Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

ΟΛΜΕ: Αναθέσεις μαθημάτων

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Η νέα απόφαση για τις αναθέσεις μαθημάτων που τέθηκε σε ισχύ από τη φετινή χρονιά, δημιούργησε μια σειρά από νέα προβλήματα, όπως γίνεται φανερό τόσο από τις διαμαρτυρίες συναδέλφων από πολλά σχολεία καθώς και από ανάλογες διαμαρτυρίες των επιστημονικών συλλόγων εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων.
Το ΥΠΕΠΘ δεν προχώρησε σε αυτό που η ΟΛΜΕ απαιτούσε από τη δημοσίευση της απόφασης, το Σεπτέμβρη του 2008, δηλαδή «την προσωρινή αναστολή της απόφασης αυτής, τόσο γιατί ο απαραίτητος προγραμματισμός του αναγκαίου προσωπικού στα σχολεία, όσο ήταν δυνατόν να γίνει, έγινε με το προηγούμενο καθεστώς αναθέσεων, όσο και για να γίνει στο διάστημα αυτό ένας ουσιαστικός διάλογος με την ομοσπονδία μας και να διορθωθούν οι αδυναμίες, λάθη και αστοχίες που περιέχει».
Είναι αναγκαία, λοιπόν, η σύνταξη μια νέας απόφασης για τις αναθέσεις μαθημάτων.
Η ΟΛΜΕ καταθέτει στην Επιτροπή αλλά και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ τις παρακάτω γενικές αρχές, στις οποίες πρέπει να στηρίζονται οι αναθέσεις των μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
 Ο σχεδιασμός για τις νέες αναθέσεις μαθημάτων να υπηρετεί τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού προγράμματος σπουδών,
 Να λαμβάνεται υπόψη σε σημαντικό βαθμό το ισχύον status (πριν την απόφαση του 2008) στις διάφορες ειδικότητες και κλάδους εκπαιδευτικών, δηλαδή ουσιαστικά οι εργασιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες διορίστηκαν, μετατέθηκαν ή δίδαξαν μαθήματα όλα αυτά τα χρόνια,
 Ολοι οι κλάδοι εκπαιδευτικών πρέπει να έχουν αναφορά σε πρώτες αναθέσεις που αναφέρονται στο κύριο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους,
 Είναι ανάγκη να διευρύνεται η δεύτερη ανάθεση μαθημάτων σε συγγενείς ειδικότητες, ώστε να διευκολύνεται η ολοκληρωμένη παρουσία των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες (σε αυτό το θέμα σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, εφόσον οργανωθεί με έγκυρο και επιστημονικό τρόπο),
 Να συμπεριληφθεί στην απόφαση των αναθέσεων η πρόβλεψη ότι τα κενά στις σχολικές μονάδες υπολογίζονται με το σύνολο μαθημάτων α΄ και β΄ ανάθεσης. Αυτή η αρχή ίσχυε με την προηγούμενη απόφαση περί αναθέσεων και την εγκύκλιο που τη συνόδευε, από 1979 μέχρι το 2008. Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάζονται από την αλλαγή αυτή στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ4 και στις διάφορες ειδικότητες εκπαιδευτικών στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ, που αλληλοσυμπληρώνονται στις αναθέσεις μαθημάτων. Αυτή η αρχή, βέβαια, θα πρέπει να ισχύει και στις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.
 Οι αναθέσεις πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στα τυπικά προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών και όχι σε αμφιλεγόμενες πιστοποιήσεις γνώσεων μέσα από διάφορα σεμινάρια κ.λπ.,
 Να μειωθεί η αναλογία εκπαιδευτικού ανά μαθητές σε 1:10 για όλα τα εργαστηριακά μαθήματα και σε όλους τους τύπους σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται αναγκαία η κατάργηση των αδικαιολόγητων διακρίσεων ανάμεσα σε διάφορα μαθήματα, όσον αφορά την αναλογία μαθητών ανά καθηγητή.
Οι αναθέσεις μαθημάτων, εκτός από την επιστημονική τους διάσταση, εμπεριέχουν έντονα στοιχεία εργασιακών δικαιωμάτων και γι’ αυτό το λόγο η Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένα θέσει το αίτημα πως πρέπει να αποτελούν στοιχείο των συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΟΛΜΕ και ΥΠΕΠΘ, οι οποίες, δυστυχώς, με ευθύνη της κυβερνητικής πλευράς, δεν υλοποιούνται.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ μια τελική, ουσιαστική διαπραγμάτευση πριν την υπογραφή από τον Υφυπουργό Παιδείας της νέας απόφασης, πάνω στο κείμενο που θα προτείνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ΟΛΜ΅Ε: Η διεκδίκηση των 176 ευρώ

1. Όπως σας είναι ήδη γνωστό, ανάμεσα στα οικονομικά αιτήματα του κλάδου μας, όπως αυτά καθορίστηκαν από το προηγούμενο συνέδριο της ΟΛΜΕ και τις Γενικές Συνελεύσεις των προέδρων των ΕΛΜΕ, είναι και το αίτημα για την άμεση χορήγηση της ειδικής μηνιαίας αποδοχής των 176 Ευρώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς, αναδρομικά από 1.1.2002, καθώς και για την εφεξής χορήγηση του ποσού αυτού με την ενσωμάτωσή του στο Βασικό Μισθό μας.
2. Η ΟΛΜΕ συνεχίζει να διεκδικεί ,κυρίως, πολιτικά και συνδικαλιστικά, την ικανοποίηση αυτού του δίκαιου αιτήματός μας, αξιοποιώντας όλα τα μέσα (απεργιακές κινητοποιήσεις, παραστάσεις στα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, υπομνήματα και παρεμβάσεις στα κόμματα της Βουλής για νομοθετική λύση κ.ά.). Την τακτική αυτή θα ακολουθήσουμε και το επόμενο διάστημα.
3. Όσον αφορά στη δικαστική διεκδίκηση των 176 ευρώ, με βάση τη γνωμοδότηση των νομικών μας συμβούλων, σημειώνουμε τα παρακάτω:
α). Οι μέχρι σήμερα δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν τους εκπαιδευτικούς, που κατέθεσαν αγωγή (1132/2008 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης που αφορά 53 συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη). Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται και οι πρόσφατες αποφάσεις του Αρείου Πάγου (93/2009 και 574-576/2009).
β). Εν τω μεταξύ, εκδόθηκε απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία οι αξιώσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων για μισθούς, επιδόματα κλπ παραγράφονται μετά από δύο χρόνια, ενώ για άλλες κατηγορίες πολιτών, όπως οι δικαστές και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ισχύει η πενταετία! Αυτό αποτελεί πρόκληση για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Η απόφαση αυτή, είναι άδικη και αντίθετη με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας.
γ). Με την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, ο χρόνος παραγραφής δεν ξεκινά από το τέλος του έτους, αλλά από το τέλος του εκάστοτε ημερολογιακού μήνα. (π.χ. αν κατατεθεί αγωγή στις 30-6-09 διεκδικούνται αναδρομικά ποσά από 30-6-07 και όχι από 1-1-07).
δ). Η επιλογή για κατάθεση αίτησης διακοπής της παραγραφής (εφόσον δεν έχουν καταθέσει τον Δεκέμβρη του 2008) ή αγωγής ανήκει αποκλειστικά στους/στις συναδέλφους. Ωστόσο πρέπει αυτοί να γνωρίζουν, ότι με την κατάθεση της σχετικής αίτησης διακόπτεται μεν η παραγραφή διεκδίκησης της απαίτησής τους, δεν παράγεται, όμως, τοκοφορία αυτής, αλλά τόκοι παράγονται μόνο με την κατάθεση και επίδοση της αγωγής.
Με βάση τα παραπάνω, «οι καθηγητές – καθηγήτριες μέλη των ΕΛΜΕ, εφόσον θελήσουν να διεκδικήσουν την παροχή των 176 ευρώ (παράλληλα με τον τρόπο που συλλογικά διεκδικούμε την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού από την κυβέρνηση) πρέπει χωρίς καθυστέρηση να αναθέσουν την υπόθεσή τους σε δικηγόρο της επιλογής τους, με τους όρους που και οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν»