Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Ε.Λ.Μ.Ε. ΕΟΡΔΑΙΑΣ


Σχετικά με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας
για το «Νέο Λύκειο» και την πρόσβαση στα ΑΕΙ - ΤΕΙ

Περιμέναμε την αποδέσμευση του Λυκείου από την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά το Υπουργείο Παιδείας εξαγγέλλει εξετάσεις από την Α έως την Γ Λυκείου, με νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια. Αφού όλες οι τελικές γραπτές εξεταστικές διαδικασίες, και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, μετατρέπονται ουσιαστικά σε εξετάσεις πανελλαδικού χαρακτήρα.
Με αυτό τον τρόπο οι εξεταστικοί φραγμοί γίνονται ακόμα πιο ισχυροί, και το «νέο Λύκειο» μετατρέπεται σε εξεταστικό κέντρο.

Το όλο σύστημα είναι προσαρμοσμένο κατά κύριο λόγο στη διακηρυγμένη ήδη πρόθεση της Κυβέρνησης να μετακινήσει βίαια ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών από την εκπαίδευση στην κατάρτιση. Ορισμένες πρώτες παρατηρήσεις για τις εξαγγελίες :
 Η μείωση μαθημάτων ουσιαστικά προκύπτει από τη συνένωση γνωστικών αντικειμένων.
 Οι φυσικές επιστήμες εκδιώκονται από τον «πυρήνα μαθημάτων γενικής παιδείας».
 Η καθιέρωση των ερευνητικών ή συνθετικών εργασιών δεν συνοδεύεται από άλλα αναγκαία
μέτρα και υποδομές (π.χ. εργαστήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εκπαιδευτικό υλιλκό
βιβλιοθήκες, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κ.λ.π.).
 Τα μαθήματα επιλογής ουσιαστικά θα περιορίζονται δραματικά λόγω των ελάχιστων
προσλήψεων εκπαιδευτικών.
 Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός καταργείται.
 Για μια ακόμη φορά οι εξαγγελίες για το γενικό λύκειο γίνονται χωριστά από το τεχνολογικό,
παρά το γεγονός πως το Υπουργείο Παιδείας διακηρύσσει την ισοτιμία των Λυκείων.
Αφαιρείται από το Υπουργείο Παιδείας η διαδικασία των εξετάσεων για την πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ΥΠΔΒΜΘ δημιουργεί έναν «ανεξάρτητο οργανισμό εξετάσεων»,
παραγνωρίζοντας το θετικό ρόλο και την πολυετή και πλούσια εμπειρία των εκπαιδευτικών
δευτεροβάθμιας.
 Σε ότι αφορά τις ενδοσχολικές εξετάσεις για την προαγωγή από τάξη σε τάξη, αφαιρείται η
δυνατότητα να εξετάζονται οι μαθητές με βάση τη δουλειά που έχει γίνει στο συγκεκριμένο
σχολείο, κοντά στις ανάγκες τους. Ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται από δάσκαλος σε
διεκπεραιωτής κεντρικών κατευθύνσεων μια διαδικασία που δεν έχει σχέση με τη σχολική
πράξη.

Αν υλοποιηθεί μια τέτοια εκπαιδευτική πολιτική εκτιμούμε πως το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της μαθητικής διαρροής καθώς χιλιάδες παιδιά δεν θα τελειώνουν το λύκειο, η παραπέρα αύξηση της παραπαιδείας και η ακόμη μεγαλύτερη υποταγή του περιεχομένου σπουδών μόνο στο «εξεταστικά» χρήσιμο. Η φροντιστηριακή «λογική» γίνεται πρότυπο για τη διδακτική πράξη, καθώς η παπαγαλία καταξιώνεται και η γνώση απαξιώνεται.
ΔΣ ΕΛΜΕ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου