Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

«Όχι στις υποχρεωτικές υπερωρίες»

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Εορδαίας ζητά να μην ανατεθεί καμία υπερωρία σε συναδέλφους που δεν το επιθυμούν. Με αφορμή την αλλαγές που γίνονται ώστε να περιοριστούν τα κενά των σχολείων μας Τονίζουμε ότι το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατακτημένο και απαραβίαστο, όπως ρητά καθορίζεται από το νόμο 2470/97. Πίσω από την ξαφνική αλλαγή στάσης του Υπουργείου, που αποφάσισε να ρυθμίσει (στην ουσία να περιορίσει) τα κενά των σχολείων μετά από 5 μήνες με ανάθεση υπερωριών (υποχρεωτικές) σε μόνιμους και αναπληρωτές. Διακρίνουμε προσπάθεια για δημιουργία τετελεσμένων σε ότι αφορά το διδακτικό ωράριο και εφαρμογή νέων αντιδραστικών μέτρων. Μεθοδεύεται η ανάθεση των υπερωριών, ως υποχρεωτικό μέτρο για να καλυφθούν τα κενά των σχολείων, την ίδια στιγμή που χιλιάδες αναπληρωτές, ωρομίσθιοι συνάδελφοι μας είναι σε αναμονή και ελπίζουν για λίγες ώρες εργασίας. Περνάμε το μέσο του σχολικού έτους, με την υποβάθμιση του παιδαγωγικού έργου, την επιβολή του πειθαρχικού φόβου, την απειλή της διαθεσιμότητας, τους ψίθυρους για ανατροπές στο διδακτικό ωράριο, κ.α. Πέρα από τα όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους, σήμερα «πιέζονται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υποχρεωτική υπερωριακή απασχόληση για έργο που πρέπει να καλυφθεί από μόνιμο εκπαιδευτικό ή αναπληρωτή», ενώ γίνεται προσπάθεια να αγνοηθούν και να αποσιωπηθούν οι τυχόν δυσκολίες που αντικειμενικά έχουν πολλοί από τους συναδέλφους μας που δυσκολεύονται να δεχθούν επιπρόσθετο διδακτικό έργο. Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι μέσα από τις αλλαγές στο ωράριο προωθείται η μείωση των οργανικών θέσεων εργασίας και η γενίκευση της ωρομισθίας, σε βάρος της ποιότητας του παρεχόμενου παιδαγωγικού έργου, παράλληλα επιδιώκεται η εμπέδωση του ευέλικτου και εξοντωτικού διδακτικού ωραρίου σε βάρος της γενικής μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης. Αν, ο απώτερος στόχος είναι η ένταξη μας σε ένα «νέο σχολείο», με υποβαθμισμένο πρόγραμμα, με ελαστικό ωράριο, ένα σχολείο που θα λειτουργεί με το ελάχιστο προσωπικό με εξοντωτικούς εργασιακούς όρους, με κατηγορίες και βάρδιες περιφερόμενων εκπαιδευτικών. Εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι. Καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας αν τους ζητηθεί και εφόσον δεν το επιθυμούν. Κάθε απόφαση που θα πάρουν οι σύλλογοι των σχολείων μας αν είναι αρνητική να σταλεί αιτιολογημένα στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης. ΔΣ ΕΛΜΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου