Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

ΠΕΤΕΕΜ : «Υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010-2011»

Με την σχετική απόφαση με αρ. Πρωτ. 3508/Δ2/14-01-2010 του Υπουργείου παιδείας, για τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010-2011 που αποστείλατε στις Περιφερειακές Δ/νσεις καθώς και στα σχολεία, δεν αναφέρετε στο έγγραφό σας, την ισχύουσα Υ.Α. Γ2/140990/03/11/ 2008, η οποία έχει σχέση με τις αναθέσεις των εργαστηρίων και των σχεδιαστικών μαθημάτων (1η ανάθεση) στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ1 στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, και που τελικά τροποποίησε την Υ.Α. 118842/Γ2/17-9-2008, στην οποία επικαλείστε στο έγγραφό σας.

Θεωρούμε ότι η παράληψη αυτή δεν οφείλεται σε κάποια σκοπιμότητα αλλά παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας για την πιστή εφαρμογή της Υ.Α. Γ2/140990/03/11/ 2008 για να προσδιοριστούν σύννομα και τα κενά – πλεονάσματα του κλάδου ΤΕ1.

Για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών παραγόντων με το παρόν επισυνάπτουμε, τη διευκρινιστική απάντηση του υπουργείου Γ2/112037/15-9-2009 που μας απέστειλε, για το θέμα των αναθέσεων του κλάδου ΤΕ1,
Επισημαίνουμε επίσης την ισχύ (για τον κλάδο ΤΕ01) των Γ2/3325/4-9-89, Γ2/2662/16-5-94 & Γ2/967/2-3-99, ώστε να αποφεύγονται οι ανούσιες γραφειοκρατικές διαδικασίες σκόπιμα ή μη.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΤΕΕΜ – ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου