Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 αντιμετωπίζονται ενιαία

Στο Άρθρο 36: “Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις” που περιέχεται στο “Σχέδιο Νόμου για την Αναδιάρθρωση της Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις” αναφέρεται: “Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 100/1997 (Α’ 94) προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου