Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

Με τον νέο νόμο επέρχεται εξίσωση εντός τριών ετών (2011- 2013) των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών- γυναικών στο Δημόσιο. Οι μητέρες ανηλίκων οι οποίες στα 25 χρόνια υπηρεσίας θεμελιώνουν δικαίωμα και στα 50 έπαιρναν σύνταξη είναι οι μεγάλες χαμένες, αφού η ηλικία συνταξιοδότησης το 2011 αυξάνεται στα 52, το 2012 στα 55 και το 2013 στα 65. Με προσθήκη στο παρά πέντε παρέχεται στις μητέρες ανηλίκων η δυνατότητα να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο ασφάλισης έως 5 έτη ως εξής: για τα τρία πρώτα παιδιά ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για καθένα από τα επόμενα.
Τα νέα όρια ηλικίας

Από 1-1-2011 θεσπίζονται τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992:
1 Για όσους έχουν ανήλικο παιδί ή τρία τουλάχιστον παιδιά και συμπληρώσουν την 25ετία το 2011, το 52ο έτος της ηλικίας, για όσους συμπληρώσουν την 25ετία το 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ο και για όσους συμπληρώσουν την 25ετία από το έτος 2013 και μετά το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος.
2 Το 50ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο.


3 Το 61ο έτος για όσους υπαλλήλους δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, το οποίο αυξάνεται στο 63ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012, και στο 65ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.
4 Εξομοιώνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη και ορίζεται στο 56ο το 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.
5 Προβλέπεται ότι για άνδρες και γυναίκες υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί από 1-1-1983 και μετά ο προβλεπόμενος σήμερα χρόνος υπηρεσίας των 35 ετών που απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος των 37 ετών που απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν από την υπηρεσία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυξάνεται σταδιακά μέχρι το 2015 στα 40 έτη υπηρεσίας, το δε όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται για το 2011 στο 59ο και από το 2012 και εφεξής στο 60ό. Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν και γι΄ αυτούς που συμπληρώνουν τα 37 έτη υπηρεσίας από το 2011 και μετά.
6 Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και οι στρατιωτικοί συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
7 Ορίζεται ότι εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων που έχουν διοριστεί μέχρι 31-12-1982 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-1998 και μετά, ως προς την αποχώρηση από την υπηρεσία χωρίς όριο ηλικίας.
8 Εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993.
9 Εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (65ο έτος) ανδρών και γυναικών που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1992 και οι οποίοι έχουν συνολική υπηρεσία 15 έτη.
10 Μειώνεται κατά πέντε έτη, από το 55ο στα 50ό έτος, το όριο συνταξιοδότησης γονέων με ανίκανα παιδιά.
11 Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών και γυναικών υπαλλήλων που έχουν υπαχθεί στον θεσμό των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων υπό καθεστώς Δημοσίου διαμορφώνεται από 1-1-2011 στο 55ο έτος, αυξανόμενο κατά 2 έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους. Μειώνεται κατά δύο έτη, από 60ό στο 58ο, το όριο συνταξιοδότησης για τις γυναίκες που εργάζονται στην καθαριότητα των ΟΤΑ.

Η σύνταξη θα υπολογίζεται όπως στον ιδιωτικό τομέα
ΑΛΛΑΓΕΣ στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, με καθιέρωση και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου βασικής και αναλογικής σύνταξης, οι οποίες χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα, φέρνει ο νέος νόμος. Ταυτόχρονα οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης όπως ισχύουν κάθε φορά για τους ασφαλισμένους για πρώτη φορά σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου.


Οι συντάξεις χηρείας
Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις χηρείας προκειμένου να δικαιούται σύνταξη ο επιζών σύζυγος θα πρέπει να έχουν παρέλθει από την τέλεση του γάμου τρία έτη για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και πέντε έτη για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.
Παράλληλα επεκτείνονται και στο Δημόσιο οι περιορισμοί στο ποσό της σύνταξης των επιζώντων συζύγων, εκτός των αναπήρων, που λαμβάνουν και σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή ή εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συμμετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα παιδιά ή παιδιά που σπουδάζουν, το ποσό που περικόπτεται από τη σύνταξη του επιζώντος συζύγου επιμερίζεται στα παιδιά σε ίσα μέρη.
Ολοι οι νέοι στο ΙΚΑ
Βασική διάταξη του νέου νόμου είναι ότι οι προσλαμβανόμενοι για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1-1-2011 και μετά τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ, καθώς και οι στρατιωτικοί που κατατάσσονται από 1-1-2011 και μετά υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται από 1-1-2011 και όσοι υπηρέτησαν οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ ή ΕΠΥ) και μετά κατατάχθηκαν σε Σώματα Ασφαλείας ή στο Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο.

Πηγή: Ηλίας Π. Γεωργάκης – ΤΑ ΝΕΑ, Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου