Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Θέμα: Κενά -Υποχρεωτικές υπερωρίες – Αύξηση ωραρίου

Του αιρετού του ΠΥΣΔΕ Κοζάνης Τρύφωνα Κωνσταντινίδη Συναδέλφισσες, συνάδελφοι. Με την την υπ’ αριθμ. 5/19-02-2013 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Κοζάνης αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η ανάθεση 39 συνολικά ωρών υποχρεωτικής υπερωρίας σε συναδέλφους για την κάλυψη κενών στην ΕΠΑΣ Κοζάνης. Τα κενά σε ώρες στην ανωτέρω σχολική μονάδα ήταν ανά ειδικότητα τα εξής: ΠΕ 18.04 : 69 ώρες , ΠΕ 18.24 : 24 ώρες, ΠΕ18.10 : 40 ώρες, TΕ01.19 : 97 ώρες . Στην προαναφερόμενη συνεδρίαση του οργάνου εξέφρασα και γραπτώς αρνητική ψήφο – γνώμη, την οποία υποστήριξε και το έτερο αιρετό μέλος η συνάδελφος Άννα Κρανιώτη, το τελευταίο απόσπασμα δε της οποίας έχει ως εξής : « …Δοθέντος ότι τα σημερινά λειτουργικά κενά στην ΕΠΑΣ Κοζάνης υφίστανται από την έναρξη της σχολικής περιόδου και υπό στενή έννοια οφείλονται στην έλλειψη εκπαιδευτικώ, τούτο δεν συνιστά έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός, αλλά αντίθετα απολύτως προβλέψιμο και αναμενόμενο, δεδομένου ότι ήδη από την έναρξη της σχολικής περιόδου ήταν γνωστός ο αριθμός των καθηγητών, των τμημάτων, του αριθμού των μαθητών και εν τέλει των λειτουργικών κενών. Συνεπώς κατά το νόμο τα ανωτέρω κενά πρέπει να καλυφθούν με την πρόσληψη αναπληρωτή ή αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίων. Η επίκληση δε από την Υπηρεσία επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης λόγω έλλειψης πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων ανάγεται σε αστοχία και σε μη πρόβλεψη αναμενόμενων και συνήθων αναγκών. Συνεπώς η με καθολικό και γενικό τρόπο κάλυψη των ανωτέρω κενών όχι με προσλήψεις αναπληρωτών ή ωρομισθίων αλλά με ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών μέχρι το τέλος της σχολικής περιόδου, συνιστά καταστρατήγηση του νόμιμου ωραρίου των εκπαιδευτικών και των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 και 4 του Ν. 3848/2010, 17 παρ. 1 και 2 του Ν. 1566/1985 και των άρθρων 20 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 και 14 παρ. 16 του Ν. 1566/1985». Τα υφιστάμενα κενά σε ώρες σε άλλες σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης έχουν έως και σήμερα ανά ειδικότητα ως εξής : ΠΕ01 : 12 ώρες, ΠΕ02 : 09 ώρες, ΠΕ04.01 : 42 ώρες, ΠΕ04.02 : 17 ώρες, ΠΕ06 : 66 ώρες, ΠΕ08 : 81 ώρες, ΠΕ15 33 ώρες, ΠΕ16 : 69 ώρες. Πολλά σχολεία δηλαδή έως και σήμερα, παρά την ανάληψη προαιρετικών υπερωριών και την ταλαιπωρία συναδέλφων μετά τις αλλεπάλληλες διαθέσεις και μετακινήσεις, λειτουργούν με μειωμένα ωράρια και αντίθετα με τα προβλέπόμενα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Η σύνθλιψη της δημόσιας εκπαίδευσης, του χώρου της εργασίας, των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δημόσιων αγαθών εξελίσσεται : Η επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013-16», που ψήφισε η κυβέρνηση στη Βουλή προβλέπει νέες περικοπές στην εκπαίδευση, στην υγεία και γενικά στις δημόσιες κοινωνικές παροχές του κράτους. Ειδικότερα περικόπτονται κατά 14,2% οι δαπάνες εκπαίδευσης και προβλέπονται, ανάμεσα στα άλλα, η σοβαρή μείωση του αριθμού των αναπληρωτών, η αύξηση του ωραρίου και η ελαχιστοποίηση των προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών. Οι δαπάνες του προυπολογισμού για το υπουργείο παιδείας περικόπτονται από 5.820 το 2013 (σε εκατομμύρια ευρώ) σε 5.039 το 2016. Προβλέπεται επίσης μείωση δαπανών 103 εκ. ευρώ έως το 2016 λόγω της μείωσης της πρόσληψης αναπληρωτών μέσω αύξησης ωρών διδασκαλίας. Συνολικά οι πραγματικές δαπάνες από τον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση οδηγούνται στο 2,15% επί του ΑΕΠ το 2016, ποσοστό αντίστοιχο τριτοκοσμικών χωρών. Τα ανωτέρω αποτελούν ήδη νόμο του Κράτους συνεπώς κατόπιν νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου δύναται να εξειδικευτεί προσεχώς η αύξηση ωραρίου. Στην αύξηση του ωραρίου και στις επιθέσεις των Μ.Μ.Ε. , που ως θερμοκήπια «ωρίμανσης» της κοινής γνώμης καλλιεργούν την εικόνα του Έλληνα εκπαιδευτικού διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα απαντούμε τεκμηριωμένα: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ «Εκπαίδευση με μια ματιά», 2009 και 2011, του Δικτύου Ευρυδίκη «Αριθμοί κλειδιά της εκπαίδευσης στην Ευρώπη» (2009) και «Οργάνωση του σχολικού χρόνου στην Ευρώπη» (2011-12) επιβεβαιώνονται στη μελέτη του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. τα εξής : - τόσο το διδακτικό (16-21) όσο και το εργασιακό (30 ώρες την εβδομάδα) ωράριο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι στα πλαίσια του μέσου όρου του ωραρίου των εκπαιδευτικών της Ευρώπης και των χωρών του ΟΟΣΑ. - Στην Ελλάδα ο μέσος όρος διδακτικών ωρών είναι 18,5, αντίστοιχος του μέσου όρου Ε.Ε. (19,1 και 18,4). - ο συνολικός χρόνος εργασίας σε ώρες σε ετήσια βάση για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς είναι 1.170 ώρες για το γυμνάσιο και το λύκειο, ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 1.199 για την κατώτερη και 1.166 για την ανώτερη β/θμια εκπαίδευση και για την ΕΕ/19 είναι 1.133 και 1.108 αντίστοιχα. - Σχετικά με τον αριθμό ημερών διδασκαλίας για την Ελλάδα είναι 158 ημέρες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Το γεγονός ότι είναι κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (186/184) και της ΕΕ/19 (181) οφείλεται στον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς περισσότερες από 4 εβδομάδες του διδακτικού έτους είναι αφιερωμένες στις εξετάσεις.  Ο μέσος όρος των διακοπών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι 4 εβδομάδες. Η Ελλάδα έχει 4 εβδομάδες διακοπές (Χριστούγεννα, Πάσχα) και είναι ακριβώς στο μέσο όρο της ΕΕ/27.  Επίσης, όλες οι χώρες έχουν κάποιες ημέρες μεμονωμένων αργιών (εθνικές, τοπικές γιορτές, θρησκευτικές κ.ά.) που ο μέσος όρος τους είναι 10 ημέρες. Η Ελλάδα έχει 9 ημέρες αργιών.  Στην Ελλάδα οι εργάσιμες εβδομάδες για τους εκπαιδευτικούς είναι 39, λίγο πάνω από το μέσο όρο ΕΕ/27.  Η αναλογία βοηθών διδασκόντων (για χίλιους μαθητές) για την Ελλάδα είναι 0,4, ενώ ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 4,7 και των χωρών της Ευρώπης των 19 είναι 3,0. Η αναλογία διοικητικού προσωπικού στα σχολεία ανά χίλιους μαθητές για την Ελλάδα είναι 1,4 και αντίστοιχα ο μέσος όρος ΟΟΣΑ είναι 10,8 και της Ευρώπης των 19 10,0. - Η Ελλάδα την τελευταία τριετία είναι πρώτη –μακράν όλων των χωρών της Ε.Ε.- στις περικοπές των μισθών των εκπαιδευτικών ιδιαίτερα των νεοδιόριστων και με λίγα χρόνια υπηρεσίας συναδέλφων. (Έρευνα ETUCE για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση, 2012). Συναδέλφισσες, συνάδελφοι. Η άνευ ιστορικού προηγουμένου πολιτική ύφεσης - λιτότητας και υποβάθμισης των δημοσίων αγαθών και δικαιωμάτων επιταχύνει τον ιστορικό χρόνο. Οφείλουμε να ανασύρουμε και να συμπυκνώσουμε την ιστορική μνήμη των ενωτικών αγώνων. Οφείλουμε να δώσουμε στις λέξεις το ορθό νόημα: Η ανατροπή δεν είναι τηλεοπτική εκπομπή. Είναι πολιτική πράξη. Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς Κωνσταντινίδης Τρύφων Αιρετό μέλος ΠΥΣΔΕ Κοζάνης εκπροσώπου της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Κοζάνης – Συν.ε.κ. Επικοινωνία : κιν. 6978127241, e-mail: konstant.tryfon@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου