Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012« Κοινωνικά φροντιστήρια για μαθητές Γυμνασίων - Λυκείων »

            Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Εορδαίας, μετά από έγκριση της Γενική Συνέλευσης των καθηγητών του σωματίου, αποφάσισε να οργανώσει για τους μαθητές των Γυμνασίων Λυκείων της περιοχής μας κοινωνικά φροντιστήρια για μαθητές μας, με αποκλειστικά  εθελοντική προσφορά από ενεργούς καθηγητές, συνταξιούχους μας, αλλά και αδιόριστους συναδέλφους και επαγγελματίες  φροντιστές.

Για τον προγραμματισμό την οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων, θα αναλάβει την ευθύνη αποκλειστικά το ΔΣ της ΕΛΜΕ Εορδαίας. Τα τμήματα θα συγκροτηθούν από μαθητές μας οι οποίοι, λόγο της οικονομικής κρίσης έχουν αδυναμία πρόσβασης σε οποιαδήποτε  εξωσχολική βοήθεια.

Η επιμέλεια και η οργάνωση της διδασκαλίας, θα γίνεται από τον εθελοντή συνάδελφό μας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του τμήματος που θα αναλάβει.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ, θα καλύψει τα υλικά που θα απαιτηθούν για τις διδασκαλίες, μαρκαδόροι, χαρτί, κ.τ.λ από το σχολείο στο οποίο θα στεγαστούμε ζητάμε την παραχώρηση ενός φωτοτυπικού για χρήση. 

Από τον Δήμο Εορδαίας, ζητάμε την παραχώρηση ενός σχολικού κτιρίου σε απογευματινή ζώνη 5:00 - 8:00 μ.μ. με θέρμανση και ηλεκτρικό, ώστε να χρησιμοποιήσουμε όσες αίθουσες απαιτηθούν για τις διδασκαλίες.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου