Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

ΘΕΜΑ: «Επίδομα προβληματικής περιοχής» Με αριθμ. πρωτ. 66309/ΙΒ/13-06-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και το με αριθ. πρωτ. 2/25729/0022/5-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την χορήγηση του επιδόματος Απομακρυσμένων και παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών από τα οποία προκύπτει ότι δικαιούχοι είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί που προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Σε εφαρμογή των παραπάνω εγγράφων ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ζήτησε από τις σχολικές μονάδες κατάλογο με εκπαιδευτικούς οι οποίοι διατέθηκαν έστω και για μια ώρα από προβληματική περιοχή σε μη προβληματική προκειμένου να περικόψει αναδρομικά από το Σεπτέμβριο του 2011 το επίδομα των 100 Ευρώ, συνολικού ποσού έως και εννιακοσίων ευρώ (900 Ε). Επειδή όμως υπάρχουν συνάδελφοι που διατέθηκαν, χωρίς αίτηση τους, σε μη προβληματική περιοχή από δυο (2) ώρες έως και την πλήρη διάθεσή τους, θεωρούμε ότι η περικοπή πρέπει να γίνει αναλογικά, σύμφωνα με τις ώρες διάθεσης, να μην ισχύσει αναδρομικά διότι θα προκύψει μεγάλη αναταραχή στους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να επιστρέψουν το παραπάνω ποσό , δεδομένου ότι η διάθεση τους σε μη προβληματική περιοχή είναι μόνο για δυο ή τέσσερεις ώρες. Ζητούμε να θέσετε το θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και στη συνέχεια η απόφαση να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα δεδομένου ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν ήδη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση και έχουν φορολογηθεί για το προαναφερθέν ποσό. Επίσης θεωρούμε δίκιο, εφόσον αποφασιστεί οποιαδήποτε περικοπή, να γίνει αναλογικά ή να εφαρμοσθεί από τη νέα σχολική χρονιά, προκειμένου οι συνάδελφοι να πάρουν τις αποφάσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου