Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

ΟΛΜΕ : Μείωση εξεταστέας ύλης σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα

Κυρία Υπουργέ,
Σε συνέχεια προηγούμενου εγγράφου που απεστάλη στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας την 17η/2/2010, επανερχόμαστε και επαναλαμβάνουμε τη θέση
της Ομοσπονδίας στο ζήτημα της ύλης των πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων.
Όπως είναι γνωστό, οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών πολλών «τεχνικών»
ειδικοτήτων πραγματοποιήθηκαν το Δεκέμβρη του 2009 ή στις αρχές Ιανουαρίου
2010. Η ευθύνη για αυτή την πρωτοφανή και συνάμα απαράδεκτη καθυστέρηση
ανήκει στο ΑΣΕΠ, που εξέδωσε τα τελικά αποτελέσματα των επιτυχόντων του
διαγωνισμού του ΑΣΕΠ με χαρακτηριστική καθυστέρηση, παρά το γεγονός της
έγκαιρης πραγματοποίησης του διαγωνισμού (αρχές 2009). Εξαιτίας αυτής της
καθυστέρησης, επιβάλλεται να μειωθεί η εξεταστέα ύλη στα πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑΛ, των οποίων η διδασκαλία ξεκίνησε
καθυστερημένα (έως και 4 μήνες), λόγω της μη έγκαιρης πρόσληψης μονίμων
εκπαιδευτικών, που διδάσκουν τα μαθήματα αυτά.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου