Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Με νηπιαγωγούς και συνενώσεις καλύπτουν τα κενά

Συνένωση µονοθέσιων και διθέσιων σχολείων σε ολόκληρη την χώρα ή (και)
τοποθέτηση νηπιαγωγών στις δύο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού;

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αναζητεί επίµονα λύση προκειµένου να
αντιµετωπίσει το οξύ πρόβληµα της έλλειψης δασκάλων στα σχολεία, το οποίο και
δηµιουργεί κάθε χρόνο σοβαρές παρενέργειες στη λειτουργία τους. Στα ιδιωτικά
σχολεία, το πρόβληµα είναι εφέτος ακόµη µεγαλύτερο. Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ) αναφέρει ότι λόγω ελλείψεων τουλάχιστον 800 δασκάλων στα
ιδιωτικά σχολεία ολόκληρης της χώρας, διδάσκουν τελικά στα δηµοτικά σχολεία
φιλόλογοι, βιολόγοι ή µαθηµατικοί. Η οµοσπονδία έχει µάλιστα καταθέσει µηνυτήρια
αναφορά για το θέµα, ζητώντας την παρέµβαση της ∆ικαιοσύνης. «Εχουµε
προχωρήσει σε επίσηµη καταγγελία και στον προϊστάµενο της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και αναµένουµε την παρέµβασή του» λέει στο
«Βήµα» ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ κ. Μιχ. Κουρουτός.


Αλλά και στα δηµόσια σχολεία, το πρόβληµα από χρόνο σε χρόνο γίνεται όλο
και πιο δύσκολο. Οι αριθµοί των αποφοίτων Παιδαγωγικών Σχολών δεν αρκούν για να
καλύψουν τις ανάγκες. Εφέτος, τέσσερις µήνες µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς,
στα δηµοτικά σχολεία της χώρας λείπουν ακόµη 350 δάσκαλοι (µαζί µε τις ειδικότητες
των δασκάλων φυσικής αγωγής, ξένης γλώσσας κ.λπ.). Στα σχολεία ειδικής αγωγής,
για τα οποία τα προηγούµενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ενωση διέθεσε ένα µεγάλο ποσό
στη χώρα µας µε σκοπό τη δηµιουργία υποδοµών, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική.
Επτακόσια κενά καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα σε εξειδικευµένο
προσωπικό στα σχολεία µε παιδιά που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη σε
εκπαιδευτικούς, όχι µόνο για να τα διδάξουν, αλλά για να τα βοηθήσουν στο
πρώτο σηµαντικό βήµα της ζωής τους.
Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εκτιµά ότι µε το νέο σύστηµα διορισµού των
εκπαιδευτικών που θα θεσµοθετηθεί σύντοµα, αλλά και µε τον περιορισµό των
αποσπάσεων εκπαιδευτικών, θα εξοικονοµηθεί αριθµός περίπου 3.000 εκπαιδευτικών
που θα καλύψουν τα κενά της επόµενης σχολικής χρονιάς. Το νέο σύστηµα
προσλήψεων, όπως διαµορφώθηκε µετά και τη δηµόσια διαβούλευση, αναµένεται να
ανακοινωθεί το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Φεβρουαρίου. Αυτή τη στιγµή
αναζητείται λύση για το άµεσο πρόβληµα της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, το οποίο
τους επόµενους µήνες αναµένεται να οξυνθεί περαιτέρω. Και αυτό γιατί το επόµενο
διάστηµα ανακοινώνονται το νέο πρόγραµµα των ολοήµερων σχολείων, η νέα

φιλοσοφία και τα αναλυτικά προγράµµατα του θεσµού, που θα δηµιουργήσουν νέες
ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό. Σήµερα λειτουργούν 4.622 ολοήµερα δηµοτικά
σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα (µε µεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό), σε σύνολο 5.470
δηµοτικών σχολείων, στα οποία φοιτούσαν πέρυσι 545.400 µαθητές.
Σε αυτές τις συνθήκες η 8ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος (8ΟΕ) έχει
ζητήσει για τις επόµενες ηµέρες τη σύγκληση έκτακτων γενικών
συνελεύσεων δασκάλων και νηπιαγωγών, προκειµένου να προτείνει
απεργιακές κινητοποιήσεις στο πρώτο 15ήµερο του Φεβρουαρίου,
διεκδικώντας την ικανοποίηση οικονοµικών και θεσµικών αιτηµάτων.
«Οι ελλείψεις που παρατηρούνται στο ανθρώπινο δυναµικό της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης µάς προβληµατίζουν ιδιαίτερα στον σχεδιασµό του νέου σχολείου»
παραδέχεται η υφυπουργός Παιδείας κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου. «Στόχος µας
είναι µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάςοι δάσκαλοι να περιµένουν τα παιδιά
στην τάξη και όχι το αντίθετο. Εξετάζουµε και θα θέσουµε σε διαβούλευση τις πιθανές
εναλλακτικές λύσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος».
«Μεταξύ των προτεινοµένων λύσεων είναι, όπου αυτό είναι εφικτό, η
συγχώνευση των ολιγοθέσιων σχολείων ώστε να υπάρξει µέγιστη
αξιοποίηση του διδασκαλικού δυναµικού» λέει η κυρία Χριστοφιλοπούλου, ενώ
σύµφωνα µε πληροφορίες δεν αποκλείεται και η κάλυψη των κενών στις πρώτες τάξεις
του ∆ηµοτικού µε την αξιοποίηση νηπιαγωγών που υπηρετούν ήδη στη δηµόσια
εκπαίδευση. «Επίσης συζητάµε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση και κατανοµή του
εκπαιδευτικού δυναµικού. Με βάση τη στατιστική αποτύπωση και επεξεργασία των
λειτουργικών κενών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, το υπάρχον διδασκαλικό
δυναµικό µπορεί να καλύψει µεγάλο µέρος των ελλείψεων αν και εφόσον κατανεµηθεί
ορθολογικά στις σχολικές µονάδες της χώρας» καταλήγει.
Πηγή: «Το Βήµα», 10/1/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου