Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ : Του αιρετού του ΠΥΣΔΕ Κοζάνης Κωνσταντινίδη Τρύφωνα

Θέμα: ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Την Πέμπτη 30/5/2013 συνεδρίασε το ΠΥΣΔΕ Κοζάνης με θέμα «Υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014» Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κλήθηκε, δυνάμει της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 70607/Δ2/23-05-2013, να εκτιμήσει κενά και πλεονάσματα με βάση στοιχεία των συστημάτων του ΥΠΑΙΘΠΑ (survey, plan κλπ) με σκοπό κατά την εγκύκλιο να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατ’ ουσίαν κλήθηκε, δίχως ουσιαστικό περιθώριο διαφορετικής εκτίμησης, να επικυρώσει τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν στο νομό 443 εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν. Οι υπολογισμοί όμως με βάση τα στοιχεία από τα ανωτέρω συστήματα και ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε από το ΥΠΑΙΘΠΑ για την σύνταξη των πινάκων κενών και πλεονασμάτων δίνουν πλασματική εικόνα, δεν αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση στα σχολεία και δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για οποιαδήποτε ενέργεια που αλλάζει προς το δυσμενέστερο την εργασιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών (υποχρεωτικές μετακινήσεις , απολύσεις). Η ψυχρή λογιστική με την οποία το Υπουργείο υπολογίζει τα πλεονάσματα, αποτελεί συνέχεια ενός οργανωμένου σχεδίου που ξεκίνησε με καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, συμπτύξεις τμημάτων, αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, περικοπές των λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία και στοχεύει στη συρρίκνωση του αγαθού της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Κατά τη διαδικασία οι δύο αιρετοί του κλάδου καταθέσαμε γραπτώς τη θέση μας και την πρότασή μας η οποία κατέληγε ως εξής : «αρνούμαι να επικυρώσω με την υπογραφή μου τους πίνακες που θα συμπληρωθούν σύμφωνα με την εγκύκλιο 70607/Δ2/23-05-2013 οι οποίοι θα οδηγήσουν σε μετακινήσεις- απολύσεις συναδέλφων, στη διάλυση του δημόσιου σχολείου. Προτείνω δε τη μη συμπλήρωση της στήλης « εκτίμηση ΠΥΣΔΕ » διότι : α) Η σύνταξη του πίνακα με βάση την εγκύκλιο 70607/Δ2/23-05-2013 δεν είναι συμβατή με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3848/10 και συνεπώς δεν μπορεί να φέρει ειδική, επαρκή και νόμιμη αιτιολογία. β) τα όποια πλεονάσματα φαίνονται στον πίνακα δεν θα υφίστανται τη νέα σχολική χρονιά λόγω των νέων πραγματικών συνθηκών που θα υπάρχουν στα σχολεία (με κάλυψη ωρών β΄ ανάθεσης των εκπαιδευτικών, ανάθεση μαθημάτων 2ης ειδικότητας, μαθήματα επιλογής, διαθέσεις και μετατάξεις στην Α/θμια, αποσπάσεις, project, συνταξιοδοτήσεις, πάσης φύσεως άδειες, σχολικά προγράμματα, αναθέσεις ΣΕΠ, εργαστήρια, θέσεις επί θητεία» . Κατόπιν το ΠΥΣΔΕ αφού μελέτησε τα δεδομένα, με πλειοψηφία 3-2 και μειοψηφούντες τους δύο αιρετούς, εκτίμησε τα πλεονάσματα σε 224 για το νομό και συγχρόνως κατέγραψε 24 κενά που πρέπει να πληρωθούν. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Η διαδικασία που επέβαλε φέτος το Υπουργείο για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων σηματοδοτεί: Την συνέχιση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής που συρρικνώνει το αγαθό της δημόσιας παιδείας. Την κατάργηση της συμμετοχής της σχολικής μονάδας στον προγραμματισμό για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Την απαξίωση και υποβάθμιση του ΠΥΣΔΕ σε απλό συμβουλευτικό όργανο και την μετατροπή του σε μηχανισμό επικύρωσης αποφάσεων του ανώτατου διοικητικού μηχανισμού. Τον αυξανόμενο συγκεντρωτισμό στην οργάνωση και διοίκηση της Παιδείας με προφανή δυσμενή αποτελέσματα. Τη μετατροπή της διαδικασίας σε διαδικασία λογιστικού-πλασματικού προσδιορισμού πλεονασματικού προσωπικού για να χρησιμοποιηθεί στην επικοινωνιακή τακτική του Υπουργείου ώστε να δικαιολογηθεί ο περιορισμός των μεταθέσεων, των διορισμών αλλά και οι υποχρεωτικές μετακινήσεις και μελλοντικές απολύσεις. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Με την διαδικασία των οργανικών υπεραριθμιών του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 που θα ακολουθήσει, θα κριθούν οι οργανικές υπεραριθμίες όπως κάθε χρόνο. Αυτή η διαδικασία θα είναι πολύ σημαντική διότι τα πραγματικά αποτελέσματά της θα συνδεθούν με το υπό έκδοση Π.Δ. που αφορά τις υποχρεωτικές μεταθέσεις. Βρισκόμαστε στην αρχή ενός πολύ σκληρού αγώνα! Είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ημέρες να εκδοθεί το Π.Δ. για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις ενώ αναμένεται το σχέδιο νόμου για το Γενικό και το Τεχνολογικό Λύκειο. Η δυναμική και αποφασιστικότητα των εκπαιδευτικών όπως αυτή εκφράστηκε στις μαζικότερες συνελεύσεις των τελευταίων χρόνων δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνουν χωρίς συνέχεια. Καλούμαστε όλοι οι συνάδελφοι σε διαρκή αγώνα όλο το επόμενο διάστημα για την ανατροπή της πολιτικής επιστράτευσης. Με συνοχή, ενότητα και μαζική συμμετοχή να σταματήσουμε τις απολύσεις αναπληρωτών, τις υποχρεωτικές μετακινήσεις και απολύσεις μονίμων εκπαιδευτικών. Να ανατρέψουμε το αντιδημοκρατικό, αυταρχικό πειθαρχικό πλαίσιο. Να υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο, τη δουλειά και την αξιοπρέπεια μας. Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς Κωνσταντινίδης Τρύφων Αιρετό μέλος ΠΥΣΔΕ Κοζάνης εκπροσώπου της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Κοζάνης – Συν.ε.κ. Επικοινωνία : κιν. 6978127241, e-mail: konstant.tryfon@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου