Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

ΟΛΜΕ: Σχετικά με τις αμοιβές οδοιπορικών

Επανερχόμενοι στο θέμα της μη καταβολής των οδοιπορικών εξόδων και της αποζημίωσης σε όσους εκπαιδευτικούς διατίθενται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία χωριών, διαπιστώνουμε ότι πέρα από την εσωτερική αλληλογραφία ανάμεσα στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, δεν υπάρχει καμιά θετική εξέλιξη προκειμένου να ανακληθεί η σχετική απόφαση του Γεν. Λογιστηρίου, όπως σας είχαμε ζητήσει και εκθέσει αναλυτικά με το αρ. πρωτ. 955/12-2-2010 έγγραφο της ΟΛΜΕ.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι δεν έχουν καταβληθεί τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται σε εκπαιδευτικούς που μετακινούνται εκτός έδρας, σε σχολεία άλλων περιοχών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας από την αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς ή για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια και εκδρομές κλπ. Οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να μετακινούνται με δικές τους δαπάνες σε μακρινές αποστάσεις, συνήθως με δικά τους μέσα (δεν καλύπτονται από το ΚΤΕΛ), αφού δεν πληρώνονται τα οδοιπορικά τους έξοδα λόγω ανεπαρκών πιστώσεων στον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Επιπλέον, κατά την περίοδο των Γενικών Εξετάσεων μετακινούνται καθηγητές / - τριες από νησί σε νησί προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι εξετάσεις αυτές. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να καλύψουν από τον ήδη, δραστικά, μειωμένο μισθό τους, τα μεγάλα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, τα οποία θα τους επιστραφούν σε χρονικό διάστημα που μπορεί να ξεπεράσει τον ένα χρόνο. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση δεν πρέπει να συνεχισθεί. Απαιτούμε την έγκαιρη κάλυψη όλων των εξόδων τους:
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας :
1. Να δώσει σύντομα θετική απάντηση για την αποζημίωση εκπαιδευτικών που διατίθενται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία χωριών.
2. Επειδή, σύμφωνα με τον κώδικα του Δημοσίου Λογιστικού, οποιαδήποτε εντολή μετακίνησης είναι νόμιμη με την προϋπόθεση ότι έχει εγγραφεί σχετική πίστωση (αριθμ. Απόφ. Ελεγκτικού Συνεδρίου 251/6-7-09), για το σκοπό αυτό, στον προϋπολογισμό των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, να φροντίσει να αποσταλούν οι αναγκαίες πιστώσεις στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να εξοφληθούν όλες οι οφειλόμενες αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση, από τα προηγούμενα σχολικά έτη μέχρι σήμερα.
3. Να καλέσει τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να καλύψουν άμεσα τα οδοιπορικά έξοδα και τα έξοδα διαμονής όσων καθηγητών μετακινούνται για τη συμμετοχή τους στις Γενικές Εξετάσεις.
4. Να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό. Καμία μετακίνηση να μη γίνεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση της δαπάνης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου