επιμόρφωσής τους που ανακοινώνονται προβλέπουν ελάχιστες ώρες σεμιναριακής παρακολούθησης (περίπου 50) και κάποιες, ακόμη, ώρες από απόσταση εκπαίδευσης. Στο σύνολό τους, δεν ξεπερνούν τις 180-200 ώρες. Όσο για τις αμοιβές τους, απλώς αναγνωρίζεται για μια ακόμη φορά ότι «δεν είναι ανάλογες της υψηλής ευθύνης τους». Πρόκειται για έκφραση ακραίας υποκρισίας, όταν η κυβέρνηση την ίδια στιγμή περικόπτει τις ήδη χαμηλές αμοιβές τους.
Τα αναλυτικά προγράμματα αντιμετωπίζονται κατά βάση ως ένα τεχνικό ζήτημα, γι’ αυτό και η έμφαση δίνεται στις νέες τεχνολογίες και τη λεγόμενη «ψηφιακή τάξη», ενώ για μια ακόμη φορά οι προτάσεις και η πλούσια εμπειρία των συλλογικών οργάνων των μαχόμενων εκπαιδευτικών αγνοούνται.
Επειδή το πρότυπο αυτής της πολιτικής φαίνεται να είναι η αντίστοιχη, νεοφιλελεύθερης έμπνευσης πολιτική των ΗΠΑ, όπως δηλώνει και το σύνθημα «Κανένα παιδί και κανένα σχολείο να μη μείνει πίσω», που είναι παρόμοιο με το σύνθημα της πρόσφατης μεταρρύθμισης που προωθήθηκε στις ΗΠΑ, «No child left behind», ας γνωρίζει η ηγεσία του Υπ. Παιδείας ότι στις ΗΠΑ, τελικά, εκατομμύρια παιδιά «έμειναν πίσω» από την εφαρμογή ανάλογων μέτρων και πολιτικών.

Στ. Το «πολυνομοσχέδιο» του Υπουργείου Παιδείας
Με τον παραπλανητικό τίτλο «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού» το Υπουργείο Παιδείας παρουσίασε την «έκθεση» για το πολυνομοσχέδιο.
Ένα νομοσχέδιο που δηλώνει ότι φιλοδοξεί να «αναβαθμίσει το ρόλο του εκπαιδευτικού» δεν ασχολείται καθόλου με τα αναγκαία μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού και του έργου του: την αναγκαιότητα της καθιέρωσης ετήσιας επιμόρφωσης, τη μισθολογική, επιστημονική και εργασιακή αναβάθμισή του. Αντίθετα, έρχεται σε μια περίοδο που με την ασκούμενη πολιτική μέσα από το πρόγραμμα σταθερότητας έχουμε δραματικές περικοπές στις δαπάνες για την παιδεία, αλλά και στους μισθούς, στις συντάξεις και στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
• Θεσμοθετείται ένα νέο σύστημα διορισμών αποκλειστικά στηριγμένο στον ΑΣΕΠ, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση σε δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι για πολλά χρόνια συγκεντρώνουν προϋπηρεσία, ώρα την ώρα, μόριο το μόριο, εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο ανατρέπονται βίαια, για μια ακόμη φορά, οι υπάρχουσες διαδικασίες και αντιμετωπίζεται ο εκπαιδευτικός ως «αναλώσιμο προϊόν». Η περίφημη μεταβατική περίοδος των 2 ετών είναι κυριολεκτικά κοροϊδία, μιας και έχει ήδη νομοθετηθεί η δραματική μείωση του συνολικού αριθμού διορισμών. Η επιτυχία στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δεν οδηγεί στο διορισμό, αλλά σε μια λίστα αναμονής πιθανού διορισμού για λίγους. Επιβεβαιώνεται πανηγυρικά η εκτίμηση της ΟΛΜΕ ότι ο πραγματικός στόχος αλλαγής του συστήματος διορισμών είναι η μείωση (έως μηδενισμού) του αριθμού των διοριζόμενων εκπαιδευτικών.
• Όχι μόνο διατηρείται ο απαράδεκτος θεσμός του ωρομισθίου, αλλά «ωρομισθοποιείται» ο θεσμός του αναπληρωτή, με την εισαγωγή του «θεσμού του αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο». Με το πρόσχημα του περιορισμού του ωρομισθίου θα επιχειρηθεί παράλληλα και ο περιορισμός των αναπληρωτών.
• Επιχειρείται η αύξηση του ωραρίου των μόνιμων εκπαιδευτικών μέσω της υποχρέωσης για 5ωρη υπερωρία ως προϋπόθεση για να προσληφθούν αναπληρωτές. Η 5ωρη υπερωρία θα λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να υπολογίζονται τα κενά στα σχολεία, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας.
• Θεσμοθετείται η υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών για 3 χρόνια στην οργανική θέση του πρώτου διορισμού, που θα λειτουργήσει ουσιαστικά σαν στρατιωτική θητεία για τον νέο εκπαιδευτικό. Αντίθετα, η υπουργός αρνείται οποιαδήποτε στήριξη στον νέο εκπαιδευτικό, ώστε να παραμείνει εθελοντικά στη θέση του.
• Εισάγεται με τη διαδικασία του «δόκιμου εκπαιδευτικού» η ουσιαστική αμφισβήτηση της μόνιμης εργασίας του νέου εκπαιδευτικού. Έτσι, ο εκπαιδευτικός που κατέχει δύο πτυχία (βασικό και παιδαγωγικό) έχοντας επιτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις και μετά από πιθανώς πολλαπλές επιτυχίες στον ΑΣΕΠ για να διοριστεί, θα ξανακρίνεται στη 2ετία από τριμελή επιτροπή «αξιολογητών» για το εάν είναι ικανός ως εκπαιδευτικός ή όχι. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης – χειραγώγησης των εκπαιδευτικών και της αμφισβήτησης της επαγγελματικής τους υπόστασης.
• Θεσμοθετείται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου «σε πρώτη φάση ως εσωτερική διαδικασία», που συνδέεται με την υλικοτεχνική υποδομή, την εξεύρεση πόρων από το ίδιο το σχολείο, την απώλεια διδακτικών ωρών, τις επιδόσεις των μαθητών κ.λπ., που οδηγεί απευθείας στο «Σχολείο της Αγοράς». Η εκτίμηση επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, ο ΟΟΣΑ θα κληθεί από το Υπουργείο για να αξιολογήσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα!
• Παρά τις διακηρύξεις της Υπουργού Παιδείας και τη στοχοποίηση των εκπαιδευτικών που επιχείρησε το προηγούμενο διάστημα, αυτοαναιρείται, διατηρώντας το bonus των μορίων (έστω και μειωμένο) για όσους αποσπώνται στο υπ. Παιδείας και τις υπηρεσίες του.
• Τίθεται ως προϋπόθεση για να επιλεγεί εκπαιδευτικός ως στέλεχος η συμμετοχή του σε προγράμματα αξιολόγησης.
• Παρά το θετικό γεγονός της κατάργησης της βάσης του «10», που πρώτη η ΟΛΜΕ ανέδειξε ως αίτημα από τη θεσμοθέτησή του, το νέο σύστημα πρόσβασης συνδέεται ξανά με τις επιδόσεις των μαθητών στο Λύκειο.
Όλο αυτό το διάστημα και παρά τα μεγάλα λόγια και τις διακηρύξεις της Υπουργού Παιδείας για διαβούλευση, διάλογο κ.λπ., η πραγματικότητα είναι πως η κα Διαμαντοπούλου αρνήθηκε την ουσιαστική διαπραγμάτευση με την ΟΛΜΕ. Παρά το γεγονός ότι, όσον αφορά στο εργασιακό καθεστώς, στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών (μεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, μοριοδότηση κ.λπ.) και στις προσλήψεις, η ΟΛΜΕ έχει καταθέσει ένα πλαίσιο προτάσεων, το Υπουργείο Παιδείας επιδεικτικά τις αγνοεί. Επίσης, δεν απαντά - ουσιαστικά αρνείται να συζητήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις της Ομοσπονδίας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Η υπουργός Παιδείας αρνήθηκε οποιαδήποτε συνάντηση διαπραγμάτευσης με την Ομοσπονδία μας. Μόλις στις 15/4/2010, αφού οριστικοποίησε σε νομοσχέδιο τις ρυθμίσεις, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το ΔΣ της ΟΛΜΕ. Από τη συνάντηση αυτή δεν προέκυψε κανένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά και δεν απαντήθηκαν τα «σκοτεινά» σημεία του προσχεδίου. Είναι χαρακτηριστικό πως οι απαντήσεις της υπουργού ήταν γενικού χαρακτήρα και σε ορισμένες περιπτώσεις προσβλητικές της νοημοσύνης μας, όπως π.χ. ότι το «πολυνομοσχέδιο» δεν έχει κανένα εργασιακό θέμα των εκπαιδευτικών(!) ή ότι δεν υπάρχουν πουθενά στη χώρα τμήματα με πάνω από 25 μαθητές! Η Υπουργός επανειλημμένα προσπάθησε στη συζήτηση να φέρει σε αντιπαράθεση τον εκπαιδευτικό και τα δικαιώματά του με τις ανάγκες της εκπαίδευσης και τον μαθητή. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ και όλοι οι εκπαιδευτικοί δεν δεχόμαστε έναν τέτοιο τεχνητό διαχωρισμό. Η πολύπλευρη στήριξη του εκπαιδευτικού στηρίζει την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ απαίτησε στη συνάντηση την έναρξη ουσιαστικής συλλογικής διαπραγμάτευσης του Υπουργείου Παιδείας με την ΟΛΜΕ για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς, και τη μη κατάθεση του «πολυνομοσχεδίου». Οργανώσαμε την ίδια μέρα διαμαρτυρία στο Υπουργείο Παιδείας με παράλληλη στάση εργασίας.

Ζ. Και το κομματικό κράτος καλά κρατεί
Με το νέο νόμο για την επιλογή προϊσταμένων, που κατέθεσε η κυβέρνηση και ψηφίστηκε ήδη στη Βουλή, αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις τη Δημόσια Διοίκηση, δηλαδή ως κομματικό λάφυρο, ως μέσο εξυπηρέτησης μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και ικανοποίησης “ημετέρων”.
Είναι τραγικό, σε μία εποχή που το Δημόσιο και οι δημόσιοι υπάλληλοι στοχοποιούνται ως υπεύθυνοι για την οικονομική κρίση και για την αναποτελεσματικότητα του Δημοσίου, η κυβέρνηση να ψηφίζει νόμο που οξύνει τα προβλήματα, ενισχύει τον κομματισμό, τις πελατειακές σχέσεις, την αδιαφάνεια και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.
Στην εκπαίδευση, συγκεκριμένα, διακόπτεται η θητεία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ενώ αλλάζει παράλληλα και η σύνθεσή τους (στα 2 μέλη μπορεί να είναι οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός με βαθμό Α, με προηγούμενη εμπειρία σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης) προκειμένου να αποκτήσει το Υπουργείο Παιδείας τον πλήρη έλεγχό τους.
Σκόνη έγιναν και σε αυτό τον τομέα οι εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας για διαφάνεια, αξιοκρατία και άλλα ηχηρά…

Υπάρχει λύση. Υπάρχει άλλη πολιτική!

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ» ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
• Να αυξηθεί η φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, των χρηματιστηριακών συναλλαγών και της εκκλησιαστικής περιουσίας.
• Να αυξηθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα-υπηρεσίες πολυτελείας και να μειωθεί στα είδη πρώτης ανάγκης.
• Να μειωθούν δραστικά οι στρατιωτικές δαπάνες.
• Πάταξη της φοροδιαφυγής εκείνων που συστηματικά φοροδιαφεύγουν.

Απαιτούμε:
 Καμιά μείωση μισθών και επιδομάτων
 Όχι στην αλλαγή του κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και στη δραματική μείωση των συντάξεων που ετοιμάζουν
 Όχι στη δυσμενή αλλαγή των εργασιακών μας σχέσεων, τη συνέχιση της ωρομίσθιας εργασίας και τη μείωση των διορισμών
 Όχι στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων ΟΛΜΕ – Υπουργείου Παιδείας με στόχο την υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό καθεστώς και τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ - ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η ΟΛΜΕ πρωτοστατεί ήδη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μαζί με τα άλλα συνδικάτα των εκπαιδευτικών, για τη δημιουργία ενός μετώπου όλων των εργαζομένων στην Ευρώπη ενάντια στο Σύμφωνο Σταθερότητας και τη Συνθήκη της Λισσαβόνας.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
1. Άμεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% τουλάχιστον του ΑΕΠ ή στο 15% του Κρατικού Προϋπολογισμού. Όχι στις περικοπές του προϋπολογισμού για την παιδεία.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Καμία περικοπή μισθού, επιδομάτων και «δώρων». Γνήσιες και ουσιαστικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με ενσωμάτωση των γενικών επιδομάτων στο βασικό, ώστε ο μισθός του νεοδιόριστου να διαμορφωθεί στα 1.400 ευρώ καθαρά, με αναλογικές αυξήσεις στα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια. Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη. Διπλασιασμός και σύνδεση (ως ποσοστό) της ωρομίσθιας αποζημίωσης με τις συνολικές αποδοχές του εκπαιδευτικού. Άμεση καταβολή της ειδικής παροχής των 176 € και του συνόλου των αναδρομικών για όλους και ενσωμάτωσή της στο βασικό μισθό.
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ: Καμιά αύξηση των ορίων ηλικίας για σύνταξη, καμιά μείωση των συντάξεων. Όχι στο ξεθεμελίωμα του ασφαλιστικού συστήματος. Να μην υλοποιηθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αναιρεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης στο Δημόσιο και επιβαρύνει τις γυναίκες με επιπλέον χρόνια εργασίας. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων «Σιούφα», «Ρέππα», «Πετραλιά». Πλήρης σύνταξη με 30 χρόνια εργασίας χωρίς όριο ηλικίας. Ουσιαστική κρατική επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταμείων ΤΩΡΑ, και ιδιαίτερα του ΤΠΔΥ και του ΟΠΑΔ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις άμεσες υποχρεώσεις τους.
4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: Όχι στο «πολυνομοσχέδιο» του Υπ. Παιδείας. Να μη γίνει καμιά αλλαγή στο σύστημα διορισμών μέχρι να διοριστούν ως μόνιμοι όλοι όσοι βρίσκονται στους πίνακες προϋπηρεσίας. Σταθερή και μόνιμη εργασία στην εκπαίδευση. Κατάργηση ΑΜΕΣΑ του θεσμού του ωρομισθίου. Περιορισμός των προσλήψεων αναπληρωτών αυστηρά στις περιπτώσεις πραγματικής αναπλήρωσης (όπως και ο ν. 1566/85 ορίζει). 12μηνη σύμβαση για τους αναπληρωτές με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
Κατάργηση του «Καθηκοντολόγιου». Όχι στην αξιολόγηση – χειραγώγηση των εκπαιδευτικών. Όχι στην κοινωνική κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσω της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.
Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό καθεστώς και τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ.
5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ: Δημόσια, 12χρονη υποχρεωτική και πραγματικά δωρεάν Εκπαίδευση. Υλοποίηση της πρότασης της ΟΛΜΕ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καμία επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό για μόρφωση και εκπαίδευση των μαθητών /-τριών.
Νομοθετική ρύθμιση τώρα για ανώτατο όριο μαθητών/-τριών στο τμήμα το 25, 20 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
Να καταργηθεί η βάση του «10». Να καταργηθεί ο κλειστός αριθμός εισακτέων για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Να ανοίξουν τα Πανεπιστήμια σε όλα τα παιδιά.
Διαφωνούμε κατηγορηματικά με οποιαδήποτε κατεύθυνση περιφερειακής οργάνωσης της εκπαίδευσης (σε διορισμούς, διαχείριση προσωπικού, αναλυτικά προγράμματα κ.λπ.). Όχι στα μέτρα που προωθούν την ιδιωτικοποίηση στη δημόσια εκπαίδευση.
Ουσιαστική στήριξη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προτάσεις της ΟΛΜΕ, όπως: διευρυμένο ποσοστό εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε περισσότερα επιστημονικά πεδία, υπαγωγή στο Υπ. Παιδείας όλων των σχολικών μονάδων που προσφέρουν σήμερα δευτεροβάθμια τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα υπουργεία, μεταλυκειακό έτος ειδίκευσης.
6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Καθιέρωση ετήσιας περιοδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την ευθύνη των ΑΕΙ-ΑΤΕΙ και με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.

Προσθήκη στην εισήγηση προς τις ΓΣ για το πρόγραμμα δράσης το επόμενο διάστημα

Το συνδικαλιστικό κίνημα θα πάρει όλα τα μέτρα για να ακυρώσει στην πράξη επιπτώσεις του «πολυνομοσχεδίου» για την παιδεία:

1. Αρνούμαστε την εφαρμογή της εγκυκλίου «Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας».

2. Δεν παίρνουμε υποχρεωτικές υπερωρίες.

3. Εφαρμόζουμε στην πράξη από Σεπτέμβρη την απόφαση του κλάδου για δημιουργία τμημάτων με ανώτερο αριθμό τους 25 μαθητές, τους 20 στις κατευθύνσεις και στην Τεχνική Εκπαίδευση και τους 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια.

4. Κανείς εκπαιδευτικός δεν αναλαμβάνει το ρόλο του μέντορα – αξιολογητή για τους νέους συναδέλφους μας.

Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω αποφάσεις εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να προτείνει σχέδιο αποφάσεων που θα σταλούν σε όλους τους συλλόγους διδασκόντων της χώρας, προκειμένου να αποφασίσουν υπογράφοντας αντίστοιχα πρακτικά.

Συνάδελφοι/-σσες,
Είναι φανερό πια πως τα μέτρα αυτά δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Το ομολογούν σε όλους τους τόνους οι εκπρόσωποι τόσο της κυβέρνησης όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο αγώνας μας πρέπει να συνεχιστεί. Πολύμορφα και δυναμικά. Θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο πίεσης.
Δεν διαλέξαμε εμείς αυτή την περίοδο για τις κινητοποιήσεις μας. Την επέβαλε η κυβέρνηση με την πολιτική της.
Ο αγώνας μας δεν είναι κλαδικός. Άλλωστε, «οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών είναι και συνθήκες μάθησης των μαθητών», όπως διακήρυξαν πρόσφατα τα Μεσογειακά συνδικάτα εκπαιδευτικών.
Είναι αγώνας για τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης.
Είναι αγώνας για να υπερασπίσουμε τις πολύχρονες κατακτήσεις μας.
Αγωνιζόμαστε για τη νέα γενιά των εκπαιδευτικών, για τη νέα γενιά που διδάσκουμε στα σχολεία, για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας.
Για να μην τους παραδώσουμε έναν εργασιακό μεσαίωνα.
Ενωμένοι θα νικήσουμε!

Μετά το πέρας της διαδικασίας υπερψηφίστηκε το πλαίσιο από 56 ΕΛΜΕ, καταψηφίστηκε από 5 ΕΛΜΕ, ενώ ΛΕΥΚΟ ψήφισαν 9 ΕΛΜΕ.
Η προσθήκη των 4 σημείων που κατέθεσε το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ υπερψηφίστηκε από 65 ΕΛΜΕ, καταψηφίστηκε από 2, ενώ ΛΕΥΚΟ ψήφισαν 3 ΕΛΜΕ.
Το πρόγραμμα δράσης υπερψήφισαν 47 ΕΛΜΕ (280 ψήφοι, 58,5%), καταψήφισαν 24 ΕΛΜΕ (134 ψήφοι), ενώ ΛΕΥΚΟ ψήφισαν 6 ΕΛΜΕ (65 ψήφοι).
Είναι προφανές, ότι το πρόγραμμα δράσης (δύο 24ωρες Απεργίες ή 48ωρη, σε συντονισμό με τα Τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα (ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ) και σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν αυτά, να συντονιστούμε με Δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα), απέσπασε την πλειοψηφία των ΕΛΜΕ, όχι όμως την ενισχυμένη πλειοψηφία που κατά το Καταστατικό απαιτείται (66,6% των ψήφων), έτσι ώστε να εγκριθεί το απεργιακό πρόγραμμα.
Κατόπιν τούτου, κατατέθηκε πρόταση από Προέδρους ΕΛΜΕ οι οποίοι ζητούσαν από το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί και να επανέλθει με νέα εισήγηση προς τον κλάδο.
Η πρόταση αυτή υπερψηφίστηκε από 51 ΕΛΜΕ, ενώ ΚΑΤΑ και ΛΕΥΚΟ ψήφισαν 4 ΕΛΜΕ.


ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

1grde.koz.sch.gr


Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Αποφάσεις της Γ.Σ των Προέδρων των ΕΛΜΕ

Χωρίς αποτέλεσμα έληξε αργά χθες η συνεδρίαση των προέδρων των τοπικών ενώσεων των καθηγητών (ΕΛΜΕ) αφού η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου για 48ωρη κινητοποίηση δεν έλαβε την απαραίτητη πλειοψηφία. (47 ΕΛΜΕ ψήφισαν υπέρ, 24 κατά και 6 λευκά)
Συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΜΕ είχε προτείνει να γίνουν δύο 24ωρες απεργίες μέσα στο Μάιο και να επιδιωχθεί να κηρύξει τις ίδιες ημερομηνίες απευθείας και η ΑΔΕΔΥ.
Η πρόταση τελικά δεν έλαβε πλειοψηφία ενώ ακούστηκαν προτάσεις όπως να γίνουν απεργίες μέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις, άμεσα επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες κλπ. Καμία από αυτές όμως δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία.
Αποφασίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία να γίνουν νέες Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ την ερχόμενη εβδομάδα
Οι παρακάτω προτάσεις της ΟΛΜΕ ψηφίστηκαν με συντριπτική πλειοψηφία:


α. Αρνούμαστε την εφαρμογή της εγκυκλίου «Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής
Μονάδας».
β. Δεν παίρνουμε υποχρεωτικές υπερωρίες.
γ. Εφαρμόζουμε στην πράξη από Σεπτέμβρη την απόφαση του κλάδου για
δημιουργία τμημάτων με ανώτερο αριθμό τους 25 μαθητές, τους 20 στις
κατευθύνσεις και στην Τεχνική Εκπαίδευση και τους 10 μαθητές ανά
καθηγητή στα εργαστήρια.
δ. Κανείς εκπαιδευτικός δεν αναλαμβάνει το ρόλο του μέντορα – αξιολογητή για
τους νέους συναδέλφους μας

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04

Ύστερα από την ανακοίνωση των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2010 και σχετικά με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04, σας γνωρίζουμε ότι:
1) Η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εν λόγω εκπαιδευτικών θα γίνει ενιαία στον κλάδο.
2) Οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων όπως και οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις των νεομετατιθέμενων και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με την αρ. 3508/Δ2/14-01-2010 εγκύκλιο για υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων. Τυχόν κενά μετά την προηγούμενη διαδικασία θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από την ειδικότητα με τις περισσότερες ώρες, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης. Τέλος τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα δίνονται σε εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου και ειδικότητας με τον εκπαιδευτικό που αντικαθίσταται.

Σε κάθε περίπτωση η περιγραφή των κενών θα γίνεται αναλυτικά ανά ώρες ειδικότητας.


Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Οι νέες περικοπές ........

ΕΤΗ ΥΠΗΡ Μ.Κ ΒΑΣ. ΜΙΣΘ ΕΠΙΔ. ΕΞΩΔ ΕΠΙΔ. ΔΙΔ. ΠΡΟΕΤ ΕΠ. ΠΡΟΒΛ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 20% ΕΠΙΔ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
0 18 985 355,91 105 40 1.202,18 970 2.172,18
1-2 17 1.025 355,91 105 40 1.202,18 1050 2.252,18
3-4 16 1.064 355,91 105 40 1.202,18 1128 2.330,18
5-6 15 1.104 355,91 105 40 1.202,18 1208 2.410,18
7-8 14 1.144 355,91 105 40 1.202,18 1288 2.490,18
9-10 13 1.185 355,91 105 40 1.202,18 1370 2.572,18
11-12 12 1.224 355,91 105 40 1.202,18 1448 2.650,18
13-14 11 1.264 355,91 105 40 1.202,18 1528 2.730,18
15-16 10 1.305 355,91 105 40 1.202,18 1610 2.812,18
17-18 9 1.345 355,91 105 40 1.202,18 1690 2.892,18
19-20 8 1.385 355,91 105 40 1.202,18 1770 2.972,18
21-22 7 1.425 355,91 105 40 1.202,18 1850 3.052,18
23-24 6 1.465 355,91 105 40 1.202,18 1930 3.132,18
25-26 5 1.506 355,91 105 40 1.202,18 2012 3.214,18
27-28 4 1.546 355,91 105 40 1.202,18 2092 3.294,18
29-30 3 1.585 355,91 105 40 1.202,18 2170 3.372,18
31-32 2 1.626 355,91 105 40 1.202,18 2252 3.454,18
33-34 1 1.666 355,91 105 40 1.202,18 2332 3.534,18


OΛΜΕ :Έξω ο μηχανισμός Ε.Ε. – ΔΝΤ από την Ελλάδα Όλοι στην απεργία 4 και 5 Μάη - Όλοι στους δρόμους

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί όλους και όλες τους/τις εκπαιδευτικούς να αντιδράσουν δυναμικά στα κυβερνητικά μέτρα πρωτοφανούς σκληρότητας και αγριότητας που λεηλατούν το εισόδημα, διαλύουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε όλο το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Η κυβέρνηση μέσα σε λίγες μέρες θα νομοθετήσει την κατάργηση μισθολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών κατακτήσεων και δικαιωμάτων μισού και πλέον αιώνα.
Στις κυβερνητικές εξαγγελίες μεταξύ άλλων περιέχονται:
ΜΙΣΘΟΙ:
• Η νέα σοβαρή μείωση μισθών (συνολικά μέχρι 12%) με παραπέρα μείωση των επιδομάτων κατά 8% και την κατάργηση των δώρων και του επιδόματος άδειας και την αντικατάστασή τους με επίδομα 1000 €. Για τους εκπαιδευτικούς αυτό σημαίνει μείωση των ετήσιων αποδοχών κατά 2 μισθούς.
• Μηδενικές αυξήσεις μέχρι το 2013.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:
• Η μείωση των συντάξεων με την κατάργηση των δώρων και του επιδόματος άδειας και την αντικατάστασή τους με επίδομα 800 €.
• Επιβολή ΛΑΦΚΑ (κρατήσεις 5-10%) στις συντάξεις πάνω από 1400€.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
• Ο καθορισμός της σύνταξης με βάση τις αποδοχές όλου του ασφαλιστικού βίου.
• Η κατάργηση ακόμη και της 37ετίας και η θεσμοθέτηση της παραμονής στη δουλειά για 40 χρόνια προκειμένου να πάρουμε πλήρη σύνταξη.
• Ο αυτόματος μηχανισμός προσαρμογής των συντάξεων στο προσδόκιμο ζωής.
• Στα 60 χρόνια το ελάχιστο όριο συνταξιοδότησης.
• Εξίσωση ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών (στα 65 χρόνια) από το 2011.
ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ:
• Αύξηση του φόρου στα καύσιμα, ποτά και τσιγάρα κατά 10%.
• Εκ νέου αύξηση του ΦΠΑ (από 21 σε 23%, από 10% σε 11% και από 5% σε 5,5%).
• Μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 1 δις. €, άρα ακόμα περισσότερο μείωση των δαπανών για την παιδεία και το κοινωνικό κράτος.

Με βάση όλα τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί θα έχουν απώλεια 3 μηνιαίων μισθών το χρόνο.
Τέλος από σήμερα έχει γίνει γνωστό ότι η τρόικα ΕΚΤ-ΕΕ-ΔΝΤ έχει δηλώσει ότι αν απαιτηθεί θα παρθούν και νέα μέτρα και η κυβέρνηση ήδη έχει συμφωνήσει.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η κυβέρνηση έχει εκχωρήσει βασικά κυριαρχικά δικαιώματα στην τρόικα. Επί της ουσίας μιλάμε για οικονομική κατοχή. Θα πρέπει επίσης να γίνει γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή ένωση, το ΔΝΤ και η ΕΚΤ δε δίνουν δεκάρα για τις κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχουν τα μέτρα αυτά. Δε δίνουν δεκάρα για την ελληνική οικονομία που υποτίθεται ότι θέλουν να διασώσουν. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μη χάσουν τα λεφτά τους και τα κέρδη τους οι δανειστές και οι τοκογλύφοι. Σε όλες τις χώρες που έχει επέμβει το ΔΝΤ μέχρι σήμερα είχαμε χρεοκοπία, εκβιασμούς, κρίση, φτώχεια και ανεργία.
Καμία σχέση δεν έχουν με το χρέος οι αποφάσεις αυτές. Τα μέτρα είναι ο στόχος. Τα νούμερα τα λένε όλα. Ο δανεισμός των 110 δις είναι μέρος των τόκων της επόμενης τριετίας. Αμέσως μετά η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τους τόκους των δανείων που παίρνει τώρα. Αν αποδεχτούμε τη λογική ότι οι εργαζόμενοι θα πληρώσουμε τα βάρη τότε πρέπει να αποδεχτούμε την εξαθλίωσή μας για πάντα και χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Ποια νέα μέτρα θα ακολουθήσουν για να χορτάσει η Λερναία Ύδρα; Τα κεφάλια είναι πολλά και δε χορταίνουν παρά μόνο αν πάρουν ό,τι με αγώνες κατακτήθηκε εδώ κι έναν αιώνα.
Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και με αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση και η τρόικα δηλώνουν πως το χρέος της κυβέρνησης μετά τη λήξη του προγράμματος σταθερότητας το 2014 θα αυξηθεί από το 133,3 % επί του ΑΕΠ σε 144, 3% επί του ΑΕΠ !!
Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε γενικό αγωνιστικό ξεσηκωμό ενάντια στην πιο αντιλαϊκή, αντεργατική αλλά και αντιδημοκρατική επιδρομή στα μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα.Από το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

Ένταση στην ΕΡΤ από παρέμβαση αδιόριστων εκπαιδευτικών

Ένταση επικράτησε λίγο μετά τις 21:00 στο κτήριο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, όπου εισέβαλαν αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ζητώντας να παρέμβουν σε τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία παραχώρησε συνέντευξη η Άννα Διαμαντοπούλου.
Οι διαμαρτυρόμενοι θέλησαν να παρέμβουν στο στούντιο, όπου μαγνητοσκοπούνταν η εκπομπή στην οποία θα εμφανιζόταν η υπουργός Παιδείας. Ωστόσο, η συνέντευξη είχε ολοκληρωθεί και ορισμένοι από αυτούς μπήκαν στο στούντιο των ειδήσεων, διακόπτοντας την κανονική του ροή.
Διμοιρία της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης που έφτασε στο σημείο και μπήκε στο κτίριο απώθησε τους εκπαιδευτικούς με αποτέλεσμα να γίνει συμπλοκή μικρής έκτασης.


Οι εκπαιδευτικοί παρέμειναν στο χώρο και ύστερα απο διαπραγματεύσεις τους επετράπη να κάνουν μία δήλωση, η οποία και μεταδόθηκε από το δελτίο ειδήσεων της ΕΤ-1 στις 23:00. Στη συνέχεια αποχώρησαν και πραγματοποίησαν πορεία προς την πλατεία της Αγίας Παρασκευής, μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς που είχαν συγκεντρωθεί προς συμπαράσταση έξω από το κτήριο.

Στη μαγνητοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε από το δελτίο ειδήσεων της ΕΤ-1 ανέφεραν:

"Είμαστε αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, μέλη Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιορίστων Εκπαιδευτικών και του Συντονιστικού Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών. Αποφασίσαμε σήμερα να έρθουμε στη ΝΕΤ, εδώ πέρα για δύο λόγους.

Ο πρώτος λόγος είναι ότι υπάρχει μία συνομωσία σιωπής εδώ και έξι μήνες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε σχέση με τα μέτρα που περνάει η κυβέρνηση και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλαμε να σπάσουμε στην πράξη τον μονόλογο του υπουργείου Παιδείας, τον μονόλογο της κ. Διαμαντοπούλου, σε σχέση με το πολυνομοσχέδιο το οποίο φέρνει και διαλύει τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.

Η αντιμετώπιση που είχαμε ακριβώς έξω από το στούντιο της ΝΕΤ, μέσα στο στούντιο της ΝΕΤ ήταν διμοιρία ΜΑΤ να δείρει εκπαιδευτικούς. Καταγγέλλουμε και το υπουργείο Παιδείας και τη διοίκηση της ΝΕΤ για το συγκεκριμένο γεγονός. Βλέπετε ότι υπάρχουν σημάδια ξυλοδαρμού.

Το δεύτερο πράγμα που θέλουμε να πούμε είναι ότι η κ. Διαμαντοπούλου και το υπουργείο Παιδείας εφαρμόζουν το Πρόγραμμα Σταθερότητας στην εκπαίδευση, διαλύοντας τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στοιβάζοντας 30 μαθητές ανά τάξη και στέλνοντας στους δρόμους, πετώντας εκτός σχολείων χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς. Το νέο σχολείο το οποίο επαγγέλλεται το υπουργείο Παιδείας δεν είναι καθόλου νέο. Είναι πάρα πολύ παλιό και πάρα πολύ αναχρονιστικό. Θα είναι κόντρα στις ανάγκες και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, των γονιών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών. Το κόστος από τη διάλυση της Παιδείας θα κληθούν για ακόμη μία φορά να πληρώσουν οι ίδιοι οι γονείς, εσείς οι γονείς, οι μαθητές μας κι εμείς οι εκπαιδευτικοί. Με το πολυνομοσχέδιο της κ. Διαμαντοπούλου απολυόμαστε, μας διώχνει περίπου 17.000 αδιόριστους, ωρομίσθιους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Νομίζαμε ότι είμαστε η εξαίρεση, ωστόσο, μάλλον, γινόμαστε ο κανόνας, αφού μας φέρανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με αποτέλεσμα να υπάρξει τεράστια αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας την επόμενη περίοδο και να υπάρξουν και χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων. Όλοι στους δρόμους. Να πάρουν πίσω τα μέτρα. Να φύγει το ΔΝΤ και όσοι το φέρανε. Καλούμε όλους αύριο στις 12:00 στα Προπύλαια, σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Να μην περάσει το «πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία. Και την Τετάρτη 5 Μαΐου όλοι στην απεργία. Να μην πάει κανένας για δουλειά. Όλοι στο Μουσείο στις 11 το πρωί. Να μην περάσουν τα μέτρα. Όλοι στους δρόμους. Ξεσηκωμός. Όλοι στην απεργία."

Η διοίκηση της ΕΡΤ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ανέφερε τα εξής:

"Σήμερα, στις 21.30 ομάδα αδιόριστων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών δυνάμεων, εισέβαλε βίαια στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και κατέλαβε το στούντιο την ώρα που το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ ήταν σε εξέλιξη. Η διοίκηση της ΕΡΤ με γνώμονα τη διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας των ανθρώπων της και όλων των παρευρισκομένων αποφάσισε να μεταδοθεί ολιγόλεπτη δήλωση των αδιόριστων εκπαιδευτικών στο δελτίο ειδήσεων της ΕΤ1 στις 23.00. Η διοίκηση της ΕΡΤ καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη εισβολή των διαμαρτυρόμενων εκπαιδευτικών δηλώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες λειτουργούν σε βάρος της απρόσκοπτης ενημέρωσης των πολιτών ενώ αντίκεινται στο δημοκρατικό διάλογο αλλά και σε κάθε έννοια νομιμότητας."

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου

"Η Κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα την εισβολη στο κτίριο της ΕΡΤ ομάδας «αδιόριστων εκπαιδευτικών » οι οποίοι επιχείρησαν να επιβάλουν την μετάδοση των ειδήσεων που εκείνοι έκριναν .Η ενέργεια αυτή πέρα απο την κατάλυση της νομιμότητας , ενέχει την καταστολή της ιδιας της ελευθερίας του Τύπου. Εν ονόματι δήθεν της διεκδίκησης εργασιακών δικαιωμάτων. Είναι μάλιστα ιδιαίτερα απογοητευτικό όταν την βία αυτή την ασκούν εκπαιδευτικοί και ακόμη πιο λυπηρό όταν τουλαχιστον επαινούνται απο συγκεκριμενες πολιτικές δυνάμεις.", τονίζει ο Γιώργος Πεταλωτής

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

"Το αίτημα των αδιόριστων εκπαιδευτικών να τους δοθεί η δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις τους μέσα από μία σύντομη παρέμβαση σε εκπομπή που φιλοξενούσε την Υπουργό Παιδείας, είναι απολύτως σωστό. Αυτό άλλωστε, όπως πληροφορηθήκαμε, είχε κατ’ αρχήν συμφωνηθεί και με τη Διοίκηση της ΕΡΤ. Από εκεί και πέρα, η παρουσία και χρήση βίας των αστυνομικών δυνάμεων απέναντι στους εκπαιδευτικούς είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα", επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.


Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

Απεργία 4 & 5 /5/2010

A. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ στην συνεδρίασή του την 28η/4/2010 αποφάσισε τη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων ως εξής:
Α1.Πραγματοποίηση της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας την Τρίτη 4η/5/2010 για
το «πολυνομοσχέδιο» που κατέθεσε στη Βουλή η πολιτική ηγεσία του Υπ.
Παιδείας, κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης που έχει δοθεί στο Δ.Σ. από τη
Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ.
Α2.Συμμετοχή στη Γενική Απεργία (ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ) την 5η /5/2010 και στα
απεργιακά συλλαλητήρια.

B. ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ: ΤΡΙΤΗ 4/5/2010 11.00 π.μ. Κεντρική Πλατεία
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ καλεί τα μέλη της σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα γίνει μαζί με τον Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εορδαίας που θα γίνει την Τρίτη στις 11.00 το πρωΐ στην κεντρική Πλατεία Πτολεμαϊδας


Γ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΡΙΤΗ 4/5/2010
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Εορδαίας καλεί τα μέλη της ΕΛΜΕ σε γενική συνέλευση την Τρίτη 4/5/2010. Η Γενική συνέλευση θα γίνει στις 6:00 στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας και θα συζητηθούν οι προτάσεις της ΟΛΜΕ:
1..Προτείνουμε οι Γ.Σ. των ΕΛΜΕ να εξουσιοδοτήσουν το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να κηρύξει
δύο (2) 24ωρες Απεργίες (ή 48ωρη), σε συντονισμό με τα Τριτοβάθμια
συνδικαλιστικά όργανα (ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ) και σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν
αυτά, να συντονιστούμε με Δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες του Δημόσιου και του
Ιδιωτικού τομέα. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα εκδηλωθούν με την κατάθεση
του ν/σχ που αφορά στο Ασφαλιστικό.
Οι Γ.Σ. των ΕΛΜΕ να πραγματοποιηθούν από 4 – 6/5/2010 και η Γ.Σ. των
Προέδρων των ΕΛΜΕ θα γίνει στην Αθήνα στις 7/5/2010 (Ξεν. «Novotel», Μιχ.
Βόδα 4 – 6, τηλ.: 2108200700).
2.α. Αρνούμαστε την εφαρμογή της εγκυκλίου «Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής
Μονάδας».
β. Δεν παίρνουμε υποχρεωτικές υπερωρίες.
γ. Εφαρμόζουμε στην πράξη από Σεπτέμβρη την απόφαση του κλάδου για
δημιουργία τμημάτων με ανώτερο αριθμό τους 25 μαθητές, τους 20 στις
κατευθύνσεις και στην Τεχνική Εκπαίδευση και τους 10 μαθητές ανά
καθηγητή στα εργαστήρια.
δ. Κανείς εκπαιδευτικός δεν αναλαμβάνει το ρόλο του μέντορα – αξιολογητή για
τους νέους συναδέλφους μας.
Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω αποφάσεις εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να προτείνει σχέδιο αποφάσεων που θα σταλούν σε όλους τους συλλόγους διδασκόντων της χώρας, προκειμένου να αποφασίσουν υπογράφοντας αντίστοιχα πρακτικά.