Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κων/νος Αδριανουπολίτης
Εκπαιδευτικός-ερευνητής
Αρνητική εξέλιξη για την Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση προμηνύεται από τη δήλωση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του τεχνολογικού λυκείου θα είναι «η διασφάλιση της εισαγωγής των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από ειδικό πρόγραμμα γενικής παιδείας που θα επιλέγει ο μαθητής στο τρίτο έτος σπουδών του». Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής με τρία έτη σπουδών δεν θα λαμβάνει απολυτήριο και πτυχίο ειδικότητας. Με την νομοθεσία που ισχύει σήμερα για τα ΕΠΑΛ ( Ν. 3475 άρθρο 6 παρ. 1) ο μαθητής με 3 έτη φοίτησης λαμβάνει απολυτήριο και πτυχίο αλλά σύμφωνα με την εξαγγελία της υπουργού παιδείας ο μαθητής του τεχνολογικού λυκείου για να λάβει τους ίδιους τίτλους θα υποχρεωθεί να φοιτήσει 4 χρόνια! Στην περίπτωση αυτή η ΤΕΕ θα επιφορτισθεί με ένα επιπλέον disadvantage το οποίο ίσως αποβεί μοιραίο.


Η πεποίθηση η οποία έχει εμφυλιοχωρήσει στους συμβούλους και άλλους «ειδικούς» των υπουργικών γραφείων της παρούσης ηγεσίας του υπουργείου παιδείας ότι δηλ. ο μαθητής της ΤΕΕ δεν είναι δυνατό σε 3 χρόνια να προετοιμάζεται για έξοδο στο επάγγελμα και για συνέχιση σπουδών, είναι λανθασμένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διακηρύσσει από χρόνια ότι: «διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες: τη γενική εκπαίδευση, η οποία οδηγεί στη δυνατότητα εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία παρέχει προσόντα τόσο σχετικά με την προετοιμασία για τον επαγγελματικό βίο όσο και για την πραγματοποίηση περαιτέρω σπουδών» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurydice αριθμοί-κλειδιά της εκπαίδευσης στην Ευρώπη, έκδοση 1999 σελ. 77, έκδοση 2002 σελ.69, έκδοση 2005 σελ.56.)
Αν κάνουμε μια σύντομη αναδρομή θα παρατηρήσουμε ότι το σύστημα του διαχωρισμού της Γ΄ τάξης έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν αλλά απέτυχε. Συγκεκριμένα το σύστημα του διαχωρισμού της Γ΄ τάξης θεσμοθετήθηκε με το Ν. 576/1977 (ίδρυση των ΤΕΛ) χωρίς επιτυχία και καταργήθηκε με το Ν. 2525/1997. Το σύστημα εκείνο απέτυχε διότι ελάχιστοι μαθητές εισήλθαν στα ΑΕΙ. Αντίθετα δημιούργησε προβλήματα στους μαθητές διότι εάν στο τρίτο έτος επέλεγαν ειδικό πρόγραμμα γενικής παιδείας έπαιρναν μόνο απολυτήριο και για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας αναγκάζονταν να φοιτήσουν ένα χρόνο επιπλέον και αντίστροφα.
Η σημαντικότερη αιτία αποτυχίας της ρύθμισης αυτής υπήρξε το γεγονός ότι τα συστήματα που εφαρμόστηκαν προέβλεπαν εξετάσεις των μαθητών ΤΕΛ σε αμιγώς γενικά μαθήματα, και κοινά θέματα με τους μαθητές των γενικών λυκείων. Εάν εφαρμοστεί και πάλι το σύστημα του διαχωρισμού της Γ΄ τάξης τότε τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα απ΄ ότι στο παρελθόν διότι το μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑΛ είναι μικρότερο από εκείνο των ΤΕΛ και θα είναι προβληματικός ο σχηματισμός τμημάτων στη Γ΄ τάξη.
Το πρόβλημα θα ελαχιστοποιηθεί όταν στα εξεταζόμενα μαθήματα των πανελληνίων, τα μαθήματα ειδικότητας λάβουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας και όταν από την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση δεν αποφοιτούν μαθητές τόσο χαμηλού επιπέδου όπως αποδεικνύεται και από τους διεθνείς διαγωνισμούς PISA.
Αυτά βέβαια μπορεί να ανατραπούν εάν το υπουργείο παιδείας με νεώτερη δήλωσή του εμφανίσει κάποιο νέο μέτρο-avantage υπέρ της ΤΕΕ με σκοπό να αλλάξει τη μαθητική ροή μετά το γυμνάσιο η οποία υπάρχει σήμερα. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Ίδωμεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου