Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

ΚΕΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΟΡΔΑΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ01
1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ02
2 (+ ΩΡΕΣ)
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ03
3 (+ ΩΡΕΣ)
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΕ04
2 (+ ΩΡΕΣ)
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ05
1 (+ ΩΡΕΣ)
ΓΑΛΙΚΩΝ ΠΕ06
1
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕ07
1
ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
1
ΜΟΥΣΙΚΟΙ για μουσικό σχολείο Πτολεμαίδας

15
ΣΥΝΟΛΟ
27
 

Παρατηρήσεις 1). Στην Α/θμια δεν έχουμε καθόλου καθηγητές Γερμανικής γλώσσας, αυτό οδηγεί στο δεδομένο ότι για το επόμενο σχολικό έτος δεν θα έχουμε στα Γυμνάσιά μας τμήματα Γερμανικών. Ανάλογο πρόβλημα με τα Γαλλικά. 2). Τα κενά που υπάρχουν στις βασικές ειδικότητες, για να μπαλωθούν, κάποιοι συνάδελφοι έχουν μειωμένες ώρες στα τμήματα τους για να καλύψουν έστω και με έλλειπες ωράριο όσο γίνεται περισσότερα τμήματα. Αυτό είναι απαράδεκτο να παραμείνει ως δεδομένο και να παγιωθεί. 3). Υπάρχει επιβάρυνση, συναδέλφων (ειδικά ΠΕ02) με πολλά αντικείμενα, και για άλλους συναδέλφους για να καλυφθούν τα σχολεία με τα κενά πολλές δύσκολες και δαπανηρές μετακινήσεις σε χρόνο και χρήμα σε πολλά σχολεία για 1 ή 2 ώρες. 4). Τα Projects, στα λύκειά μας περιορίστηκαν, και λειτουργούν με έναν καθηγητή, για να γίνει εξοικονόμηση προσωπικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου