Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

ΤΕΑΔΥ :Διαδοχική Ασφάλιση

Σας πληροφορούμε ότι και μετά την ψήφιση του Ν. 2676/99 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4202/61 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 1405/83 και τους μεταγενέστερους αυτού “περί διατηρήσεως των εκ της κοινωνικής ασφαλίσεων δικαιωμάτων εις περίπτωσιν μεταβολής ασφαλιστικού φορέα. Απαραίτητο δικαιολογητικό για την αναγνώριση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης είναι η βεβαίωση διαδοχικής ασφαλίσεως που χορηγείται από το προηγούμενο Επικουρικό Ταμείο. Σημ. Στην περίπτωση του ΙΚΑ – ΤΕΑΜ για τον συνυπολογισμό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, όταν πρόκειται για εν ενεργεία υπαλλήλους, αρκεί βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία πρέπει να αναφέρεται το χρονικό διάστημα που καταβλήθηκαν εισφορές υπέρ ΙΚΑ – ΤΕΑΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου