Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Kalo kouragio"!!! Η εισοδηματική πολιτική για το έτος 2010 προβλέπει τα εξής:

- Μείωση των επιδομάτων «δώρο Χριστουγέννων», «δώρο Πάσχα» και «επίδομα αδείας» κατά 30%. Μ.Ο 600 Ευρώ
- Περικοπή κατά συνολικά 12% (δηλαδή 2% επιπλέον του 10% το οποίο είχε ανακοινωθεί στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής) των πάσης φύσεως επιδομάτων (Εξαιρούνται τα οικογενειακά επιδόματα, το κίνητρο απόδοσης που λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών κι εκείνα τα επιδόματα που σχετίζονται με ειδικές συνθήκες εργασίας). Μ. Ο 1350 Ευρώ
- Καταργούνται οι αμειβόμενες Επιτροπές στο δημόσιο, οι οποίες υποχρεούνται να λειτουργούν εντός κανονικού ωραρίου.
- Μειώνεται κατά 100 εκατομμύρια ευρώ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας.
- Μειώνονται κατά 100 εκατομμύρια ευρώ οι πιστώσεις για νέα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.
- Μείωση κατά 30% των δαπανών για υπερωρίες και μετακινήσεις.
- Έρχονται αυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές !!!!

Καλό Κουράγιο!!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου