Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Το διάστημα αυτό ζούμε το δράμα της των περικοπών και των καταργήσεων στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Η παρατεταμένη αναμονή για την συγχώνευση του ΟΠΑΔ, με άλλα ταμεία ουσιαστικά λειτούργησε ως πρόφαση για την κυβέρνηση να καταργήσει στην πράξη ακόμα και τα πιο απλές και αναγκαίες παροχές υγείας. Όπως ιατρικές επισκέψεις, συνταγογραφίσεις, Υποβαθμίζοντας τα κρατικά νοσοκομεία και τις πρωτοβάθμιες παροχές υγείας, περιόρισε και περιέκοψε την πρόσβαση των ανθρώπων στις υπηρεσίες υγείας.

Ο ΟΠΑΔ οφείλει στους συμβεβλημένους γιατρούς με¬γάλα ποσά από το 2010.
Η πλειοψηφία του ΔΣ του πανελλήνιου ιατρικού συλλόγου, πήρε την απόφαση να σταμα¬τήσουν οι γιατροί να δέχονται τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ με πίστωση και να ζη¬τούν από τους αρρώστους να πληρώσουν την επίσκεψη τοις μετρητοίς, με βάση το κρατικό τιμολόγιο «εκδίδοντας απόδει¬ξη παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγρα¬φής ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών παραπεμπτι¬κών». Δηλαδή οι άρρωστοι α¬φού πληρώσουν από την τσέπη τους επισκέψεις, φάρμακα και εξετάσεις θα ζητήσουν το α¬ντίτιμο από τον ΟΠΑΔ, ο οποίος έχει καταργηθεί, και θα αντικατασταθεί από νέο φορέα.

Η απόφα¬ση της πλειοψηφίας του ιατρικού συλλόγου πρακτικά σημαίνει ότι οι δημόσιοι υ¬πάλληλοι, που έχουν ήδη υ¬ποστεί τεράστιες μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις τους, θα πρέπει να πληρώνουν εξ ολοκλήρου την αμοιβή των ιδιωτών γιατρών και εκ των υστέρων να διεκ¬δικήσουν να τους επιστραφεί το μέρος της επίσκεψης, που δικαιολογεί ο ΟΠΑΔ.

Οι πολύμηνες καθυστερήσεις στην πληρωμή των γιατρών οφείλονται στην κρατική υποχρηματοδότηση του ΟΠΑΔ. Πρόκειται για επιλογή όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων του, καθώς και της σημερινής κυβέρνη¬σης, προκειμένου να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες στην Υ¬γεία, και να εξασφαλίσουν περισσότερες επιδοτήσεις για τους βιομηχάνους, τους μεγαλέμπορους, για τους επιχειρηματίες Υγείας, στους τραπεζίτες κ.λ.π.

«Πειθαρχικό παράπτωμα» υποκείμενο σε «πει¬θαρχική διαδικασία» θεωρεί η πλειοψηφία του ια¬τρικού συλλόγου Νομού Κοζάνης την άρνηση των ελευθεροεπαγγελματιών για¬τρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ.

Έτσι, εγκαλεί γιατρούς, ανάμεσα τους και γιατρούς της Εορδαίας, που δεν εφαρμόζουν την πολιτική της είσπραξης χαρατσιών από τους ασθενείς και τους επιβάλει «πειθαρχικές ποινές». Γιατροί που αρνούνται να μετατραπούν σε ιμάντες της κυβερνητικής πολιτικής που μετατρέπει τους γιατρούς σε εισπράκτορες χαρατσιών από τις τσέπες των α¬σθενών του Δημοσίου στην ώ¬ρα της ανάγκης τους. Στο πειθαρχικό γιατροί που εξετάζουν ασφαλισμένους δωρεάν. Είναι τουλάχιστον λυπηρό και απαράδεκτο να στρέφονται ενάντια σε συναδέλφους τους με απειλές, εκβια¬σμούς και εκφοβισμό. Δεν μπορείς να πείσεις για το δίκαιο με τέτοιες μεθόδους.

Τονίζουμε ότι οι γιατροί πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους και σε συμπαράταξη με τους ερ¬γαζόμενους να διεκδικήσουν άμεσα να χρηματοδοτηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να αποπληρώσουν τους συμβε¬βλημένους γιατρούς του Ο-ΠΑΔ. Δημόσιοι υπάλληλοι και γιατροί, μαζί με τον λαό πρέπει να συμπαραταχθούν για να διεκδικήσουν μια άλλη πολιτική δημόσιας υγείας αποκλειστικά δωρεάν για όλους.

Η πολιτική του υπουργείου υγείας έχει την ευθύνη και οδηγεί τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ασθενείς στη χρεοκοπία. Οι εκπαιδευτικοί, οι άνεργοι και οι ανασφάλι¬στοι και όλα τα κοινωνικά στρώματα εξαναγκάζονται να πληρώνουν όλο και περισσότερα από την τσέπη τους για φάρ¬μακα, εξετάσεις, θεραπείες, νοσηλεία κλπ.

Η απάντηση σε αυτήν την πολιτική είναι η κοινή δράση και διεκδίκη¬ση των αυτοαπασχολούμενων γιατρών, των εργαζομέ¬νων, των νέων ανθρώπων, να χρηματοδοτήσει με επάρκεια ο κρατικός προϋπολογισμός τα ασφαλιστικά ταμεία για όσο διάστημα έχουν την ευθύνη να παρέχουν υπηρεσίες Υγείας. Να προσληφθούν όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί από τις δημόσιες υ¬πηρεσίες Υγείας με καλές αμοιβές και σύγχρονα δικαιώ¬ματα».

«Οι μαχόμενοι γιατροί στρατεύονται με όλους τους δημόσιους υπάλληλους και εργαζόμενους, ενάντια σε αυτές τις ηγεσίες, δίνουμε τη μάχη, για δωρεάν Υγεία για όλο το λαό. Δίνουμε τη μά¬χη για τη άμεση εξόφληση των γιατρών, με κρατική χρηματοδότηση των Ταμεί¬ων». Δεν αντιμαχόμαστε τους γιατρούς, αλλά την λογική που δημιουργεί και οξύνει τα προβλήματα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είχαμε το καλύτερο σύστημα υγείας, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι νέοι φορείς παροχών υγείας που θα δημιουργηθούν, δεν θα λύσουν το πρόβλημά της υγείας, μάλλον θα το διογκώσουν. Καλούμε όλους τους Δημοσιοϋπαλληλικούς συλλόγους της περιοχής μας να συσπειρωθούν σε αγώνα διαρκείας για το δημόσιο αγαθό της υγείας.

Η φροντίδα των ασθενών δεν είναι παράπτωμα είναι υποχρέωση κάθε γιατρού ;

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΕΛΜΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου