Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Α∆Ε∆Υ : ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

Μπροστά στην κατάρρευση ενός φθαρµένουκαι χρεοκοπηµένου συστήµατος, η πολιτική τάξη
πραγµάτων χρεοκοπεί τη ζωή των µισθωτών και των συνταξιούχων.
Η στοχοποίηση και θυµατοποίηση των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων µε τη συνοδεία ενός άθλιου προπαγανδιστικού, τροµοκρατικού λαϊκισµού, που θέλει ράκη τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους, οδηγεί σε διάλυση τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.


Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, που ήταν δύναµη ανόρθωσης της χώρας σε δύσκολες στιγµές, αντί να αναδιοργανωθούν σε σύγχρονες και υγιείς βάσεις για τη διασφάλιση βασικών δηµοσίων αγαθών στο κοινωνικό σύνολο, συµβάλλοντας στην έξοδο από την κρίση, καταβαραθρώνονται.
Τα κυβερνητικά µέτρα εξαθλιώνουν τους πιο χαµηλούς µισθούς σε όλη την Ευρώπη οδηγώντας σε παρατεταµένη ύφεση και ανεργία.
Τα άδικα και µονοµερή µέτρα που η Κυβέρνηση µε τη διαδικασία του επείγοντος προώθησε για ψήφιση από τη Βουλή είναι πρωτοφανή για κάθε πολίτη.
Το πρόγραµµα της κυβέρνησης περιλαµβάνει κατακόρυφη µείωση των αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων, ανατροπή του ασφαλιστικού συστήµατος και αύξηση των ορίων ηλικίας, κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων στις ∆ΕΚΟ, πάγωµα των προσλήψεων στο ∆ηµόσιο, ελαστικές σχέσεις εργασίας, ιδιωτικοποιήσεις της Κρατικής περιουσίας, νέα φορολογικά βάρη, πάγωµα και µείωση των συντάξεων, περιορισµό του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων.
Για όλους υπάρχει µείωση εισοδήµατος
• Μέσα από το πάγωµα των αυξήσεων, από την κατά 12% µείωση των επιδοµάτων, από την
περικοπή κατά 30% στο δώρο του Πάσχα, στο επίδοµα αδείας, στο δώρο των Χριστουγέννων, µέσα από το πάγωµα των συντάξεων. Τη διετία 2009 – 2010 οι αποδοχές µας θα µειωθούν από 20% έως 30%.
• Για όλους υπάρχουν πρόσθετα φορολογικά βάρη, µέσα από την αύξηση του ΦΠΑ, των έµµεσων
φόρων και ιδιαίτερα των καυσίµων αλλά και το ποινολόγιο του αφορολόγητου των 12.000 ευρώ.
• Για όλους θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις από τον περιορισµό των ασφαλιστικών δικαιωµάτων µας. Τα µέτρα της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό περιορίζουν όλες τις κατακτήσεις των εργαζοµένων. Μετατρέπουν το χαρακτήρα της ασφάλισης από κοινωνικό και διανεµητικό σε κεφαλαιοποιητικό και ατοµικό. Μειώνουν τις συντάξεις, αυξάνουν τα όρια ηλικίας.
• Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα υλοποιήσει άµεσα την απόφαση του ∆ΕΚ για εξίσωση των
ορίων ηλικίας για τις γυναίκες. Έχει αναλάβει δεσµεύσεις στα πλαίσια του προγράµµατος
σταθερότητας και ανάπτυξης.
• Η άρνηση της Κυβέρνησης να επιχορηγήσει το Τ.Π.∆.Υ, θα οδηγήσει τελικά το ταµείο σε
κατάρρευση.
• Η άρνηση της Κυβέρνησης να επιχορηγήσει τον ΟΠΑ∆ και να καλύψει τις ανάγκες της
υγειονοµικής µας περίθαλψης, θα έχει ως αποτέλεσµα την καταγγελία των συµβάσεων µε τους γιατρούς και τους φαρµακοποιούς και την παραπέρα υποβάθµιση της υγειονοµικής µας περίθαλψης.
• Η υποχρηµατοδότηση των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και ο περιορισµός των προσλήψεων θα οδηγήσουν στις ιδιωτικοποιήσεις ∆ηµοσίων Υπηρεσιών Αγωνιζόµαστε για να µην πληρώσουν τα βάρη της κρίσης οι εργαζόµενοι

ΤΟ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο ΕΧΕΙ ΑΙΤΙΑ:
• Φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή
• Ιδιωτικοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις, σκάνδαλα
• Κερδοσκοπικά, χρηµατιστηριακά, δοµηµένα παιχνίδια
• Υποταγή δηµοσίων πολιτικών, δηµοσίων επενδύσεων στα συµφέροντα της ελίτ, αντί των
κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας
• Συρρίκνωση δηµόσιων αγαθών, κοινωνικών δαπανών, υπηρεσιών και δικαιωµάτων
• Ασυδοσία κεφαλαίου και τραπεζιτών

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ
Μια πολιτική που δεν θα µειώνει τα εισοδήµατα, που δεν θα ρίχνει στις πλάτες µας νέα φορολογικά βάρη, που δεν θα συρρικνώνει τα ασφαλιστικά και κοινωνικά µας
δικαιώµατα και δεν θα οδηγεί σε ύφεση και ανεργία.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ
• Στην ακρίβεια και την ασυδοσία της αγοράς
• Στην ανεργία και τις χιλιάδες απολύσεις σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα
• Στη φτώχεια και τη χρεοκοπία της ζωής των πολλών προς όφελος των κερδών των λίγων, στο
φθαρµένο κλεπτοκρατικό σύστηµα

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜAΡTIOY
• Για πραγµατικές αυξήσεις
• Για στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων του Τ.Π.∆.Υ. και του ΟΠΑ∆
• Για να µην υλοποιηθεί η απόφαση του ∆ΕΚ
• Για δίκαιο φορολογικό σύστηµα
• Για αύξηση των θέσεων εργασίας, πλήρη και σταθερή εργασία, µόνιµη και ενιαία σχέση εργασίας στο δηµόσιο, κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΡΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΠΕ∆ΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Όχι άλλο αίµα για τις αγορές, τους Τραπεζίτες, και τις πολυεθνικές.
Συνεχίζουµε και κλιµακώνουµε όλοι µαζί τον αγώνα µας
∆ίνουµε νέα προοπτική ενότητας και δύναµης
Όλοι στον αγώνα . Τα µέτρα δεν θα περάσουν.

Διαβάστε περισσότερα: http://elmeeordias.blogspot.com/read-more-blog.html#ixzz0eriUu5g3
Under Creative Commons License: Attribution

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου